Bevar Bergen Vaktmester & Renholdsservice As
Juridisk navn:  Bevar Bergen Vaktmester & Renholdsservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørndalsbrotet 61 Bjørndalsbrotet 61 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 916722397
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/4/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: 1+1 Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.65%
Resultat  
  
58.4%
Egenkapital  
  
-119.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.950.000 1.504.000 1.356.000 1.356.000
Resultat: -203.000 -488.000 -118.000 -118.000
Egenkapital: -301.000 -137.000 -100.000 -100.000
Regnskap for  Bevar Bergen Vaktmester & Renholdsservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.950.000 1.504.000 1.356.000 1.356.000
Driftskostnader -2.134.000 -1.948.000 -1.456.000 -1.456.000
Driftsresultat -184.000 -445.000 -100.000 -100.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -19.000 -43.000 -18.000 -18.000
Finans -19.000 -43.000 -18.000 -18.000
Resultat før skatt -203.000 -488.000 -118.000 -118.000
Skattekostnad 39.000 111.000 28.000 28.000
Årsresultat -165.000 -377.000 -90.000 -90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 450.000 517.000 217.000 217.000
Sum omløpsmidler 193.000 155.000 132.000 132.000
Sum eiendeler 643.000 672.000 349.000 349.000
Sum opptjent egenkapital -831.000 -667.000 -290.000 -290.000
Sum egenkapital -301.000 -137.000 -100.000 -100.000
Sum langsiktig gjeld 152.000 188.000 50.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 793.000 621.000 400.000 400.000
Sum gjeld og egenkapital 644.000 672.000 350.000 350.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.950.000 1.504.000 1.356.000 1.356.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.950.000 1.504.000 1.356.000 1.356.000
Varekostnad -331.000 -297.000 -153.000 -153.000
Lønninger -1.296.000 -1.244.000 -864.000 -864.000
Avskrivning -102.000 -65.000 -42.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -405.000 -342.000 -397.000 -397.000
Driftskostnader -2.134.000 -1.948.000 -1.456.000 -1.456.000
Driftsresultat -184.000 -445.000 -100.000 -100.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -19.000 -43.000 -18.000 -18.000
Finans -19.000 -43.000 -18.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 -200.000
Årsresultat -165.000 -377.000 -90.000 -90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 178.000 139.000 28.000 28.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 259.000 361.000 168.000 168.000
Sum varige driftsmidler 259.000 361.000 168.000 168.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.000 17.000 22.000 22.000
Sum anleggsmidler 450.000 517.000 217.000 217.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 194.000 153.000 119.000 119.000
Andre fordringer 0 0 16.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 2.000 0 0
Sum omløpsmidler 193.000 155.000 132.000 132.000
Sum eiendeler 643.000 672.000 349.000 349.000
Sum opptjent egenkapital -831.000 -667.000 -290.000 -290.000
Sum egenkapital -301.000 -137.000 -100.000 -100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 152.000 188.000 50.000 50.000
Leverandørgjeld 162.000 58.000 78.000 78.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 196.000 283.000 152.000 152.000
Utbytte 0 0 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 434.000 280.000 170.000 170.000
Sum kortsiktig gjeld 793.000 621.000 400.000 400.000
Sum gjeld og egenkapital 644.000 672.000 350.000 350.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -600.000 -466.000 -268.000 -268.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.3 0.4
Soliditet -46.7 -20.4 -28.6 -28.6
Resultatgrad -9.4 -29.6 -7.4 -7.4
Rentedekningsgrad -9.7 -10.3 -5.6 -5.6
Gjeldsgrad -3.1 -5.9 -4.5 -4.5
Total kapitalrentabilitet -28.6 -66.2 -28.6 -28.6
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex