Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bewi Norplasta As
Juridisk navn:  Bewi Norplasta As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99238400
C/O Tommen Gram As Torgardsvegen 11 Fax:
7093 Tiller 7263 Hamarvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Frøya
Org.nr: 989953133
Aksjekapital: 200.400 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 4/21/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
223.08%
Resultat  
  
63.6%
Egenkapital  
  
-1.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 71.350.000 22.084.000 0 0 0
Resultat: -907.000 -2.492.000 4.000 6.000 -56.000
Egenkapital: 31.362.000 31.885.000 1.860.000 1.858.000 1.856.000
Regnskap for  Bewi Norplasta As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 71.350.000 22.084.000 0 0 0
Driftskostnader -71.515.000 -24.631.000 -24.000 -47.000 -56.000
Driftsresultat -164.000 -2.546.000 -24.000 -47.000 -56.000
Finansinntekter 317.000 153.000 28.000 53.000 0
Finanskostnader -1.060.000 -99.000 0 0 0
Finans -743.000 54.000 28.000 53.000 0
Resultat før skatt -907.000 -2.492.000 4.000 6.000 -56.000
Skattekostnad 383.000 585.000 -3.000 -3.000 11.000
Årsresultat -524.000 -1.907.000 1.000 3.000 -44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.231.000 17.784.000 41.000 67.000 92.000
Sum omløpsmidler 36.874.000 29.497.000 1.819.000 1.797.000 1.769.000
Sum eiendeler 67.105.000 47.281.000 1.860.000 1.864.000 1.861.000
Sum opptjent egenkapital 31.160.000 31.684.000 1.758.000 1.757.000 1.754.000
Sum egenkapital 31.362.000 31.885.000 1.860.000 1.858.000 1.856.000
Sum langsiktig gjeld 6.037.000 3.252.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29.706.000 12.143.000 0 5.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 67.105.000 47.281.000 1.860.000 1.864.000 1.861.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 68.235.000 21.429.000 0 0 0
Andre inntekter 3.115.000 655.000 0 0 0
Driftsinntekter 71.350.000 22.084.000 0 0 0
Varekostnad -35.918.000 -12.349.000 0 0 0
Lønninger -10.196.000 -3.635.000 0 0 0
Avskrivning -4.815.000 -1.644.000 -23.000 -22.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.586.000 -7.003.000 -1.000 -25.000 -34.000
Driftskostnader -71.515.000 -24.631.000 -24.000 -47.000 -56.000
Driftsresultat -164.000 -2.546.000 -24.000 -47.000 -56.000
Finansinntekter 317.000 153.000 28.000 53.000 0
Finanskostnader -1.060.000 -99.000 0 0 0
Finans -743.000 54.000 28.000 53.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -524.000 -1.907.000 1.000 3.000 -44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.456.000 0 41.000 44.000 47.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 26.122.000 17.618.000 0 0 0
Driftsløsøre 551.000 64.000 0 23.000 45.000
Sum varige driftsmidler 26.674.000 17.682.000 0 23.000 45.000
Sum finansielle anleggsmidler 101.000 101.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 30.231.000 17.784.000 41.000 67.000 92.000
Varebeholdning 22.626.000 17.823.000 0 0 0
Kundefordringer 10.850.000 9.284.000 0 0 0
Andre fordringer 1.495.000 303.000 0 0 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.903.000 2.087.000 1.819.000 39.000 2.000
Sum omløpsmidler 36.874.000 29.497.000 1.819.000 1.797.000 1.769.000
Sum eiendeler 67.105.000 47.281.000 1.860.000 1.864.000 1.861.000
Sum opptjent egenkapital 31.160.000 31.684.000 1.758.000 1.757.000 1.754.000
Sum egenkapital 31.362.000 31.885.000 1.860.000 1.858.000 1.856.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 266.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 19.500.000 6.000.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.037.000 3.252.000 0 0 0
Leverandørgjeld 7.613.000 4.282.000 0 5.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 682.000 544.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.910.000 1.318.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29.706.000 12.143.000 0 5.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 67.105.000 47.281.000 1.860.000 1.864.000 1.861.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.168.000 17.354.000 1.819.000 1.792.000 1.764.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2 359.4 353.8
Likviditetsgrad 2 0.5 1 0 359.4 353.9
Soliditet 46.7 67.4 1 99.7 99.7
Resultatgrad -0.2 -11.5
Rentedekningsgrad -0.2 -25.7
Gjeldsgrad 1.1 0.5 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.2 -5.1 0.2 0.3 -3.0
Signatur
29.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA HVER FOR SEG
HERNES HUUS JENS CHRISTIAN
PROKURA HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex