Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bina AS
Juridisk navn:  Bina AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55229337
Ytrebygdsvegen 140 Ytrebygdsvegen 140 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 986366725
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/9/2003
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5493.75%
Resultat  
  
20375%
Egenkapital  
  
227.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.790.000 32.000 22.000 34.000 23.000
Resultat: 811.000 -4.000 1.000 83.000 -1.000
Egenkapital: 350.000 -275.000 -271.000 -345.000 -399.000
Regnskap for  Bina AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.790.000 32.000 22.000 34.000 23.000
Driftskostnader -979.000 -37.000 -21.000 -58.000 -24.000
Driftsresultat 811.000 -4.000 1.000 -24.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 106.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 106.000 0
Resultat før skatt 811.000 -4.000 1.000 83.000 -1.000
Skattekostnad -187.000 0 0 -23.000 0
Årsresultat 625.000 -4.000 1.000 59.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 120.000 0 0 0 136.000
Sum omløpsmidler 734.000 52.000 21.000 21.000 56.000
Sum eiendeler 854.000 52.000 21.000 21.000 192.000
Sum opptjent egenkapital 250.000 -375.000 -371.000 -445.000 -499.000
Sum egenkapital 350.000 -275.000 -271.000 -345.000 -399.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 292.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 505.000 327.000 0 366.000 591.000
Sum gjeld og egenkapital 855.000 52.000 21.000 21.000 192.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.790.000 32.000 22.000 34.000 23.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.790.000 32.000 22.000 34.000 23.000
Varekostnad 0 0 0 0 -24.000
Lønninger -606.000 0 0 0 0
Avskrivning -30.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -343.000 -37.000 -21.000 -58.000 0
Driftskostnader -979.000 -37.000 -21.000 -58.000 -24.000
Driftsresultat 811.000 -4.000 1.000 -24.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 106.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 106.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 625.000 -4.000 1.000 59.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 120.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 120.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 136.000
Sum anleggsmidler 120.000 0 0 0 136.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 181.000 19.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 553.000 33.000 21.000 21.000 56.000
Sum omløpsmidler 734.000 52.000 21.000 21.000 56.000
Sum eiendeler 854.000 52.000 21.000 21.000 192.000
Sum opptjent egenkapital 250.000 -375.000 -371.000 -445.000 -499.000
Sum egenkapital 350.000 -275.000 -271.000 -345.000 -399.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 292.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 187.000 0 0 0 -5.000
Skyldig offentlige avgifter 190.000 0 0 23.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 128.000 327.000 0 343.000 596.000
Sum kortsiktig gjeld 505.000 327.000 0 366.000 591.000
Sum gjeld og egenkapital 855.000 52.000 21.000 21.000 192.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 229.000 -275.000 21.000 -345.000 -535.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.2 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 1.5 0.2 0 0.1 0.1
Soliditet 40.9 -528.8 -1290.5 -1642.9 -207.8
Resultatgrad 45.3 -12.5 4.5 -70.6 -4.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 -1.2 -1.1 -1.1 -1.5
Total kapitalrentabilitet 94.9 -7.7 4.8 390.5 -0.5
Signatur
18.04.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex