Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bexo AS
Juridisk navn:  Bexo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48142354
Vestsida 71 Strand gård Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 995770903
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/16/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Anka Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
807.14%
Egenkapital  
  
22.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 476.000 0 463.000 2.895.000
Resultat: 2.079.000 -294.000 -1.244.000 -655.000 489.000
Egenkapital: 2.185.000 1.784.000 2.198.000 3.442.000 4.096.000
Regnskap for  Bexo AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 476.000 0 463.000 2.895.000
Driftskostnader -300.000 -803.000 -1.288.000 -1.167.000 -2.456.000
Driftsresultat -301.000 -327.000 -1.288.000 -703.000 439.000
Finansinntekter 2.392.000 43.000 49.000 52.000 51.000
Finanskostnader -13.000 -10.000 -5.000 -4.000 -1.000
Finans 2.379.000 33.000 44.000 48.000 50.000
Resultat før skatt 2.079.000 -294.000 -1.244.000 -655.000 489.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -68.000
Årsresultat 2.079.000 -294.000 -1.244.000 -655.000 421.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.523.000 2.871.000 1.535.000 1.855.000 2.145.000
Sum omløpsmidler 503.000 216.000 1.902.000 2.055.000 2.583.000
Sum eiendeler 3.026.000 3.087.000 3.437.000 3.910.000 4.728.000
Sum opptjent egenkapital 2.085.000 1.684.000 2.098.000 3.342.000 3.996.000
Sum egenkapital 2.185.000 1.784.000 2.198.000 3.442.000 4.096.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 841.000 1.302.000 1.239.000 468.000 632.000
Sum gjeld og egenkapital 3.026.000 3.086.000 3.437.000 3.910.000 4.728.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 476.000 0 463.000 2.895.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 476.000 0 463.000 2.895.000
Varekostnad 0 0 0 0 -14.000
Lønninger -54.000 -473.000 -817.000 -1.090.000 -2.215.000
Avskrivning 0 0 0 0 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -246.000 -330.000 -471.000 -77.000 -219.000
Driftskostnader -300.000 -803.000 -1.288.000 -1.167.000 -2.456.000
Driftsresultat -301.000 -327.000 -1.288.000 -703.000 439.000
Finansinntekter 2.392.000 43.000 49.000 52.000 51.000
Finanskostnader -13.000 -10.000 -5.000 -4.000 -1.000
Finans 2.379.000 33.000 44.000 48.000 50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -190.000
Årsresultat 2.079.000 -294.000 -1.244.000 -655.000 421.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.523.000 2.871.000 1.535.000 1.855.000 2.145.000
Sum anleggsmidler 2.523.000 2.871.000 1.535.000 1.855.000 2.145.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 58.000 56.000 356.000 282.000 423.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 445.000 160.000 86.000 462.000 847.000
Sum omløpsmidler 503.000 216.000 1.902.000 2.055.000 2.583.000
Sum eiendeler 3.026.000 3.087.000 3.437.000 3.910.000 4.728.000
Sum opptjent egenkapital 2.085.000 1.684.000 2.098.000 3.342.000 3.996.000
Sum egenkapital 2.185.000 1.784.000 2.198.000 3.442.000 4.096.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 35.000 0 1.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 68.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 158.000 20.000 22.000 365.000
Utbytte 0 0 0 0 -190.000
Annen kortsiktig gjeld 837.000 1.109.000 1.218.000 444.000 0
Sum kortsiktig gjeld 841.000 1.302.000 1.239.000 468.000 632.000
Sum gjeld og egenkapital 3.026.000 3.086.000 3.437.000 3.910.000 4.728.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -338.000 -1.086.000 663.000 1.587.000 1.951.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.2 1.5 4.4 4.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.2 1.5 4.4 4.1
Soliditet 72.2 57.8 6 88.0 86.6
Resultatgrad -68.7 -151.8 15.2
Rentedekningsgrad -23.2 -32.7 -257.6 -162.8 490.0
Gjeldsgrad 0.4 0.7 0.6 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 69.1 -9.2 -16.6 10.4
Signatur
01.11.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex