Betongsliping As
Juridisk navn:  Betongsliping As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Folkestadtoppen 9 Folkestadtoppen 9 Fax:
1592 Våler I Østfold 1592 Våler I Østfold
Fylke: Kommune:
Østfold Våler
Org.nr: 916329024
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/20/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Flexi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-74.26%
Resultat  
  
53.33%
Egenkapital  
  
-80%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 497.000 1.931.000 2.987.000 25.000
Resultat: -42.000 -90.000 161.000 12.000
Egenkapital: 12.000 60.000 129.000 34.000
Regnskap for  Betongsliping As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 497.000 1.931.000 2.987.000 25.000
Driftskostnader -542.000 -2.021.000 -2.827.000 -12.000
Driftsresultat -44.000 -91.000 161.000 13.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000
Finans 2.000 1.000 0 -1.000
Resultat før skatt -42.000 -90.000 161.000 12.000
Skattekostnad -6.000 20.000 -66.000 -1.000
Årsresultat -48.000 -69.000 95.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 18.000 0 0
Sum omløpsmidler 163.000 504.000 815.000 55.000
Sum eiendeler 175.000 522.000 815.000 55.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 30.000 99.000 4.000
Sum egenkapital 12.000 60.000 129.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 47.000 47.000 13.000 0
Sum kortsiktig gjeld 117.000 415.000 674.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 176.000 522.000 816.000 55.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 497.000 1.931.000 2.987.000 25.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 497.000 1.931.000 2.987.000 25.000
Varekostnad -300.000 -1.151.000 -246.000 -9.000
Lønninger -95.000 -686.000 -2.074.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -147.000 -184.000 -507.000 -3.000
Driftskostnader -542.000 -2.021.000 -2.827.000 -12.000
Driftsresultat -44.000 -91.000 161.000 13.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000
Finans 2.000 1.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -48.000 -69.000 95.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 18.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 18.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 31.000 308.000 557.000 25.000
Andre fordringer 64.000 97.000 30.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 69.000 100.000 228.000 30.000
Sum omløpsmidler 163.000 504.000 815.000 55.000
Sum eiendeler 175.000 522.000 815.000 55.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 30.000 99.000 4.000
Sum egenkapital 12.000 60.000 129.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 47.000 47.000 13.000 0
Leverandørgjeld 84.000 193.000 36.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 64.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 10.000 52.000 99.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 171.000 475.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 117.000 415.000 674.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 176.000 522.000 816.000 55.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 46.000 89.000 141.000 34.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.2 2.6
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.2 2.7
Soliditet 6.8 11.5 15.8 61.8
Resultatgrad -8.9 -4.7 5.4 52.0
Rentedekningsgrad 13.0
Gjeldsgrad 13.7 7.7 5.3 0.6
Total kapitalrentabilitet -23.9 19.7 23.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex