Bilco Hønefoss AS
Juridisk navn:  Bilco Hønefoss AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32170570
Postboks 1117 Flattum Asbjørnsens Gate 19 Fax: 32127882
3503 Hønefoss 3513 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Buskerud Ringerike
Org.nr: 966109327
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 2/13/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Ir Revisjon Ringerike As
Regnskapsfører: Hetor Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.89%
Resultat  
  
56.06%
Egenkapital  
  
0.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 38.324.000 32.236.000 33.450.000 28.301.000 24.358.000
Resultat: 451.000 289.000 778.000 1.263.000 1.606.000
Egenkapital: 5.437.000 5.417.000 5.408.000 5.124.000 4.668.000
Regnskap for  Bilco Hønefoss AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 38.324.000 32.236.000 33.450.000 28.301.000 24.358.000
Driftskostnader -37.793.000 -31.865.000 -32.562.000 -26.996.000 -22.743.000
Driftsresultat 532.000 370.000 887.000 1.305.000 1.615.000
Finansinntekter 39.000 45.000 57.000 61.000 88.000
Finanskostnader -120.000 -126.000 -165.000 -104.000 -97.000
Finans -81.000 -81.000 -108.000 -43.000 -9.000
Resultat før skatt 451.000 289.000 778.000 1.263.000 1.606.000
Skattekostnad -131.000 -80.000 -215.000 -357.000 -453.000
Årsresultat 320.000 209.000 564.000 906.000 1.153.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 911.000 817.000 1.100.000 727.000 499.000
Sum omløpsmidler 7.973.000 8.900.000 8.659.000 9.035.000 7.212.000
Sum eiendeler 8.884.000 9.717.000 9.759.000 9.762.000 7.711.000
Sum opptjent egenkapital 4.837.000 4.817.000 4.808.000 4.524.000 4.068.000
Sum egenkapital 5.437.000 5.417.000 5.408.000 5.124.000 4.668.000
Sum langsiktig gjeld 1.164.000 1.330.000 2.106.000 2.181.000 444.000
Sum kortsiktig gjeld 2.283.000 2.970.000 2.245.000 2.456.000 2.598.000
Sum gjeld og egenkapital 8.884.000 9.717.000 9.759.000 9.761.000 7.710.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.324.000 32.191.000 33.447.000 28.183.000 24.340.000
Andre inntekter 0 45.000 3.000 117.000 18.000
Driftsinntekter 38.324.000 32.236.000 33.450.000 28.301.000 24.358.000
Varekostnad -32.233.000 -26.525.000 -27.509.000 -22.562.000 -19.214.000
Lønninger -3.147.000 -2.996.000 -2.860.000 -2.764.000 -2.491.000
Avskrivning -223.000 -174.000 -146.000 -131.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.190.000 -2.170.000 -2.047.000 -1.539.000 -1.013.000
Driftskostnader -37.793.000 -31.865.000 -32.562.000 -26.996.000 -22.743.000
Driftsresultat 532.000 370.000 887.000 1.305.000 1.615.000
Finansinntekter 39.000 45.000 57.000 61.000 88.000
Finanskostnader -120.000 -126.000 -165.000 -104.000 -97.000
Finans -81.000 -81.000 -108.000 -43.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -200.000 -280.000 -450.000 -600.000
Årsresultat 320.000 209.000 564.000 906.000 1.153.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 108.000 102.000 63.000 128.000 62.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 346.000 454.000 496.000 573.000 428.000
Driftsløsøre 249.000 54.000 533.000 18.000 0
Sum varige driftsmidler 595.000 508.000 1.029.000 591.000 428.000
Sum finansielle anleggsmidler 208.000 208.000 8.000 8.000 8.000
Sum anleggsmidler 911.000 817.000 1.100.000 727.000 499.000
Varebeholdning 4.962.000 5.063.000 4.621.000 4.779.000 3.011.000
Kundefordringer 530.000 220.000 545.000 151.000 307.000
Andre fordringer 60.000 28.000 17.000 14.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.422.000 3.588.000 3.475.000 4.091.000 3.874.000
Sum omløpsmidler 7.973.000 8.900.000 8.659.000 9.035.000 7.212.000
Sum eiendeler 8.884.000 9.717.000 9.759.000 9.762.000 7.711.000
Sum opptjent egenkapital 4.837.000 4.817.000 4.808.000 4.524.000 4.068.000
Sum egenkapital 5.437.000 5.417.000 5.408.000 5.124.000 4.668.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 47.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.164.000 1.330.000 2.106.000 2.181.000 444.000
Leverandørgjeld 1.248.000 1.421.000 1.287.000 638.000 1.076.000
Betalbar skatt 138.000 119.000 154.000 423.000 432.000
Skyldig offentlige avgifter 299.000 423.000 270.000 371.000 130.000
Utbytte -300.000 -200.000 -280.000 -450.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 298.000 1.007.000 534.000 1.025.000 960.000
Sum kortsiktig gjeld 2.283.000 2.970.000 2.245.000 2.456.000 2.598.000
Sum gjeld og egenkapital 8.884.000 9.717.000 9.759.000 9.761.000 7.710.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.690.000 5.930.000 6.414.000 6.579.000 4.614.000
Likviditetsgrad 1 3.5 3.0 3.9 3.7 2.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.8 1.8 1.7
Soliditet 61.2 55.7 55.4 52.5 60.5
Resultatgrad 1.4 1.1 2.7 4.6 6.6
Rentedekningsgrad 4.8 3.3 5.7 13.1 17.6
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.8 0.9 0.7
Total kapitalrentabilitet 6.4 4.3 9.7 14.0 22.1
Signatur
29.01.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
29.01.2013
PROKURA HVER FOR SEG
ØYVIND BLADT HAGEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex