Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Betten & Bakkstaul Invest As
Juridisk navn:  Betten & Bakkstaul Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35077213
Postboks 24 Åse Stålekleivs Veg 8 Fax:
3886 Dalen 3880 Dalen
Fylke: Kommune:
Telemark Tokke
Org.nr: 986328068
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/25/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Johre Revisjon
Regnskapsfører: Fyresdal Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
191.88%
Egenkapital  
  
83.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 4.203.000 1.440.000 81.000 -64.000 -21.000
Egenkapital: 6.602.000 3.598.000 2.158.000 2.277.000 2.341.000
Regnskap for  Betten & Bakkstaul Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -16.000 -15.000 -8.000 -9.000
Driftsresultat -11.000 -16.000 -15.000 -8.000 -9.000
Finansinntekter 4.214.000 1.456.000 112.000 0 44.000
Finanskostnader 0 0 -16.000 -56.000 -56.000
Finans 4.214.000 1.456.000 96.000 -56.000 -12.000
Resultat før skatt 4.203.000 1.440.000 81.000 -64.000 -21.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.203.000 1.440.000 81.000 -64.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.706.000 4.706.000 4.706.000 4.706.000 4.706.000
Sum omløpsmidler 1.911.000 0 0 180.000 180.000
Sum eiendeler 6.617.000 4.706.000 4.706.000 4.886.000 4.886.000
Sum opptjent egenkapital 6.502.000 3.498.000 2.058.000 2.177.000 2.241.000
Sum egenkapital 6.602.000 3.598.000 2.158.000 2.277.000 2.341.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 1.108.000 2.348.000 2.497.000 2.489.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 200.000 112.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 6.617.000 4.706.000 4.706.000 4.886.000 4.886.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -16.000 -15.000 -8.000 -9.000
Driftskostnader -11.000 -16.000 -15.000 -8.000 -9.000
Driftsresultat -11.000 -16.000 -15.000 -8.000 -9.000
Finansinntekter 4.214.000 1.456.000 112.000 0 44.000
Finanskostnader 0 0 -16.000 -56.000 -56.000
Finans 4.214.000 1.456.000 96.000 -56.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 0 -200.000 0 0
Årsresultat 4.203.000 1.440.000 81.000 -64.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.706.000 4.706.000 4.706.000 4.706.000 4.706.000
Sum anleggsmidler 4.706.000 4.706.000 4.706.000 4.706.000 4.706.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.911.000 0 0 180.000 180.000
Sum eiendeler 6.617.000 4.706.000 4.706.000 4.886.000 4.886.000
Sum opptjent egenkapital 6.502.000 3.498.000 2.058.000 2.177.000 2.241.000
Sum egenkapital 6.602.000 3.598.000 2.158.000 2.277.000 2.341.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 56.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 1.108.000 2.348.000 2.497.000 2.489.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 0 -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 112.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 200.000 112.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 6.617.000 4.706.000 4.706.000 4.886.000 4.886.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.911.000 0 -200.000 68.000 124.000
Likviditetsgrad 1 0 1.6 3.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 1.7 3.3
Soliditet 99.8 76.5 45.9 46.6 47.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.9 -0.1 0.6
Gjeldsgrad 0 0.3 1.2 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 63.5 30.6 2.1 -0.2 0.7
Signatur
27.04.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
27.04.2017
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex