Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bfm Turbulence AS
Juridisk navn:  Bfm Turbulence AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 07976
Lassvebergvegen 19 Lassvebergvegen 19 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 937401116
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/15/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-87.55%
Resultat  
  
-97.16%
Egenkapital  
  
-3.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.017.000 8.171.000 2.745.000 2.947.000 2.480.000
Resultat: 631.000 22.190.000 2.354.000 2.265.000 1.680.000
Egenkapital: 25.674.000 26.558.000 10.646.000 10.572.000 9.713.000
Regnskap for  Bfm Turbulence AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.017.000 8.171.000 2.745.000 2.947.000 2.480.000
Driftskostnader -363.000 -3.458.000 -373.000 -632.000 -620.000
Driftsresultat 655.000 4.713.000 2.372.000 2.315.000 1.859.000
Finansinntekter -18.000 17.619.000 169.000 253.000 164.000
Finanskostnader -7.000 -142.000 -186.000 -303.000 -344.000
Finans -25.000 17.477.000 -17.000 -50.000 -180.000
Resultat før skatt 631.000 22.190.000 2.354.000 2.265.000 1.680.000
Skattekostnad -247.000 -1.178.000 -587.000 -607.000 -453.000
Årsresultat 384.000 21.012.000 1.767.000 1.659.000 1.226.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.833.000 333.000 9.833.000 9.833.000 11.833.000
Sum omløpsmidler 14.806.000 30.401.000 7.315.000 7.060.000 6.125.000
Sum eiendeler 26.639.000 30.734.000 17.148.000 16.893.000 17.958.000
Sum opptjent egenkapital 25.374.000 26.258.000 10.346.000 10.272.000 9.413.000
Sum egenkapital 25.674.000 26.558.000 10.646.000 10.572.000 9.713.000
Sum langsiktig gjeld 27.000 35.000 3.845.000 4.059.000 6.079.000
Sum kortsiktig gjeld 938.000 4.140.000 2.657.000 2.262.000 2.165.000
Sum gjeld og egenkapital 26.639.000 30.733.000 17.148.000 16.893.000 17.957.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.017.000 8.171.000 2.745.000 2.947.000 2.480.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.017.000 8.171.000 2.745.000 2.947.000 2.480.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -17.000 -34.000 0 -400.000 -400.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -346.000 -3.424.000 -373.000 -232.000 -220.000
Driftskostnader -363.000 -3.458.000 -373.000 -632.000 -620.000
Driftsresultat 655.000 4.713.000 2.372.000 2.315.000 1.859.000
Finansinntekter -18.000 17.619.000 169.000 253.000 164.000
Finanskostnader -7.000 -142.000 -186.000 -303.000 -344.000
Finans -25.000 17.477.000 -17.000 -50.000 -180.000
Konsernbidrag 216.000 -19.512.000 -967.000 -859.000 -226.000
Utbytte -600.000 -1.500.000 -800.000 -800.000 -1.000.000
Årsresultat 384.000 21.012.000 1.767.000 1.659.000 1.226.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 11.833.000 333.000 9.833.000 9.833.000 11.833.000
Sum anleggsmidler 11.833.000 333.000 9.833.000 9.833.000 11.833.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.572.000 10.322.000 7.250.000 6.892.000 5.705.000
Sum investeringer 8.704.000 15.029.000 29.000 29.000 29.000
Kasse, bank 529.000 5.050.000 37.000 139.000 392.000
Sum omløpsmidler 14.806.000 30.401.000 7.315.000 7.060.000 6.125.000
Sum eiendeler 26.639.000 30.734.000 17.148.000 16.893.000 17.958.000
Sum opptjent egenkapital 25.374.000 26.258.000 10.346.000 10.272.000 9.413.000
Sum egenkapital 25.674.000 26.558.000 10.646.000 10.572.000 9.713.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.000 35.000 45.000 59.000 79.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.000 35.000 3.845.000 4.059.000 6.079.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 255.000 1.188.000 600.000 627.000 473.000
Skyldig offentlige avgifter 17.000 34.000 29.000 244.000 140.000
Utbytte -600.000 -1.500.000 -800.000 -800.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 666.000 2.918.000 2.027.000 1.391.000 1.552.000
Sum kortsiktig gjeld 938.000 4.140.000 2.657.000 2.262.000 2.165.000
Sum gjeld og egenkapital 26.639.000 30.733.000 17.148.000 16.893.000 17.957.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.868.000 26.261.000 4.658.000 4.798.000 3.960.000
Likviditetsgrad 1 15.8 7.3 2.8 3.1 2.8
Likviditetsgrad 2 15.8 7.3 2.8 3.2 2.9
Soliditet 96.4 86.4 62.1 62.6 54.1
Resultatgrad 64.4 57.7 86.4 78.6 75.0
Rentedekningsgrad 93.6 33.2 12.8 8.5 5.9
Gjeldsgrad 0 0.2 0.6 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 2.4 72.7 14.8 15.2 11.3
Signatur
14.07.2016
DAGLIG LEDER, SAMT STYRETS FORMANN.
Prokurister
20.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex