Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilkonsulent 1 AS
Juridisk navn:  Bilkonsulent 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69812800
Postboks 25 Kilebusvingen 2 Fax:
1871 Ørje 1870 Ørje
Fylke: Kommune:
Østfold Marker
Org.nr: 891361092
Aksjekapital: 260.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 24.05.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Smaalenene Revisjon AS
Regnskapsfører: Abacus Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
40,11%
Resultat  
  
2162,12%
Egenkapital  
  
123,02%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 22.997.000 16.413.000 16.931.000 22.693.000 30.664.000
Resultat: 1.493.000 66.000 -527.000 33.000 352.000
Egenkapital: 204.000 -886.000 191.000 759.000 738.000
Regnskap for  Bilkonsulent 1 AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 22.997.000 16.413.000 16.931.000 22.693.000 30.664.000
Driftskostnader -21.289.000 -16.102.000 -17.687.000 -22.610.000 -30.058.000
Driftsresultat 1.708.000 311.000 -756.000 83.000 605.000
Finansinntekter 0 2.000 505.000 224.000 3.000
Finanskostnader -217.000 -247.000 -277.000 -274.000 -257.000
Finans -217.000 -245.000 228.000 -50.000 -254.000
Resultat før skatt 1.493.000 66.000 -527.000 33.000 352.000
Skattekostnad -402.000 0 -41.000 -12.000 -101.000
Årsresultat 1.091.000 66.000 -568.000 21.000 251.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.505.000 2.568.000 3.282.000 3.385.000 3.112.000
Sum omløpsmidler 3.384.000 1.907.000 2.589.000 2.287.000 3.789.000
Sum eiendeler 5.889.000 4.475.000 5.871.000 5.672.000 6.901.000
Sum opptjent egenkapital -56.000 -1.146.000 -69.000 499.000 478.000
Sum egenkapital 204.000 -886.000 191.000 759.000 738.000
Sum langsiktig gjeld 3.980.000 3.494.000 2.457.000 2.677.000 2.902.000
Sum kortsiktig gjeld 1.705.000 1.868.000 3.223.000 2.237.000 3.261.000
Sum gjeld og egenkapital 5.889.000 4.476.000 5.871.000 5.673.000 6.901.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.876.000 16.310.000 16.809.000 22.437.000 30.488.000
Andre inntekter 121.000 103.000 122.000 256.000 175.000
Driftsinntekter 22.997.000 16.413.000 16.931.000 22.693.000 30.664.000
Varekostnad -17.475.000 -12.229.000 -13.179.000 -18.440.000 -26.117.000
Lønninger -2.381.000 -2.238.000 -2.561.000 -2.471.000 -2.524.000
Avskrivning -208.000 -224.000 -128.000 -89.000 -73.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.225.000 -1.411.000 -1.819.000 -1.610.000 -1.344.000
Driftskostnader -21.289.000 -16.102.000 -17.687.000 -22.610.000 -30.058.000
Driftsresultat 1.708.000 311.000 -756.000 83.000 605.000
Finansinntekter 0 2.000 505.000 224.000 3.000
Finanskostnader -217.000 -247.000 -277.000 -274.000 -257.000
Finans -217.000 -245.000 228.000 -50.000 -254.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -50.000
Årsresultat 1.091.000 66.000 -568.000 21.000 251.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 41.000 0
Fast eiendom 2.170.000 2.288.000 0 88.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 332.000 281.000 675.000 650.000 505.000
Sum varige driftsmidler 2.502.000 2.568.000 675.000 738.000 505.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 0 2.607.000 2.607.000 2.607.000
Sum anleggsmidler 2.505.000 2.568.000 3.282.000 3.385.000 3.112.000
Varebeholdning 1.904.000 1.114.000 1.620.000 1.387.000 2.699.000
Kundefordringer 193.000 412.000 178.000 357.000 558.000
Andre fordringer 324.000 158.000 659.000 241.000 196.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 963.000 223.000 131.000 302.000 335.000
Sum omløpsmidler 3.384.000 1.907.000 2.589.000 2.287.000 3.789.000
Sum eiendeler 5.889.000 4.475.000 5.871.000 5.672.000 6.901.000
Sum opptjent egenkapital -56.000 -1.146.000 -69.000 499.000 478.000
Sum egenkapital 204.000 -886.000 191.000 759.000 738.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.000 0 0 0 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 386.000 1.871.000 1.179.000 1.784.000
Sum langsiktig gjeld 3.980.000 3.494.000 2.457.000 2.677.000 2.902.000
Leverandørgjeld 721.000 728.000 840.000 525.000 737.000
Betalbar skatt 369.000 0 0 58.000 214.000
Skyldig offentlige avgifter 227.000 419.000 175.000 119.000 110.000
Utbytte 0 0 0 0 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 388.000 335.000 338.000 356.000 417.000
Sum kortsiktig gjeld 1.705.000 1.868.000 3.223.000 2.237.000 3.261.000
Sum gjeld og egenkapital 5.889.000 4.476.000 5.871.000 5.673.000 6.901.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.679.000 39.000 -634.000 50.000 528.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.0 0.8 1.0 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.5 0.4 0.5 0.4
Soliditet 3.5 -19.8 3.3 13.4 10.7
Resultatgrad 7.4 1.9 -4.5 0.4 2.0
Rentedekningsgrad 7.9 1.3 -0.9 1.1 2.4
Gjeldsgrad 27.9 -6.1 29.7 6.5 8.4
Total kapitalrentabilitet 29.0 7.0 -4.3 5.4 8.8
Signatur
10.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex