Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilkonsulent 1 AS
Juridisk navn:  Bilkonsulent 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69812800
Postboks 25 Kilebusvingen 2 Fax:
1871 Ørje 1870 Ørje
Fylke: Kommune:
Østfold Marker
Org.nr: 891361092
Aksjekapital: 260.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 24.05.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Smaalenene Revisjon AS
Regnskapsfører: Abacus Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
18,3%
Resultat  
  
-57,74%
Egenkapital  
  
230,39%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 27.206.000 22.997.000 16.413.000 16.931.000 22.693.000
Resultat: 631.000 1.493.000 66.000 -527.000 33.000
Egenkapital: 674.000 204.000 -886.000 191.000 759.000
Regnskap for  Bilkonsulent 1 AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 27.206.000 22.997.000 16.413.000 16.931.000 22.693.000
Driftskostnader -26.328.000 -21.289.000 -16.102.000 -17.687.000 -22.610.000
Driftsresultat 879.000 1.708.000 311.000 -756.000 83.000
Finansinntekter 2.000 0 2.000 505.000 224.000
Finanskostnader -249.000 -217.000 -247.000 -277.000 -274.000
Finans -247.000 -217.000 -245.000 228.000 -50.000
Resultat før skatt 631.000 1.493.000 66.000 -527.000 33.000
Skattekostnad -161.000 -402.000 0 -41.000 -12.000
Årsresultat 470.000 1.091.000 66.000 -568.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.412.000 2.505.000 2.568.000 3.282.000 3.385.000
Sum omløpsmidler 4.383.000 3.384.000 1.907.000 2.589.000 2.287.000
Sum eiendeler 6.795.000 5.889.000 4.475.000 5.871.000 5.672.000
Sum opptjent egenkapital 414.000 -56.000 -1.146.000 -69.000 499.000
Sum egenkapital 674.000 204.000 -886.000 191.000 759.000
Sum langsiktig gjeld 4.617.000 3.980.000 3.494.000 2.457.000 2.677.000
Sum kortsiktig gjeld 1.503.000 1.705.000 1.868.000 3.223.000 2.237.000
Sum gjeld og egenkapital 6.794.000 5.889.000 4.476.000 5.871.000 5.673.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.011.000 22.876.000 16.310.000 16.809.000 22.437.000
Andre inntekter 196.000 121.000 103.000 122.000 256.000
Driftsinntekter 27.206.000 22.997.000 16.413.000 16.931.000 22.693.000
Varekostnad -21.885.000 -17.475.000 -12.229.000 -13.179.000 -18.440.000
Lønninger -2.915.000 -2.381.000 -2.238.000 -2.561.000 -2.471.000
Avskrivning -210.000 -208.000 -224.000 -128.000 -89.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.318.000 -1.225.000 -1.411.000 -1.819.000 -1.610.000
Driftskostnader -26.328.000 -21.289.000 -16.102.000 -17.687.000 -22.610.000
Driftsresultat 879.000 1.708.000 311.000 -756.000 83.000
Finansinntekter 2.000 0 2.000 505.000 224.000
Finanskostnader -249.000 -217.000 -247.000 -277.000 -274.000
Finans -247.000 -217.000 -245.000 228.000 -50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 470.000 1.091.000 66.000 -568.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 41.000
Fast eiendom 2.052.000 2.170.000 2.288.000 0 88.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 357.000 332.000 281.000 675.000 650.000
Sum varige driftsmidler 2.409.000 2.502.000 2.568.000 675.000 738.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 0 2.607.000 2.607.000
Sum anleggsmidler 2.412.000 2.505.000 2.568.000 3.282.000 3.385.000
Varebeholdning 3.323.000 1.904.000 1.114.000 1.620.000 1.387.000
Kundefordringer 842.000 193.000 412.000 178.000 357.000
Andre fordringer 66.000 324.000 158.000 659.000 241.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 151.000 963.000 223.000 131.000 302.000
Sum omløpsmidler 4.383.000 3.384.000 1.907.000 2.589.000 2.287.000
Sum eiendeler 6.795.000 5.889.000 4.475.000 5.871.000 5.672.000
Sum opptjent egenkapital 414.000 -56.000 -1.146.000 -69.000 499.000
Sum egenkapital 674.000 204.000 -886.000 191.000 759.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 33.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 76.000 0 386.000 1.871.000 1.179.000
Sum langsiktig gjeld 4.617.000 3.980.000 3.494.000 2.457.000 2.677.000
Leverandørgjeld 569.000 721.000 728.000 840.000 525.000
Betalbar skatt 193.000 369.000 0 0 58.000
Skyldig offentlige avgifter 311.000 227.000 419.000 175.000 119.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 353.000 388.000 335.000 338.000 356.000
Sum kortsiktig gjeld 1.503.000 1.705.000 1.868.000 3.223.000 2.237.000
Sum gjeld og egenkapital 6.794.000 5.889.000 4.476.000 5.871.000 5.673.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.880.000 1.679.000 39.000 -634.000 50.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.0 1.0 0.8 1.0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 0.5 0.4 0.5
Soliditet 9.9 3.5 -19.8 3.3 13.4
Resultatgrad 3.2 7.4 1.9 -4.5 0.4
Rentedekningsgrad 3.5 7.9 1.3 -0.9 1.1
Gjeldsgrad 9.1 27.9 -6.1 29.7 6.5
Total kapitalrentabilitet 1 29.0 7.0 -4.3 5.4
Signatur
20170210
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20170210
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex