Bilpleiesenteret Tromsø As
Juridisk navn:  Bilpleiesenteret Tromsø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stakkevollvegen 333 Stakkevollvegen 333 Fax:
9019 Tromsø 9019 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 917965897
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 9/2/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Agio Forvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
97.62%
Resultat  
  
848.48%
Egenkapital  
  
303.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 2.407.000 1.218.000
Resultat: 247.000 -33.000
Egenkapital: 132.000 -65.000
Regnskap for  Bilpleiesenteret Tromsø As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 2.407.000 1.218.000
Driftskostnader -2.159.000 -1.251.000
Driftsresultat 248.000 -33.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt 247.000 -33.000
Skattekostnad -50.000 0
Årsresultat 197.000 -33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 77.000 0
Sum omløpsmidler 1.246.000 77.000
Sum eiendeler 1.323.000 77.000
Sum opptjent egenkapital 132.000 -65.000
Sum egenkapital 132.000 -65.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.191.000 142.000
Sum gjeld og egenkapital 1.323.000 77.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.407.000 1.218.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.407.000 1.218.000
Varekostnad -548.000 -316.000
Lønninger -1.024.000 -432.000
Avskrivning -19.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -568.000 -503.000
Driftskostnader -2.159.000 -1.251.000
Driftsresultat 248.000 -33.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 197.000 -33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 77.000 0
Sum varige driftsmidler 77.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 77.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 201.000 13.000
Andre fordringer -93.000 6.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.138.000 58.000
Sum omløpsmidler 1.246.000 77.000
Sum eiendeler 1.323.000 77.000
Sum opptjent egenkapital 132.000 -65.000
Sum egenkapital 132.000 -65.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 381.000 81.000
Betalbar skatt 50.000 0
Skyldig offentlige avgifter 345.000 19.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 414.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 1.191.000 142.000
Sum gjeld og egenkapital 1.323.000 77.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 55.000 -65.000
Likviditetsgrad 1 1 0.5
Likviditetsgrad 2 1 0.5
Soliditet 1 -84.4
Resultatgrad 10.3 -2.7
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 9 -2.2
Total kapitalrentabilitet 18.7 -42.9
Signatur
03.09.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
31.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex