Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilkonsulent 1 AS
Juridisk navn:  Bilkonsulent 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69812800
Postboks 25 Rødenesveien 4 Fax:
1871 Ørje 1870 Ørje
Fylke: Kommune:
Østfold Marker
Org.nr: 891361092
Aksjekapital: 260.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 5/24/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Smaalenene Revisjon AS
Regnskapsfører: Andresen Arnhild Regnskapsfører
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.39%
Resultat  
  
-1696.97%
Egenkapital  
  
-74.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 16.931.000 22.693.000 30.664.000 31.918.000 30.788.000
Resultat: -527.000 33.000 352.000 12.000 493.000
Egenkapital: 191.000 759.000 738.000 537.000 529.000
Regnskap for  Bilkonsulent 1 AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 16.931.000 22.693.000 30.664.000 31.918.000 30.788.000
Driftskostnader -17.687.000 -22.610.000 -30.058.000 -31.690.000 -30.106.000
Driftsresultat -756.000 83.000 605.000 228.000 682.000
Finansinntekter 505.000 224.000 3.000 5.000 4.000
Finanskostnader -277.000 -274.000 -257.000 -221.000 -193.000
Finans 228.000 -50.000 -254.000 -216.000 -189.000
Resultat før skatt -527.000 33.000 352.000 12.000 493.000
Skattekostnad -41.000 -12.000 -101.000 -4.000 -139.000
Årsresultat -568.000 21.000 251.000 8.000 354.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.282.000 3.385.000 3.112.000 3.163.000 3.319.000
Sum omløpsmidler 2.589.000 2.287.000 3.789.000 4.051.000 2.277.000
Sum eiendeler 5.871.000 5.672.000 6.901.000 7.214.000 5.596.000
Sum opptjent egenkapital -69.000 499.000 478.000 277.000 269.000
Sum egenkapital 191.000 759.000 738.000 537.000 529.000
Sum langsiktig gjeld 2.457.000 2.677.000 2.902.000 3.151.000 2.938.000
Sum kortsiktig gjeld 3.223.000 2.237.000 3.261.000 3.527.000 2.130.000
Sum gjeld og egenkapital 5.871.000 5.673.000 6.901.000 7.215.000 5.597.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.809.000 22.437.000 30.488.000 31.757.000 30.683.000
Andre inntekter 122.000 256.000 175.000 160.000 106.000
Driftsinntekter 16.931.000 22.693.000 30.664.000 31.918.000 30.788.000
Varekostnad -13.179.000 -18.440.000 -26.117.000 -28.005.000 -27.975.000
Lønninger -2.561.000 -2.471.000 -2.524.000 -2.322.000 -1.344.000
Avskrivning -128.000 -89.000 -73.000 -59.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.819.000 -1.610.000 -1.344.000 -1.304.000 -766.000
Driftskostnader -17.687.000 -22.610.000 -30.058.000 -31.690.000 -30.106.000
Driftsresultat -756.000 83.000 605.000 228.000 682.000
Finansinntekter 505.000 224.000 3.000 5.000 4.000
Finanskostnader -277.000 -274.000 -257.000 -221.000 -193.000
Finans 228.000 -50.000 -254.000 -216.000 -189.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -338.000
Utbytte 0 0 -50.000 0 0
Årsresultat -568.000 21.000 251.000 8.000 354.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 41.000 0 0 0
Fast eiendom 0 88.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 675.000 650.000 505.000 339.000 329.000
Sum varige driftsmidler 675.000 738.000 505.000 339.000 329.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.607.000 2.607.000 2.607.000 2.824.000 2.990.000
Sum anleggsmidler 3.282.000 3.385.000 3.112.000 3.163.000 3.319.000
Varebeholdning 1.620.000 1.387.000 2.699.000 2.989.000 1.692.000
Kundefordringer 178.000 357.000 558.000 123.000 0
Andre fordringer 659.000 241.000 196.000 334.000 150.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 131.000 302.000 335.000 605.000 435.000
Sum omløpsmidler 2.589.000 2.287.000 3.789.000 4.051.000 2.277.000
Sum eiendeler 5.871.000 5.672.000 6.901.000 7.214.000 5.596.000
Sum opptjent egenkapital -69.000 499.000 478.000 277.000 269.000
Sum egenkapital 191.000 759.000 738.000 537.000 529.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 5.000 34.000 38.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.871.000 1.179.000 1.784.000 1.136.000 1.346.000
Sum langsiktig gjeld 2.457.000 2.677.000 2.902.000 3.151.000 2.938.000
Leverandørgjeld 840.000 525.000 737.000 1.682.000 457.000
Betalbar skatt 0 58.000 214.000 73.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 175.000 119.000 110.000 129.000 83.000
Utbytte 0 0 -50.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 338.000 356.000 417.000 507.000 220.000
Sum kortsiktig gjeld 3.223.000 2.237.000 3.261.000 3.527.000 2.130.000
Sum gjeld og egenkapital 5.871.000 5.673.000 6.901.000 7.215.000 5.597.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -634.000 50.000 528.000 524.000 147.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.0 1.2 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3
Soliditet 3.3 13.4 10.7 7.4 9.5
Resultatgrad -4.5 0.4 2.0 0.7 2.2
Rentedekningsgrad -0.9 1.1 2.4 1.1 3.6
Gjeldsgrad 29.7 6.5 8.4 12.4 9.6
Total kapitalrentabilitet -4.3 5.4 8.8 3.2 12.3
Signatur
08.11.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex