Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Big Biff Lillestrøm AS
Juridisk navn:  Big Biff Lillestrøm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63800710
Tærudgata 2 Tærudgata 2 Fax:
2004 Lillestrøm 2004 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 991956093
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 6/30/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Utvikling:
Omsetning  
  
11.35%
Resultat  
  
21.78%
Egenkapital  
  
1.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.842.000 11.533.000 11.773.000 13.001.000 11.570.000
Resultat: 738.000 606.000 1.114.000 1.783.000 1.207.000
Egenkapital: 2.411.000 2.384.000 2.306.000 1.500.000 200.000
Regnskap for  Big Biff Lillestrøm AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.842.000 11.533.000 11.773.000 13.001.000 11.570.000
Driftskostnader -12.105.000 -10.923.000 -10.657.000 -11.224.000 -10.345.000
Driftsresultat 737.000 610.000 1.117.000 1.776.000 1.225.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 8.000 0
Finanskostnader 0 -7.000 -6.000 -1.000 -19.000
Finans 2.000 -5.000 -3.000 7.000 -19.000
Resultat før skatt 738.000 606.000 1.114.000 1.783.000 1.207.000
Skattekostnad -172.000 -148.000 -280.000 -483.000 -326.000
Årsresultat 566.000 458.000 833.000 1.300.000 881.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.753.000 1.928.000 1.621.000 289.000 100.000
Sum omløpsmidler 3.575.000 2.693.000 2.963.000 3.386.000 2.697.000
Sum eiendeler 5.328.000 4.621.000 4.584.000 3.675.000 2.797.000
Sum opptjent egenkapital 2.211.000 2.184.000 2.106.000 1.300.000 0
Sum egenkapital 2.411.000 2.384.000 2.306.000 1.500.000 200.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.917.000 2.237.000 2.278.000 2.175.000 2.597.000
Sum gjeld og egenkapital 5.328.000 4.621.000 4.584.000 3.675.000 2.797.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.768.000 11.480.000 11.727.000 13.001.000 10.149.000
Andre inntekter 74.000 53.000 45.000 0 1.421.000
Driftsinntekter 12.842.000 11.533.000 11.773.000 13.001.000 11.570.000
Varekostnad -3.788.000 -3.450.000 -3.321.000 -3.859.000 -2.849.000
Lønninger -4.741.000 -4.095.000 -3.958.000 -3.750.000 -3.511.000
Avskrivning -22.000 -17.000 -12.000 -59.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.554.000 -3.361.000 -3.366.000 -3.556.000 -3.966.000
Driftskostnader -12.105.000 -10.923.000 -10.657.000 -11.224.000 -10.345.000
Driftsresultat 737.000 610.000 1.117.000 1.776.000 1.225.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 8.000 0
Finanskostnader 0 -7.000 -6.000 -1.000 -19.000
Finans 2.000 -5.000 -3.000 7.000 -19.000
Konsernbidrag -539.000 -380.000 0 0 -856.000
Utbytte 0 0 0 0 -126.000
Årsresultat 566.000 458.000 833.000 1.300.000 881.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 24.000 27.000 20.000 41.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 44.000 34.000 19.000 59.000
Sum varige driftsmidler 22.000 44.000 34.000 19.000 59.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.711.000 1.860.000 1.560.000 250.000 0
Sum anleggsmidler 1.753.000 1.928.000 1.621.000 289.000 100.000
Varebeholdning 288.000 322.000 286.000 307.000 572.000
Kundefordringer 159.000 57.000 187.000 177.000 129.000
Andre fordringer 282.000 214.000 206.000 16.000 78.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.846.000 2.101.000 2.284.000 2.886.000 1.918.000
Sum omløpsmidler 3.575.000 2.693.000 2.963.000 3.386.000 2.697.000
Sum eiendeler 5.328.000 4.621.000 4.584.000 3.675.000 2.797.000
Sum opptjent egenkapital 2.211.000 2.184.000 2.106.000 1.300.000 0
Sum egenkapital 2.411.000 2.384.000 2.306.000 1.500.000 200.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 700.000 500.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 508.000 588.000 618.000 531.000 359.000
Betalbar skatt 9.000 24.000 288.000 462.000 0
Skyldig offentlige avgifter 952.000 522.000 736.000 627.000 375.000
Utbytte 0 0 0 0 -126.000
Annen kortsiktig gjeld 748.000 603.000 636.000 555.000 1.738.000
Sum kortsiktig gjeld 2.917.000 2.237.000 2.278.000 2.175.000 2.597.000
Sum gjeld og egenkapital 5.328.000 4.621.000 4.584.000 3.675.000 2.797.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 658.000 456.000 685.000 1.211.000 100.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.3 1.6 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.2 1.5 0.9
Soliditet 45.3 51.6 50.3 40.8 7.2
Resultatgrad 5.7 5.3 9.5 13.7 10.6
Rentedekningsgrad 87.1 186.2 1784.0 64.5
Gjeldsgrad 1.2 0.9 1 1.4 13.0
Total kapitalrentabilitet 13.9 13.2 24.4 48.5 43.8
Signatur
15.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex