Bevar Rørleggerservice As
Juridisk navn:  Bevar Rørleggerservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørndalsbrotet 61 Bjørndalsbrotet 61 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 913819365
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/11/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: 1+1 Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.000 0 0 3.000 10.000
Resultat: 0 -1.000 -3.000 1.000 -28.000
Egenkapital: 0 0 0 3.000 2.000
Regnskap for  Bevar Rørleggerservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.000 0 0 3.000 10.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -3.000 -3.000 -39.000
Driftsresultat 0 -1.000 -3.000 1.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 -1.000 -3.000 1.000 -28.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -1.000 -3.000 1.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 3.000 5.000
Sum eiendeler 0 0 0 3.000 5.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 -30.000 -30.000 -27.000 -28.000
Sum egenkapital 0 0 0 3.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 3.000 5.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 0 0 3.000 10.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.000 0 0 3.000 10.000
Varekostnad 0 0 0 0 -21.000
Lønninger 0 0 0 0 -8.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000 -3.000 -3.000 -10.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -3.000 -3.000 -39.000
Driftsresultat 0 -1.000 -3.000 1.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -1.000 -3.000 1.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 3.000 5.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 3.000 5.000
Sum eiendeler 0 0 0 3.000 5.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 -30.000 -30.000 -27.000 -28.000
Sum egenkapital 0 0 0 3.000 2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 3.000 5.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 3.000 2.000
Likviditetsgrad 1 1.7
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 1.7
Soliditet 100.0 40.0
Resultatgrad 0 33.3 -280.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 1.5
Total kapitalrentabilitet 33.3 -560.0
Signatur
27.06.2014
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex