Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilitt Kiosk Og Gatekjøkken Kai Vidar Lundstad
Juridisk navn:  Bilitt Kiosk Og Gatekjøkken Kai Vidar Lundstad
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61163248
Rute 513 Rute 513 Fax:
2848 Skreia 2848 Skreia
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 966649976
Aksjekapital: -.144 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Skreia Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.27%
Resultat  
  
38.4%
Egenkapital  
  
-65.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 4.392.000 4.172.000 4.075.000 4.271.000 3.933.000
Resultat: 692.000 500.000 635.000 875.000 843.000
Egenkapital: -476.000 -288.000 -346.000 -410.000 -170.000
Regnskap for  Bilitt Kiosk Og Gatekjøkken Kai Vidar Lundstad
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 4.392.000 4.172.000 4.075.000 4.271.000 3.933.000
Driftskostnader -3.655.000 -3.634.000 -3.397.000 -3.303.000 -3.042.000
Driftsresultat 738.000 539.000 678.000 967.000 890.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -46.000 -39.000 -43.000 -92.000 -48.000
Finans -46.000 -39.000 -43.000 -92.000 -47.000
Resultat før skatt 692.000 500.000 635.000 875.000 843.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 692.000 500.000 635.000 875.000 843.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 90.000 142.000 158.000 163.000 193.000
Sum omløpsmidler 249.000 272.000 250.000 190.000 135.000
Sum eiendeler 339.000 414.000 408.000 353.000 328.000
Sum opptjent egenkapital -476.000 -288.000 -346.000 -410.000 -170.000
Sum egenkapital -476.000 -288.000 -346.000 -410.000 -170.000
Sum langsiktig gjeld 525.000 341.000 418.000 495.000 263.000
Sum kortsiktig gjeld 291.000 361.000 336.000 268.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 340.000 414.000 408.000 353.000 327.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.374.000 4.060.000 3.929.000 4.227.000 3.898.000
Andre inntekter 18.000 112.000 146.000 44.000 36.000
Driftsinntekter 4.392.000 4.172.000 4.075.000 4.271.000 3.933.000
Varekostnad -2.249.000 -2.421.000 -2.271.000 -2.430.000 -2.244.000
Lønninger -847.000 -669.000 -554.000 -396.000 -321.000
Avskrivning -52.000 -55.000 -50.000 -54.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -507.000 -489.000 -522.000 -423.000 -421.000
Driftskostnader -3.655.000 -3.634.000 -3.397.000 -3.303.000 -3.042.000
Driftsresultat 738.000 539.000 678.000 967.000 890.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -46.000 -39.000 -43.000 -92.000 -48.000
Finans -46.000 -39.000 -43.000 -92.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 692.000 500.000 635.000 875.000 843.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 40.000 65.000 88.000 112.000 136.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 50.000 78.000 69.000 51.000 56.000
Sum varige driftsmidler 90.000 142.000 158.000 163.000 192.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 1.000
Sum anleggsmidler 90.000 142.000 158.000 163.000 193.000
Varebeholdning 127.000 153.000 160.000 134.000 83.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 47.000 12.000 4.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 75.000 106.000 87.000 56.000 52.000
Sum omløpsmidler 249.000 272.000 250.000 190.000 135.000
Sum eiendeler 339.000 414.000 408.000 353.000 328.000
Sum opptjent egenkapital -476.000 -288.000 -346.000 -410.000 -170.000
Sum egenkapital -476.000 -288.000 -346.000 -410.000 -170.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 14.000 80.000 124.000 109.000 84.000
Sum langsiktig gjeld 525.000 341.000 418.000 495.000 263.000
Leverandørgjeld 21.000 62.000 62.000 10.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 60.000 34.000 24.000 39.000 27.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 196.000 185.000 126.000 111.000 111.000
Sum kortsiktig gjeld 291.000 361.000 336.000 268.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 340.000 414.000 408.000 353.000 327.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -42.000 -89.000 -86.000 -78.000 -99.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
Soliditet -140.0 -69.6 -84.8 -116.1 -52.0
Resultatgrad 16.8 12.9 16.6 22.6 22.6
Rentedekningsgrad 16.0 13.8 15.8 10.5 18.6
Gjeldsgrad -1.7 -2.4 -2.2 -1.9 -2.9
Total kapitalrentabilitet 217.1 130.2 166.2 273.9 272.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex