Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilskirne AS
Juridisk navn:  Bilskirne AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21959500
Co Andenæsgruppen,Stortingg.28 C/O Andenæsgruppen Stortingsgata 28 Fax: 21959501
0161 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990584575
Aksjekapital: 70.500.000 NOK
Etableringsdato: 11/20/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Terje Voll
Regnskapsfører: Veiby Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
7.62%
Egenkapital  
  
-0.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -206.000 -223.000 2.000 63.074.000 -39.000
Egenkapital: 78.180.000 78.342.000 78.513.000 133.515.000 70.433.000
Regnskap for  Bilskirne AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -30.000 -30.000 -24.000 -23.000 -31.000
Driftsresultat -30.000 -30.000 -24.000 -23.000 -31.000
Finansinntekter 0 0 35.000 63.104.000 1.000
Finanskostnader -176.000 -193.000 -9.000 -8.000 -9.000
Finans -176.000 -193.000 26.000 63.096.000 -8.000
Resultat før skatt -206.000 -223.000 2.000 63.074.000 -39.000
Skattekostnad 44.000 52.000 -4.000 8.000 10.000
Årsresultat -162.000 -171.000 -2.000 63.082.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 104.421.000 104.378.000 104.326.000 134.322.000 71.210.000
Sum omløpsmidler 240.000 268.000 16.897.000 22.000 46.000
Sum eiendeler 104.661.000 104.646.000 121.223.000 134.344.000 71.256.000
Sum opptjent egenkapital 7.680.000 7.842.000 8.013.000 63.015.000 -67.000
Sum egenkapital 78.180.000 78.342.000 78.513.000 133.515.000 70.433.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26.481.000 26.304.000 42.709.000 829.000 823.000
Sum gjeld og egenkapital 104.661.000 104.646.000 121.222.000 134.344.000 71.256.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -30.000 -24.000 -23.000 -31.000
Driftskostnader -30.000 -30.000 -24.000 -23.000 -31.000
Driftsresultat -30.000 -30.000 -24.000 -23.000 -31.000
Finansinntekter 0 0 35.000 63.104.000 1.000
Finanskostnader -176.000 -193.000 -9.000 -8.000 -9.000
Finans -176.000 -193.000 26.000 63.096.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -162.000 -171.000 -2.000 63.082.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 135.000 91.000 39.000 43.000 35.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 104.287.000 104.287.000 104.287.000 134.279.000 71.176.000
Sum anleggsmidler 104.421.000 104.378.000 104.326.000 134.322.000 71.210.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 16.799.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 240.000 268.000 98.000 22.000 46.000
Sum omløpsmidler 240.000 268.000 16.897.000 22.000 46.000
Sum eiendeler 104.661.000 104.646.000 121.223.000 134.344.000 71.256.000
Sum opptjent egenkapital 7.680.000 7.842.000 8.013.000 63.015.000 -67.000
Sum egenkapital 78.180.000 78.342.000 78.513.000 133.515.000 70.433.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 8.000 8.000 8.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.472.000 26.296.000 42.702.000 821.000 813.000
Sum kortsiktig gjeld 26.481.000 26.304.000 42.709.000 829.000 823.000
Sum gjeld og egenkapital 104.661.000 104.646.000 121.222.000 134.344.000 71.256.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -26.241.000 -26.036.000 -25.812.000 -807.000 -777.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.4 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.4 0.1 0.1
Soliditet 74.7 74.9 64.8 99.4 98.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.2 1.2 7885.1 -3.3
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.5 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.0 47.0 0.0
Signatur
22.10.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex