Bilservice AS
Juridisk navn:  Bilservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55200160
Postboks 4087 Sandviken Skolten 2 Fax: 55201210
5835 Bergen 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 936233872
Aksjekapital: 105.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/7/1985 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hydra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.86%
Resultat  
  
18.18%
Egenkapital  
  
53.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.263.000 1.274.000 1.326.000 1.429.000 1.104.000
Resultat: 91.000 77.000 -144.000 134.000 220.000
Egenkapital: 254.000 165.000 88.000 232.000 138.000
Regnskap for  Bilservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.263.000 1.274.000 1.326.000 1.429.000 1.104.000
Driftskostnader -1.173.000 -1.198.000 -1.469.000 -1.296.000 -885.000
Driftsresultat 91.000 76.000 -144.000 134.000 220.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 91.000 77.000 -144.000 134.000 220.000
Skattekostnad -2.000 0 0 -40.000 -16.000
Årsresultat 89.000 77.000 -144.000 94.000 204.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum omløpsmidler 452.000 317.000 242.000 537.000 365.000
Sum eiendeler 467.000 332.000 257.000 552.000 380.000
Sum opptjent egenkapital 149.000 60.000 -17.000 127.000 33.000
Sum egenkapital 254.000 165.000 88.000 232.000 138.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 213.000 168.000 169.000 321.000 242.000
Sum gjeld og egenkapital 467.000 333.000 257.000 553.000 380.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.263.000 1.274.000 1.326.000 1.429.000 1.104.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.263.000 1.274.000 1.326.000 1.429.000 1.104.000
Varekostnad 0 0 0 0 -5.000
Lønninger -738.000 -668.000 -727.000 -937.000 -809.000
Avskrivning 0 0 0 0 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -435.000 -530.000 -742.000 -359.000 -67.000
Driftskostnader -1.173.000 -1.198.000 -1.469.000 -1.296.000 -885.000
Driftsresultat 91.000 76.000 -144.000 134.000 220.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 89.000 77.000 -144.000 94.000 204.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 214.000 42.000 68.000 140.000 0
Andre fordringer 27.000 20.000 1.000 0 55.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 211.000 255.000 173.000 398.000 310.000
Sum omløpsmidler 452.000 317.000 242.000 537.000 365.000
Sum eiendeler 467.000 332.000 257.000 552.000 380.000
Sum opptjent egenkapital 149.000 60.000 -17.000 127.000 33.000
Sum egenkapital 254.000 165.000 88.000 232.000 138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 23.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 2.000 0 0 40.000 16.000
Skyldig offentlige avgifter 107.000 94.000 89.000 190.000 129.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 81.000 73.000 80.000 91.000 98.000
Sum kortsiktig gjeld 213.000 168.000 169.000 321.000 242.000
Sum gjeld og egenkapital 467.000 333.000 257.000 553.000 380.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 239.000 149.000 73.000 216.000 123.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.9 1.4 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 2.1 1.9 1.4 1.7 1.6
Soliditet 54.4 49.5 34.2 42.0 36.3
Resultatgrad 7.2 6 -10.9 9.4 19.9
Rentedekningsgrad 134.0
Gjeldsgrad 0.8 1 1.9 1.4 1.8
Total kapitalrentabilitet 19.5 22.8 24.2 57.9
Signatur
02.01.2013
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRET I
FELLESSKAP.
Prokurister
02.01.2013
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex