Biblioteksentralen Sa
Juridisk navn:  Biblioteksentralen Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22083400
Postboks 24 Alnabru Alf Bjerckes Vei 20 Fax: 22196443
0614 Oslo 582 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 910568183
Aksjekapital: 1.152.000 NOK
Antall ansatte: 58
Etableringsdato: 2/4/1952 1
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.04%
Resultat  
  
-112.12%
Egenkapital  
  
-2.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 125.324.000 131.980.000 136.941.000 225.676.000 132.153.000
Resultat: -7.127.000 58.822.000 -19.810.000 101.332.000 10.740.000
Egenkapital: 289.235.000 296.362.000 237.540.000 257.341.000 156.008.000
Regnskap for  Biblioteksentralen Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 125.324.000 131.980.000 136.941.000 225.676.000 132.153.000
Driftskostnader -132.733.000 -135.670.000 -138.090.000 -131.571.000 -129.341.000
Driftsresultat -7.409.000 -3.689.000 -1.149.000 94.105.000 2.812.000
Finansinntekter 9.966.000 64.979.000 7.344.000 7.233.000 8.269.000
Finanskostnader -9.684.000 -2.468.000 -26.004.000 -6.000 -341.000
Finans 282.000 62.511.000 -18.660.000 7.227.000 7.928.000
Resultat før skatt -7.127.000 58.822.000 -19.810.000 101.332.000 10.740.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.127.000 58.822.000 -19.810.000 101.332.000 10.740.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 364.815.000 359.887.000 155.668.000 95.397.000 84.739.000
Sum omløpsmidler 90.454.000 113.664.000 118.857.000 198.989.000 101.971.000
Sum eiendeler 455.269.000 473.551.000 274.525.000 294.386.000 186.710.000
Sum opptjent egenkapital 288.083.000 295.210.000 236.388.000 256.198.000 154.866.000
Sum egenkapital 289.235.000 296.362.000 237.540.000 257.341.000 156.008.000
Sum langsiktig gjeld 146.295.000 154.040.000 14.273.000 14.075.000 11.038.000
Sum kortsiktig gjeld 19.740.000 23.149.000 22.712.000 22.970.000 19.666.000
Sum gjeld og egenkapital 455.270.000 473.551.000 274.525.000 294.386.000 186.712.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 125.324.000 131.819.000 136.941.000 132.769.000 132.153.000
Andre inntekter 0 161.000 0 92.907.000 0
Driftsinntekter 125.324.000 131.980.000 136.941.000 225.676.000 132.153.000
Varekostnad -78.762.000 -81.707.000 -81.925.000 -76.801.000 -76.936.000
Lønninger -29.409.000 -32.602.000 -30.105.000 -30.884.000 -31.509.000
Avskrivning -3.154.000 -3.019.000 -4.270.000 -3.957.000 -4.137.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.408.000 -18.342.000 -21.790.000 -19.929.000 -16.759.000
Driftskostnader -132.733.000 -135.670.000 -138.090.000 -131.571.000 -129.341.000
Driftsresultat -7.409.000 -3.689.000 -1.149.000 94.105.000 2.812.000
Finansinntekter 9.966.000 64.979.000 7.344.000 7.233.000 8.269.000
Finanskostnader -9.684.000 -2.468.000 -26.004.000 -6.000 -341.000
Finans 282.000 62.511.000 -18.660.000 7.227.000 7.928.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.127.000 58.822.000 -19.810.000 101.332.000 10.740.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 24.012.000 0 0
Fast eiendom 0 1.552.000 1.552.000 1.552.000 16.468.000
Maskiner anlegg 0 1.096.000 486.000 644.000 918.000
Driftsløsøre 20.770.000 14.056.000 2.610.000 15.011.000 6.421.000
Sum varige driftsmidler 20.770.000 16.704.000 4.647.000 17.207.000 23.807.000
Sum finansielle anleggsmidler 344.045.000 343.183.000 127.009.000 78.190.000 60.932.000
Sum anleggsmidler 364.815.000 359.887.000 155.668.000 95.397.000 84.739.000
Varebeholdning 3.117.000 4.041.000 918.000 831.000 626.000
Kundefordringer 16.839.000 24.483.000 15.487.000 15.465.000 15.081.000
Andre fordringer 2.723.000 18.823.000 4.376.000 1.682.000 14.330.000
Sum investeringer 0 0 21.458.000 20.380.000 19.747.000
Kasse, bank 37.665.000 36.192.000 63.918.000 150.130.000 52.187.000
Sum omløpsmidler 90.454.000 113.664.000 118.857.000 198.989.000 101.971.000
Sum eiendeler 455.269.000 473.551.000 274.525.000 294.386.000 186.710.000
Sum opptjent egenkapital 288.083.000 295.210.000 236.388.000 256.198.000 154.866.000
Sum egenkapital 289.235.000 296.362.000 237.540.000 257.341.000 156.008.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.147.000 14.038.000 14.273.000 14.075.000 11.038.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 146.295.000 154.040.000 14.273.000 14.075.000 11.038.000
Leverandørgjeld 14.060.000 17.338.000 17.628.000 16.703.000 14.778.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.414.000 2.037.000 996.000 1.653.000 1.954.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.265.000 3.774.000 4.089.000 4.614.000 2.934.000
Sum kortsiktig gjeld 19.740.000 23.149.000 22.712.000 22.970.000 19.666.000
Sum gjeld og egenkapital 455.270.000 473.551.000 274.525.000 294.386.000 186.712.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 70.714.000 90.515.000 96.145.000 176.019.000 82.305.000
Likviditetsgrad 1 4.6 4.9 5.2 8.7 5.2
Likviditetsgrad 2 4.4 4.7 5.2 8.7 5.2
Soliditet 63.5 62.6 86.5 87.4 83.6
Resultatgrad -5.9 -2.8 -0.8 41.7 2.1
Rentedekningsgrad -0.8 -1.5 16889.7 32.5
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.2 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 0.6 12.9 2.3 34.4 5.9
Signatur
02.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex