Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bhsk Drift AS
Juridisk navn:  Bhsk Drift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95797767
Bratsbergvegen 515 Bratsbergvegen 515 Fax:
7039 Trondheim 7039 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 991407677
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/28/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Arne J Buvik AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.8%
Resultat  
  
-381.82%
Egenkapital  
  
-34.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.165.000 1.211.000 1.244.000 1.122.000 885.000
Resultat: -53.000 -11.000 32.000 34.000 8.000
Egenkapital: 102.000 155.000 165.000 141.000 113.000
Regnskap for  Bhsk Drift AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.165.000 1.211.000 1.244.000 1.122.000 885.000
Driftskostnader -1.218.000 -1.221.000 -1.212.000 -1.088.000 -877.000
Driftsresultat -53.000 -11.000 32.000 34.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -53.000 -11.000 32.000 34.000 8.000
Skattekostnad 0 1.000 -8.000 -6.000 0
Årsresultat -53.000 -10.000 24.000 28.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 58.000 91.000 80.000 19.000 24.000
Sum omløpsmidler 288.000 259.000 274.000 268.000 227.000
Sum eiendeler 346.000 350.000 354.000 287.000 251.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 55.000 65.000 41.000 13.000
Sum egenkapital 102.000 155.000 165.000 141.000 113.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 244.000 195.000 189.000 145.000 138.000
Sum gjeld og egenkapital 346.000 350.000 355.000 287.000 251.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.165.000 1.211.000 1.244.000 1.122.000 885.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.165.000 1.211.000 1.244.000 1.122.000 885.000
Varekostnad -344.000 -322.000 -334.000 -241.000 -212.000
Lønninger -305.000 -312.000 -323.000 -302.000 -15.000
Avskrivning -33.000 -22.000 -22.000 -5.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -536.000 -565.000 -533.000 -540.000 -649.000
Driftskostnader -1.218.000 -1.221.000 -1.212.000 -1.088.000 -877.000
Driftsresultat -53.000 -11.000 32.000 34.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -53.000 -10.000 24.000 28.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 58.000 91.000 80.000 19.000 24.000
Sum varige driftsmidler 58.000 91.000 80.000 19.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 58.000 91.000 80.000 19.000 24.000
Varebeholdning 0 3.000 3.000 3.000 3.000
Kundefordringer 100.000 2.000 24.000 26.000 35.000
Andre fordringer 24.000 40.000 46.000 39.000 63.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 164.000 214.000 202.000 201.000 127.000
Sum omløpsmidler 288.000 259.000 274.000 268.000 227.000
Sum eiendeler 346.000 350.000 354.000 287.000 251.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 55.000 65.000 41.000 13.000
Sum egenkapital 102.000 155.000 165.000 141.000 113.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 1.000 0
Leverandørgjeld 60.000 31.000 26.000 20.000 55.000
Betalbar skatt 0 0 9.000 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 11.000 15.000 15.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 170.000 152.000 139.000 106.000 79.000
Sum kortsiktig gjeld 244.000 195.000 189.000 145.000 138.000
Sum gjeld og egenkapital 346.000 350.000 355.000 287.000 251.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.000 64.000 85.000 123.000 89.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.4 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.4 1.8 1.7
Soliditet 29.5 44.3 46.5 49.1 45.0
Resultatgrad -4.5 -0.9 2.6 3 0.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.4 1.3 1.2 1 1.2
Total kapitalrentabilitet -15.3 -3.1 9 11.8 3.2
Signatur
03.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex