Bikez Com AS
Juridisk navn:  Bikez Com AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95830618
Rubinveien 11 Rubinveien 11 Fax:
3154 Tolvsrød 3154 Tolvsrød
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 983590918
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2001 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Viken Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.68%
Resultat  
  
-54.15%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 406.000 532.000 598.000 744.000 519.000
Resultat: 94.000 205.000 245.000 355.000 133.000
Egenkapital: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Regnskap for  Bikez Com AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 406.000 532.000 598.000 744.000 519.000
Driftskostnader -312.000 -328.000 -354.000 -391.000 -398.000
Driftsresultat 93.000 204.000 244.000 352.000 122.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000 12.000
Finanskostnader -1.000 1.000 0 0 -1.000
Finans 0 2.000 1.000 3.000 11.000
Resultat før skatt 94.000 205.000 245.000 355.000 133.000
Skattekostnad -21.000 -49.000 -61.000 -94.000 -38.000
Årsresultat 73.000 156.000 184.000 262.000 95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 198.000 305.000 361.000 455.000 241.000
Sum eiendeler 198.000 305.000 361.000 455.000 241.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 4.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 95.000 201.000 261.000 355.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 198.000 305.000 361.000 455.000 241.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 406.000 532.000 598.000 744.000 519.000
Driftsinntekter 406.000 532.000 598.000 744.000 519.000
Varekostnad 0 -1.000 -32.000 -16.000 0
Lønninger -75.000 -88.000 -120.000 -179.000 -125.000
Avskrivning 0 0 0 0 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -237.000 -239.000 -202.000 -196.000 -265.000
Driftskostnader -312.000 -328.000 -354.000 -391.000 -398.000
Driftsresultat 93.000 204.000 244.000 352.000 122.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000 12.000
Finanskostnader -1.000 1.000 0 0 -1.000
Finans 0 2.000 1.000 3.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -73.000 -156.000 -184.000 -262.000 -101.000
Årsresultat 73.000 156.000 184.000 262.000 95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 74.000 70.000 93.000 84.000 82.000
Andre fordringer 49.000 51.000 61.000 49.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 76.000 184.000 206.000 323.000 160.000
Sum omløpsmidler 198.000 305.000 361.000 455.000 241.000
Sum eiendeler 198.000 305.000 361.000 455.000 241.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 4.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 4.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 9.000 0 0
Betalbar skatt 22.000 45.000 61.000 94.000 40.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -73.000 -156.000 -184.000 -262.000 -101.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 7.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 95.000 201.000 261.000 355.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 198.000 305.000 361.000 455.000 241.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 103.000 104.000 100.000 100.000 100.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.5 1.4 1.3 1.7
Likviditetsgrad 2 2.1 1.5 1.4 1.3 1.8
Soliditet 50.5 32.8 27.7 22.0 41.5
Resultatgrad 22.9 38.3 40.8 47.3 23.5
Rentedekningsgrad 9 134.0
Gjeldsgrad 1 2 2.6 3.5 1.4
Total kapitalrentabilitet 47.5 67.2 67.9 78.0 55.6
Signatur
17.10.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.10.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex