Bilpleiesenteret Voss AS
Juridisk navn:  Bilpleiesenteret Voss AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56513910
Storrviki 15 Storrviki 13 Fax:
5710 Skulestadmo 5710 Skulestadmo
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 992584890
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 4/18/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Lars Klyve As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.25%
Resultat  
  
-109.02%
Egenkapital  
  
-13.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.925.000 8.171.000 6.490.000 6.207.000 4.945.000
Resultat: -1.390.000 -665.000 -751.000 -380.000 -918.000
Egenkapital: -1.993.000 -1.751.000 -1.865.000 -1.951.000 -1.639.000
Regnskap for  Bilpleiesenteret Voss AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.925.000 8.171.000 6.490.000 6.207.000 4.945.000
Driftskostnader -8.243.000 -8.764.000 -7.178.000 -6.508.000 -5.722.000
Driftsresultat -1.318.000 -593.000 -687.000 -301.000 -778.000
Finansinntekter 25.000 20.000 18.000 15.000 11.000
Finanskostnader -97.000 -92.000 -82.000 -93.000 -151.000
Finans -72.000 -72.000 -64.000 -78.000 -140.000
Resultat før skatt -1.390.000 -665.000 -751.000 -380.000 -918.000
Skattekostnad 311.000 122.000 154.000 67.000 171.000
Årsresultat -1.079.000 -543.000 -597.000 -313.000 -748.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.003.000 1.301.000 1.274.000 1.366.000 1.395.000
Sum omløpsmidler 1.709.000 1.698.000 1.636.000 615.000 2.170.000
Sum eiendeler 2.712.000 2.999.000 2.910.000 1.981.000 3.565.000
Sum opptjent egenkapital -6.444.000 -5.365.000 -4.821.000 -4.224.000 -3.911.000
Sum egenkapital -1.993.000 -1.751.000 -1.865.000 -1.951.000 -1.639.000
Sum langsiktig gjeld 3.533.000 3.325.000 3.832.000 3.203.000 4.536.000
Sum kortsiktig gjeld 1.172.000 1.425.000 942.000 729.000 668.000
Sum gjeld og egenkapital 2.712.000 2.999.000 2.910.000 1.981.000 3.566.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.897.000 8.171.000 6.490.000 6.207.000 4.945.000
Andre inntekter 28.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.925.000 8.171.000 6.490.000 6.207.000 4.945.000
Varekostnad -797.000 -1.100.000 -1.429.000 -1.004.000 -877.000
Lønninger -2.367.000 -2.847.000 -2.075.000 -2.640.000 -2.716.000
Avskrivning -88.000 -93.000 -103.000 -115.000 -115.000
Nedskrivning -105.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.886.000 -4.724.000 -3.571.000 -2.749.000 -2.014.000
Driftskostnader -8.243.000 -8.764.000 -7.178.000 -6.508.000 -5.722.000
Driftsresultat -1.318.000 -593.000 -687.000 -301.000 -778.000
Finansinntekter 25.000 20.000 18.000 15.000 11.000
Finanskostnader -97.000 -92.000 -82.000 -93.000 -151.000
Finans -72.000 -72.000 -64.000 -78.000 -140.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.079.000 -543.000 -597.000 -313.000 -748.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 610.000 535.000 610.000 672.000 605.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 305.000 498.000 591.000 694.000 788.000
Sum varige driftsmidler 305.000 498.000 591.000 694.000 788.000
Sum finansielle anleggsmidler 88.000 268.000 73.000 0 2.000
Sum anleggsmidler 1.003.000 1.301.000 1.274.000 1.366.000 1.395.000
Varebeholdning 147.000 124.000 64.000 89.000 132.000
Kundefordringer 192.000 283.000 368.000 320.000 95.000
Andre fordringer 159.000 200.000 186.000 122.000 71.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 138.000 237.000 119.000 84.000 423.000
Sum omløpsmidler 1.709.000 1.698.000 1.636.000 615.000 2.170.000
Sum eiendeler 2.712.000 2.999.000 2.910.000 1.981.000 3.565.000
Sum opptjent egenkapital -6.444.000 -5.365.000 -4.821.000 -4.224.000 -3.911.000
Sum egenkapital -1.993.000 -1.751.000 -1.865.000 -1.951.000 -1.639.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.533.000 3.325.000 3.832.000 3.203.000 4.536.000
Leverandørgjeld 794.000 846.000 539.000 303.000 256.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 122.000 194.000 184.000 184.000 143.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 256.000 386.000 219.000 242.000 269.000
Sum kortsiktig gjeld 1.172.000 1.425.000 942.000 729.000 668.000
Sum gjeld og egenkapital 2.712.000 2.999.000 2.910.000 1.981.000 3.566.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 537.000 273.000 694.000 -114.000 1.502.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.2 1.7 0.8 3.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.7 0.7 3.1
Soliditet -73.5 -58.4 -64.1 -98.5 -46.0
Resultatgrad -7.3 -10.6 -4.8 -15.7
Rentedekningsgrad -13.6 -6.4 -8.4 -3.2 -5.1
Gjeldsgrad -2.4 -2.7 -2.6 -3.2
Total kapitalrentabilitet -47.7 -19.1 -14.4 -21.5
Signatur
12.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex