Bilkonsulent 1 AS
Juridisk navn:  Bilkonsulent 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69812800
Postboks 25 Kilebusvingen 2 Fax:
1871 Ørje 1870 Ørje
Fylke: Kommune:
Østfold Marker
Org.nr: 891361092
Aksjekapital: 260.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/24/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Smaalenene Revisjon AS
Regnskapsfører: Andresen Arnhild Regnskapsfører
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.06%
Resultat  
  
112.52%
Egenkapital  
  
-563.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 16.413.000 16.931.000 22.693.000 30.664.000 31.918.000
Resultat: 66.000 -527.000 33.000 352.000 12.000
Egenkapital: -886.000 191.000 759.000 738.000 537.000
Regnskap for  Bilkonsulent 1 AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 16.413.000 16.931.000 22.693.000 30.664.000 31.918.000
Driftskostnader -16.102.000 -17.687.000 -22.610.000 -30.058.000 -31.690.000
Driftsresultat 311.000 -756.000 83.000 605.000 228.000
Finansinntekter 2.000 505.000 224.000 3.000 5.000
Finanskostnader -247.000 -277.000 -274.000 -257.000 -221.000
Finans -245.000 228.000 -50.000 -254.000 -216.000
Resultat før skatt 66.000 -527.000 33.000 352.000 12.000
Skattekostnad 0 -41.000 -12.000 -101.000 -4.000
Årsresultat 66.000 -568.000 21.000 251.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.568.000 3.282.000 3.385.000 3.112.000 3.163.000
Sum omløpsmidler 1.907.000 2.589.000 2.287.000 3.789.000 4.051.000
Sum eiendeler 4.475.000 5.871.000 5.672.000 6.901.000 7.214.000
Sum opptjent egenkapital -1.146.000 -69.000 499.000 478.000 277.000
Sum egenkapital -886.000 191.000 759.000 738.000 537.000
Sum langsiktig gjeld 3.494.000 2.457.000 2.677.000 2.902.000 3.151.000
Sum kortsiktig gjeld 1.868.000 3.223.000 2.237.000 3.261.000 3.527.000
Sum gjeld og egenkapital 4.476.000 5.871.000 5.673.000 6.901.000 7.215.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.310.000 16.809.000 22.437.000 30.488.000 31.757.000
Andre inntekter 103.000 122.000 256.000 175.000 160.000
Driftsinntekter 16.413.000 16.931.000 22.693.000 30.664.000 31.918.000
Varekostnad -12.229.000 -13.179.000 -18.440.000 -26.117.000 -28.005.000
Lønninger -2.238.000 -2.561.000 -2.471.000 -2.524.000 -2.322.000
Avskrivning -224.000 -128.000 -89.000 -73.000 -59.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.411.000 -1.819.000 -1.610.000 -1.344.000 -1.304.000
Driftskostnader -16.102.000 -17.687.000 -22.610.000 -30.058.000 -31.690.000
Driftsresultat 311.000 -756.000 83.000 605.000 228.000
Finansinntekter 2.000 505.000 224.000 3.000 5.000
Finanskostnader -247.000 -277.000 -274.000 -257.000 -221.000
Finans -245.000 228.000 -50.000 -254.000 -216.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -50.000 0
Årsresultat 66.000 -568.000 21.000 251.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 41.000 0 0
Fast eiendom 2.288.000 0 88.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 281.000 675.000 650.000 505.000 339.000
Sum varige driftsmidler 2.568.000 675.000 738.000 505.000 339.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.607.000 2.607.000 2.607.000 2.824.000
Sum anleggsmidler 2.568.000 3.282.000 3.385.000 3.112.000 3.163.000
Varebeholdning 1.114.000 1.620.000 1.387.000 2.699.000 2.989.000
Kundefordringer 412.000 178.000 357.000 558.000 123.000
Andre fordringer 158.000 659.000 241.000 196.000 334.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 223.000 131.000 302.000 335.000 605.000
Sum omløpsmidler 1.907.000 2.589.000 2.287.000 3.789.000 4.051.000
Sum eiendeler 4.475.000 5.871.000 5.672.000 6.901.000 7.214.000
Sum opptjent egenkapital -1.146.000 -69.000 499.000 478.000 277.000
Sum egenkapital -886.000 191.000 759.000 738.000 537.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 5.000 34.000
Gjeld til kredittinstitutt 386.000 1.871.000 1.179.000 1.784.000 1.136.000
Sum langsiktig gjeld 3.494.000 2.457.000 2.677.000 2.902.000 3.151.000
Leverandørgjeld 728.000 840.000 525.000 737.000 1.682.000
Betalbar skatt 0 0 58.000 214.000 73.000
Skyldig offentlige avgifter 419.000 175.000 119.000 110.000 129.000
Utbytte 0 0 0 -50.000 0
Annen kortsiktig gjeld 335.000 338.000 356.000 417.000 507.000
Sum kortsiktig gjeld 1.868.000 3.223.000 2.237.000 3.261.000 3.527.000
Sum gjeld og egenkapital 4.476.000 5.871.000 5.673.000 6.901.000 7.215.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 39.000 -634.000 50.000 528.000 524.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.8 1.0 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4
Soliditet -19.8 3.3 13.4 10.7 7.4
Resultatgrad 1.9 -4.5 0.4 2.0 0.7
Rentedekningsgrad 1.3 -0.9 1.1 2.4 1.1
Gjeldsgrad -6.1 29.7 6.5 8.4 12.4
Total kapitalrentabilitet 7.0 -4.3 5.4 8.8 3.2
Signatur
08.11.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex