Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bijak Maskin AS
Juridisk navn:  Bijak Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55229046
Espelandsvegen 23 Espelandsvegen 23 Fax: 55227100
5258 Blomsterdalen 5258 Blomsterdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 939172475
Aksjekapital: 126.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 5/13/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.24%
Resultat  
  
-4.94%
Egenkapital  
  
9.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 41.197.000 44.411.000 48.886.000 36.714.000 40.737.000
Resultat: 4.121.000 4.335.000 6.439.000 3.692.000 11.674.000
Egenkapital: 26.752.000 24.541.000 22.701.000 19.291.000 17.405.000
Regnskap for  Bijak Maskin AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 41.197.000 44.411.000 48.886.000 36.714.000 40.737.000
Driftskostnader -37.468.000 -39.998.000 -42.520.000 -32.830.000 -29.123.000
Driftsresultat 3.728.000 4.413.000 6.366.000 3.884.000 11.614.000
Finansinntekter 400.000 105.000 286.000 106.000 77.000
Finanskostnader -7.000 -183.000 -213.000 -299.000 -18.000
Finans 393.000 -78.000 73.000 -193.000 59.000
Resultat før skatt 4.121.000 4.335.000 6.439.000 3.692.000 11.674.000
Skattekostnad -910.000 -996.000 -1.529.000 -906.000 -3.130.000
Årsresultat 3.211.000 3.339.000 4.910.000 2.786.000 8.544.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.387.000 12.972.000 11.268.000 12.668.000 11.556.000
Sum omløpsmidler 24.365.000 19.383.000 25.411.000 21.765.000 18.175.000
Sum eiendeler 36.752.000 32.355.000 36.679.000 34.433.000 29.731.000
Sum opptjent egenkapital 26.626.000 24.415.000 22.575.000 19.165.000 17.279.000
Sum egenkapital 26.752.000 24.541.000 22.701.000 19.291.000 17.405.000
Sum langsiktig gjeld 0 175.000 5.967.000 8.033.000 1.498.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000.000 7.639.000 8.011.000 7.110.000 10.829.000
Sum gjeld og egenkapital 36.752.000 32.355.000 36.679.000 34.434.000 29.732.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.999.000 44.278.000 48.766.000 36.276.000 40.737.000
Andre inntekter 198.000 133.000 121.000 438.000 0
Driftsinntekter 41.197.000 44.411.000 48.886.000 36.714.000 40.737.000
Varekostnad -6.289.000 -7.468.000 -14.295.000 -7.031.000 -8.245.000
Lønninger -10.411.000 -9.970.000 -9.571.000 -8.265.000 -7.347.000
Avskrivning -3.028.000 -2.812.000 -2.416.000 -2.273.000 -798.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.740.000 -19.748.000 -16.238.000 -15.261.000 -12.733.000
Driftskostnader -37.468.000 -39.998.000 -42.520.000 -32.830.000 -29.123.000
Driftsresultat 3.728.000 4.413.000 6.366.000 3.884.000 11.614.000
Finansinntekter 400.000 105.000 286.000 106.000 77.000
Finanskostnader -7.000 -183.000 -213.000 -299.000 -18.000
Finans 393.000 -78.000 73.000 -193.000 59.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -900.000 -900.000
Årsresultat 3.211.000 3.339.000 4.910.000 2.786.000 8.544.000
Balanse detaljer          
Goodwill 527.000 1.229.000 1.931.000 2.633.000 3.335.000
Sum Immatrielle midler 542.000 1.229.000 1.931.000 2.633.000 3.335.000
Fast eiendom 4.498.000 2.624.000 2.564.000 2.564.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.745.000 7.630.000 6.440.000 7.138.000 7.922.000
Sum varige driftsmidler 10.243.000 10.254.000 9.003.000 9.702.000 7.922.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.602.000 1.490.000 334.000 334.000 300.000
Sum anleggsmidler 12.387.000 12.972.000 11.268.000 12.668.000 11.556.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.838.000 3.008.000 2.608.000 5.714.000 4.698.000
Andre fordringer 1.201.000 1.187.000 868.000 1.085.000 392.000
Sum investeringer 2.251.000 2.018.000 2.034.000 2.977.000 2.933.000
Kasse, bank 17.690.000 13.169.000 19.901.000 11.990.000 10.152.000
Sum omløpsmidler 24.365.000 19.383.000 25.411.000 21.765.000 18.175.000
Sum eiendeler 36.752.000 32.355.000 36.679.000 34.433.000 29.731.000
Sum opptjent egenkapital 26.626.000 24.415.000 22.575.000 19.165.000 17.279.000
Sum egenkapital 26.752.000 24.541.000 22.701.000 19.291.000 17.405.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 175.000 342.000 502.000 495.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 2.574.000
Sum langsiktig gjeld 0 175.000 5.967.000 8.033.000 1.498.000
Leverandørgjeld 4.297.000 1.770.000 2.433.000 2.256.000 2.018.000
Betalbar skatt 1.100.000 1.162.000 1.689.000 899.000 2.662.000
Skyldig offentlige avgifter 774.000 730.000 1.164.000 1.830.000 1.422.000
Utbytte -1.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -900.000 -900.000
Annen kortsiktig gjeld 2.829.000 2.477.000 1.225.000 1.225.000 1.253.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000.000 7.639.000 8.011.000 7.110.000 10.829.000
Sum gjeld og egenkapital 36.752.000 32.355.000 36.679.000 34.434.000 29.732.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.365.000 11.744.000 17.400.000 14.655.000 7.346.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.5 3.2 3.1 1.7
Likviditetsgrad 2 2.4 2.5 3.2 3.1 1.7
Soliditet 72.8 75.8 61.9 5 58.5
Resultatgrad 9 9.9 1 10.6 28.5
Rentedekningsgrad 532.6 24.1 29.9 1 649.5
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.6 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 11.2 1 18.1 11.6 39.3
Signatur
03.09.2020
SIGNATUR
BIRKELAND HÅKON
Prokurister
03.09.2020
PROKURA HVER FOR SEG
BIRKELAND HÅKON
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex