Bilco Hønefoss AS
Juridisk navn:  Bilco Hønefoss AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32170570
Postboks 1117 Flattum Asbjørnsens Gate 19 Fax: 32127882
3503 Hønefoss 3513 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Buskerud Ringerike
Org.nr: 966109327
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 2/13/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Ir Revisjon Ringerike As
Regnskapsfører: Hetor Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.63%
Resultat  
  
-62.85%
Egenkapital  
  
0.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 32.236.000 33.450.000 28.301.000 24.358.000 37.432.000
Resultat: 289.000 778.000 1.263.000 1.606.000 2.212.000
Egenkapital: 5.417.000 5.408.000 5.124.000 4.668.000 4.115.000
Regnskap for  Bilco Hønefoss AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 32.236.000 33.450.000 28.301.000 24.358.000 37.432.000
Driftskostnader -31.865.000 -32.562.000 -26.996.000 -22.743.000 -35.243.000
Driftsresultat 370.000 887.000 1.305.000 1.615.000 2.189.000
Finansinntekter 45.000 57.000 61.000 88.000 200.000
Finanskostnader -126.000 -165.000 -104.000 -97.000 -178.000
Finans -81.000 -108.000 -43.000 -9.000 22.000
Resultat før skatt 289.000 778.000 1.263.000 1.606.000 2.212.000
Skattekostnad -80.000 -215.000 -357.000 -453.000 -621.000
Årsresultat 209.000 564.000 906.000 1.153.000 1.591.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 817.000 1.100.000 727.000 499.000 149.000
Sum omløpsmidler 8.900.000 8.659.000 9.035.000 7.212.000 7.314.000
Sum eiendeler 9.717.000 9.759.000 9.762.000 7.711.000 7.463.000
Sum opptjent egenkapital 4.817.000 4.808.000 4.524.000 4.068.000 3.515.000
Sum egenkapital 5.417.000 5.408.000 5.124.000 4.668.000 4.115.000
Sum langsiktig gjeld 1.330.000 2.106.000 2.181.000 444.000 926.000
Sum kortsiktig gjeld 2.970.000 2.245.000 2.456.000 2.598.000 2.422.000
Sum gjeld og egenkapital 9.717.000 9.759.000 9.761.000 7.710.000 7.463.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.191.000 33.447.000 28.183.000 24.340.000 37.416.000
Andre inntekter 45.000 3.000 117.000 18.000 16.000
Driftsinntekter 32.236.000 33.450.000 28.301.000 24.358.000 37.432.000
Varekostnad -26.525.000 -27.509.000 -22.562.000 -19.214.000 -31.142.000
Lønninger -2.996.000 -2.860.000 -2.764.000 -2.491.000 -3.002.000
Avskrivning -174.000 -146.000 -131.000 -25.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.170.000 -2.047.000 -1.539.000 -1.013.000 -1.089.000
Driftskostnader -31.865.000 -32.562.000 -26.996.000 -22.743.000 -35.243.000
Driftsresultat 370.000 887.000 1.305.000 1.615.000 2.189.000
Finansinntekter 45.000 57.000 61.000 88.000 200.000
Finanskostnader -126.000 -165.000 -104.000 -97.000 -178.000
Finans -81.000 -108.000 -43.000 -9.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -280.000 -450.000 -600.000 -525.000
Årsresultat 209.000 564.000 906.000 1.153.000 1.591.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 102.000 63.000 128.000 62.000 83.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 454.000 496.000 573.000 428.000 57.000
Driftsløsøre 54.000 533.000 18.000 0 0
Sum varige driftsmidler 508.000 1.029.000 591.000 428.000 57.000
Sum finansielle anleggsmidler 208.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum anleggsmidler 817.000 1.100.000 727.000 499.000 149.000
Varebeholdning 5.063.000 4.621.000 4.779.000 3.011.000 3.155.000
Kundefordringer 220.000 545.000 151.000 307.000 218.000
Andre fordringer 28.000 17.000 14.000 19.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.588.000 3.475.000 4.091.000 3.874.000 3.931.000
Sum omløpsmidler 8.900.000 8.659.000 9.035.000 7.212.000 7.314.000
Sum eiendeler 9.717.000 9.759.000 9.762.000 7.711.000 7.463.000
Sum opptjent egenkapital 4.817.000 4.808.000 4.524.000 4.068.000 3.515.000
Sum egenkapital 5.417.000 5.408.000 5.124.000 4.668.000 4.115.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 47.000 29.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.330.000 2.106.000 2.181.000 444.000 926.000
Leverandørgjeld 1.421.000 1.287.000 638.000 1.076.000 554.000
Betalbar skatt 119.000 154.000 423.000 432.000 650.000
Skyldig offentlige avgifter 423.000 270.000 371.000 130.000 279.000
Utbytte -200.000 -280.000 -450.000 -600.000 -525.000
Annen kortsiktig gjeld 1.007.000 534.000 1.025.000 960.000 939.000
Sum kortsiktig gjeld 2.970.000 2.245.000 2.456.000 2.598.000 2.422.000
Sum gjeld og egenkapital 9.717.000 9.759.000 9.761.000 7.710.000 7.463.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.930.000 6.414.000 6.579.000 4.614.000 4.892.000
Likviditetsgrad 1 3.0 3.9 3.7 2.8 3.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1.8 1.8 1.7 1.8
Soliditet 55.7 55.4 52.5 60.5 55.1
Resultatgrad 1.1 2.7 4.6 6.6 5.8
Rentedekningsgrad 3.3 5.7 13.1 17.6 13.4
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.9 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 4.3 9.7 14.0 22.1 32.0
Signatur
29.01.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
29.01.2013
PROKURA HVER FOR SEG
ØYVIND BLADT HAGEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex