Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilkonsulent 1 AS
Juridisk navn:  Bilkonsulent 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69812800
Postboks 25 Rødenesveien 4 Fax:
1871 Ørje 1870 Ørje
Fylke: Kommune:
Østfold Marker
Org.nr: 891361092
Aksjekapital: 260.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/24/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Smaalenene Revisjon AS
Regnskapsfører: Andresen Arnhild Regnskapsfører
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.99%
Resultat  
  
-90.62%
Egenkapital  
  
2.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 22.693.000 30.664.000 31.918.000 30.788.000 23.097.000
Resultat: 33.000 352.000 12.000 493.000 53.000
Egenkapital: 759.000 738.000 537.000 529.000 513.000
Regnskap for  Bilkonsulent 1 AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 22.693.000 30.664.000 31.918.000 30.788.000 23.097.000
Driftskostnader -22.610.000 -30.058.000 -31.690.000 -30.106.000 -22.812.000
Driftsresultat 83.000 605.000 228.000 682.000 284.000
Finansinntekter 224.000 3.000 5.000 4.000 24.000
Finanskostnader -274.000 -257.000 -221.000 -193.000 -255.000
Finans -50.000 -254.000 -216.000 -189.000 -231.000
Resultat før skatt 33.000 352.000 12.000 493.000 53.000
Skattekostnad -12.000 -101.000 -4.000 -139.000 -16.000
Årsresultat 21.000 251.000 8.000 354.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.385.000 3.112.000 3.163.000 3.319.000 3.052.000
Sum omløpsmidler 2.287.000 3.789.000 4.051.000 2.277.000 1.549.000
Sum eiendeler 5.672.000 6.901.000 7.214.000 5.596.000 4.601.000
Sum opptjent egenkapital 499.000 478.000 277.000 269.000 253.000
Sum egenkapital 759.000 738.000 537.000 529.000 513.000
Sum langsiktig gjeld 2.677.000 2.902.000 3.151.000 2.938.000 2.954.000
Sum kortsiktig gjeld 2.237.000 3.261.000 3.527.000 2.130.000 1.134.000
Sum gjeld og egenkapital 5.673.000 6.901.000 7.215.000 5.597.000 4.601.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.437.000 30.488.000 31.757.000 30.683.000 22.970.000
Andre inntekter 256.000 175.000 160.000 106.000 126.000
Driftsinntekter 22.693.000 30.664.000 31.918.000 30.788.000 23.097.000
Varekostnad -18.440.000 -26.117.000 -28.005.000 -27.975.000 -20.548.000
Lønninger -2.471.000 -2.524.000 -2.322.000 -1.344.000 -1.453.000
Avskrivning -89.000 -73.000 -59.000 -21.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.610.000 -1.344.000 -1.304.000 -766.000 -772.000
Driftskostnader -22.610.000 -30.058.000 -31.690.000 -30.106.000 -22.812.000
Driftsresultat 83.000 605.000 228.000 682.000 284.000
Finansinntekter 224.000 3.000 5.000 4.000 24.000
Finanskostnader -274.000 -257.000 -221.000 -193.000 -255.000
Finans -50.000 -254.000 -216.000 -189.000 -231.000
Konsernbidrag 0 0 0 -338.000 0
Utbytte 0 -50.000 0 0 -50.000
Årsresultat 21.000 251.000 8.000 354.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 41.000 0 0 0 0
Fast eiendom 88.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 650.000 505.000 339.000 329.000 62.000
Sum varige driftsmidler 738.000 505.000 339.000 329.000 62.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.607.000 2.607.000 2.824.000 2.990.000 2.990.000
Sum anleggsmidler 3.385.000 3.112.000 3.163.000 3.319.000 3.052.000
Varebeholdning 1.387.000 2.699.000 2.989.000 1.692.000 1.298.000
Kundefordringer 357.000 558.000 123.000 0 10.000
Andre fordringer 241.000 196.000 334.000 150.000 86.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 302.000 335.000 605.000 435.000 155.000
Sum omløpsmidler 2.287.000 3.789.000 4.051.000 2.277.000 1.549.000
Sum eiendeler 5.672.000 6.901.000 7.214.000 5.596.000 4.601.000
Sum opptjent egenkapital 499.000 478.000 277.000 269.000 253.000
Sum egenkapital 759.000 738.000 537.000 529.000 513.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 34.000 38.000 54.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.179.000 1.784.000 1.136.000 1.346.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.677.000 2.902.000 3.151.000 2.938.000 2.954.000
Leverandørgjeld 525.000 737.000 1.682.000 457.000 652.000
Betalbar skatt 58.000 214.000 73.000 24.000 29.000
Skyldig offentlige avgifter 119.000 110.000 129.000 83.000 74.000
Utbytte 0 -50.000 0 0 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 356.000 417.000 507.000 220.000 329.000
Sum kortsiktig gjeld 2.237.000 3.261.000 3.527.000 2.130.000 1.134.000
Sum gjeld og egenkapital 5.673.000 6.901.000 7.215.000 5.597.000 4.601.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 50.000 528.000 524.000 147.000 415.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.2 1.1 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3
Soliditet 13.4 10.7 7.4 9.5 11.1
Resultatgrad 0.4 2.0 0.7 2.2 1.2
Rentedekningsgrad 1.1 2.4 1.1 3.6 1.2
Gjeldsgrad 6.5 8.4 12.4 9.6 8.0
Total kapitalrentabilitet 5.4 8.8 3.2 12.3 6.7
Signatur
08.11.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex