Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilistsenteret Alta As
Juridisk navn:  Bilistsenteret Alta As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78431444
Altaveien 257 Altaveien 257 Fax:
9515 Alta 9515 Alta
Fylke: Kommune:
Finnmark Alta
Org.nr: 998896983
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 9/18/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.5%
Resultat  
  
127.66%
Egenkapital  
  
85.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 29.219.000 28.788.000 28.259.000 29.224.000 27.852.000
Resultat: 177.000 -640.000 254.000 168.000 166.000
Egenkapital: -30.000 -206.000 463.000 266.000 185.000
Regnskap for  Bilistsenteret Alta As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 29.219.000 28.788.000 28.259.000 29.224.000 27.852.000
Driftskostnader -29.020.000 -29.424.000 -28.015.000 -29.000.000 -27.589.000
Driftsresultat 198.000 -635.000 244.000 225.000 263.000
Finansinntekter -2.000 23.000 48.000 3.000 1.000
Finanskostnader -20.000 -28.000 -38.000 -60.000 -98.000
Finans -22.000 -5.000 10.000 -57.000 -97.000
Resultat før skatt 177.000 -640.000 254.000 168.000 166.000
Skattekostnad 0 -29.000 -57.000 -47.000 0
Årsresultat 177.000 -670.000 197.000 121.000 166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.619.000 1.718.000 500.000 688.000 390.000
Sum omløpsmidler 1.533.000 1.602.000 2.473.000 1.874.000 1.830.000
Sum eiendeler 3.152.000 3.320.000 2.973.000 2.562.000 2.220.000
Sum opptjent egenkapital -280.000 -456.000 213.000 16.000 -60.000
Sum egenkapital -30.000 -206.000 463.000 266.000 185.000
Sum langsiktig gjeld 1.984.000 1.934.000 1.629.000 480.000 584.000
Sum kortsiktig gjeld 1.199.000 1.593.000 881.000 1.816.000 1.452.000
Sum gjeld og egenkapital 3.153.000 3.321.000 2.973.000 2.562.000 2.221.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.987.000 28.543.000 28.039.000 29.222.000 27.669.000
Andre inntekter 231.000 245.000 220.000 2.000 183.000
Driftsinntekter 29.219.000 28.788.000 28.259.000 29.224.000 27.852.000
Varekostnad -24.703.000 -25.000.000 -24.074.000 -25.395.000 -24.103.000
Lønninger -2.232.000 -2.166.000 -1.866.000 -1.867.000 -1.922.000
Avskrivning -254.000 -242.000 -163.000 -157.000 -125.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.831.000 -2.016.000 -1.912.000 -1.581.000 -1.439.000
Driftskostnader -29.020.000 -29.424.000 -28.015.000 -29.000.000 -27.589.000
Driftsresultat 198.000 -635.000 244.000 225.000 263.000
Finansinntekter -2.000 23.000 48.000 3.000 1.000
Finanskostnader -20.000 -28.000 -38.000 -60.000 -98.000
Finans -22.000 -5.000 10.000 -57.000 -97.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 177.000 -670.000 197.000 121.000 166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 29.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.619.000 1.718.000 327.000 489.000 367.000
Sum varige driftsmidler 1.619.000 1.718.000 327.000 489.000 367.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 144.000 199.000 24.000
Sum anleggsmidler 1.619.000 1.718.000 500.000 688.000 390.000
Varebeholdning 1.198.000 1.272.000 1.347.000 1.624.000 1.458.000
Kundefordringer 8.000 2.000 0 0 0
Andre fordringer 166.000 210.000 92.000 214.000 272.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 160.000 119.000 1.033.000 37.000 101.000
Sum omløpsmidler 1.533.000 1.602.000 2.473.000 1.874.000 1.830.000
Sum eiendeler 3.152.000 3.320.000 2.973.000 2.562.000 2.220.000
Sum opptjent egenkapital -280.000 -456.000 213.000 16.000 -60.000
Sum egenkapital -30.000 -206.000 463.000 266.000 185.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 442.000 47.000 523.000 577.000
Sum langsiktig gjeld 1.984.000 1.934.000 1.629.000 480.000 584.000
Leverandørgjeld 444.000 588.000 257.000 766.000 365.000
Betalbar skatt 0 0 87.000 32.000 0
Skyldig offentlige avgifter 133.000 32.000 24.000 30.000 21.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 621.000 532.000 466.000 465.000 489.000
Sum kortsiktig gjeld 1.199.000 1.593.000 881.000 1.816.000 1.452.000
Sum gjeld og egenkapital 3.153.000 3.321.000 2.973.000 2.562.000 2.221.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 334.000 9.000 1.592.000 58.000 378.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 2.8 1.0 1.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 1.3 0.2 0.3
Soliditet - -6.2 15.6 10.4 8.3
Resultatgrad 0.7 -2.2 0.9 0.8 0.9
Rentedekningsgrad 9.9 -22.7 6.4 3.8 2.7
Gjeldsgrad -106.1 -17.1 5.4 8.6 11.0
Total kapitalrentabilitet 6.2 -18.4 9.8 8.9 11.9
Signatur
11.09.2013
SIGNATUR I FELLESSKAP
TANJA STRAND DIGRE
KJELL OTTO DIGRE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex