Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilco Hønefoss AS
Juridisk navn:  Bilco Hønefoss AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32170570
Postboks 1117 Flattum Asbjørnsens Gate 19 Fax: 32127882
3503 Hønefoss 3513 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Buskerud Ringerike
Org.nr: 966109327
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 13.02.1993
Foretakstype: AS
Revisor: Ir Revisjon Ringerike As
Regnskapsfører: Hetor Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
32,26%
Resultat  
  
1190,55%
Egenkapital  
  
1,4%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 47.357.000 35.806.000 38.324.000 32.236.000 33.450.000
Resultat: 1.639.000 127.000 451.000 289.000 778.000
Egenkapital: 5.504.000 5.428.000 5.437.000 5.417.000 5.408.000
Regnskap for  Bilco Hønefoss AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 47.357.000 35.806.000 38.324.000 32.236.000 33.450.000
Driftskostnader -45.594.000 -35.573.000 -37.793.000 -31.865.000 -32.562.000
Driftsresultat 1.764.000 232.000 532.000 370.000 887.000
Finansinntekter 15.000 36.000 39.000 45.000 57.000
Finanskostnader -139.000 -141.000 -120.000 -126.000 -165.000
Finans -124.000 -105.000 -81.000 -81.000 -108.000
Resultat før skatt 1.639.000 127.000 451.000 289.000 778.000
Skattekostnad -463.000 -35.000 -131.000 -80.000 -215.000
Årsresultat 1.176.000 92.000 320.000 209.000 564.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 573.000 731.000 911.000 817.000 1.100.000
Sum omløpsmidler 9.056.000 7.083.000 7.973.000 8.900.000 8.659.000
Sum eiendeler 9.629.000 7.814.000 8.884.000 9.717.000 9.759.000
Sum opptjent egenkapital 4.904.000 4.828.000 4.837.000 4.817.000 4.808.000
Sum egenkapital 5.504.000 5.428.000 5.437.000 5.417.000 5.408.000
Sum langsiktig gjeld 1.082.000 1.043.000 1.164.000 1.330.000 2.106.000
Sum kortsiktig gjeld 3.043.000 1.342.000 2.283.000 2.970.000 2.245.000
Sum gjeld og egenkapital 9.629.000 7.813.000 8.884.000 9.717.000 9.759.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 47.323.000 35.772.000 38.324.000 32.191.000 33.447.000
Andre inntekter 34.000 33.000 0 45.000 3.000
Driftsinntekter 47.357.000 35.806.000 38.324.000 32.236.000 33.450.000
Varekostnad -39.423.000 -29.732.000 -32.233.000 -26.525.000 -27.509.000
Lønninger -3.536.000 -3.349.000 -3.147.000 -2.996.000 -2.860.000
Avskrivning -204.000 -211.000 -223.000 -174.000 -146.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.431.000 -2.281.000 -2.190.000 -2.170.000 -2.047.000
Driftskostnader -45.594.000 -35.573.000 -37.793.000 -31.865.000 -32.562.000
Driftsresultat 1.764.000 232.000 532.000 370.000 887.000
Finansinntekter 15.000 36.000 39.000 45.000 57.000
Finanskostnader -139.000 -141.000 -120.000 -126.000 -165.000
Finans -124.000 -105.000 -81.000 -81.000 -108.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.100.000 -100.000 -300.000 -200.000 -280.000
Årsresultat 1.176.000 92.000 320.000 209.000 564.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 244.000 181.000 108.000 102.000 63.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 208.000 206.000 346.000 454.000 496.000
Driftsløsøre 121.000 164.000 249.000 54.000 533.000
Sum varige driftsmidler 329.000 371.000 595.000 508.000 1.029.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 179.000 208.000 208.000 8.000
Sum anleggsmidler 573.000 731.000 911.000 817.000 1.100.000
Varebeholdning 6.526.000 5.422.000 4.962.000 5.063.000 4.621.000
Kundefordringer 540.000 136.000 530.000 220.000 545.000
Andre fordringer 181.000 69.000 60.000 28.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.809.000 1.456.000 2.422.000 3.588.000 3.475.000
Sum omløpsmidler 9.056.000 7.083.000 7.973.000 8.900.000 8.659.000
Sum eiendeler 9.629.000 7.814.000 8.884.000 9.717.000 9.759.000
Sum opptjent egenkapital 4.904.000 4.828.000 4.837.000 4.817.000 4.808.000
Sum egenkapital 5.504.000 5.428.000 5.437.000 5.417.000 5.408.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.082.000 1.043.000 1.164.000 1.330.000 2.106.000
Leverandørgjeld 584.000 605.000 1.248.000 1.421.000 1.287.000
Betalbar skatt 526.000 108.000 138.000 119.000 154.000
Skyldig offentlige avgifter 453.000 223.000 299.000 423.000 270.000
Utbytte -1.100.000 -100.000 -300.000 -200.000 -280.000
Annen kortsiktig gjeld 380.000 305.000 298.000 1.007.000 534.000
Sum kortsiktig gjeld 3.043.000 1.342.000 2.283.000 2.970.000 2.245.000
Sum gjeld og egenkapital 9.629.000 7.813.000 8.884.000 9.717.000 9.759.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.013.000 5.741.000 5.690.000 5.930.000 6.414.000
Likviditetsgrad 1 3.0 5.3 3.5 3.0 3.9
Likviditetsgrad 2 0.9 1.3 1.4 1.3 1.8
Soliditet 57.2 69.5 61.2 55.7 55.4
Resultatgrad 3.7 0.6 1.4 1.1 2.7
Rentedekningsgrad 12.8 1.9 4.8 3.3 5.7
Gjeldsgrad 0.7 0.4 0.6 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 18.5 3.4 6.4 4.3 9.7
Signatur
29.01.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
29.01.2013
PROKURA HVER FOR SEG
ØYVIND BLADT HAGEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex