Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bindal Pukk Og Grus As
Juridisk navn:  Bindal Pukk Og Grus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95161241
C/O Gabbro Nor As Fax:
8723 Husby 7982 Bindalseidet
Fylke: Kommune:
Nordland Bindal
Org.nr: 917330778
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/2/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hrh Revisjon As
Regnskapsfører: Din Bedriftspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-440%
Egenkapital  
  
-43.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 29.000 0 202.000
Resultat: -81.000 -15.000 -202.000
Egenkapital: -266.000 -185.000 -170.000
Regnskap for  Bindal Pukk Og Grus As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 29.000 0 202.000
Driftskostnader -115.000 -15.000 -403.000
Driftsresultat -87.000 -15.000 -202.000
Finansinntekter 5.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 5.000 0 0
Resultat før skatt -81.000 -15.000 -202.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -81.000 -15.000 -202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 200.000 0 0
Sum omløpsmidler 639.000 218.000 234.000
Sum eiendeler 839.000 218.000 234.000
Sum opptjent egenkapital -298.000 -217.000 -202.000
Sum egenkapital -266.000 -185.000 -170.000
Sum langsiktig gjeld 700.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 405.000 403.000 403.000
Sum gjeld og egenkapital 839.000 218.000 233.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.000 0 0
Andre inntekter 0 0 202.000
Driftsinntekter 29.000 0 202.000
Varekostnad -339.000 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -15.000 -403.000
Driftskostnader -115.000 -15.000 -403.000
Driftsresultat -87.000 -15.000 -202.000
Finansinntekter 5.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 5.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -81.000 -15.000 -202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 0 0
Sum anleggsmidler 200.000 0 0
Varebeholdning 233.000 0 0
Kundefordringer 8.000 0 0
Andre fordringer 55.000 0 202.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 343.000 218.000 32.000
Sum omløpsmidler 639.000 218.000 234.000
Sum eiendeler 839.000 218.000 234.000
Sum opptjent egenkapital -298.000 -217.000 -202.000
Sum egenkapital -266.000 -185.000 -170.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 700.000 0 0
Leverandørgjeld 403.000 403.000 403.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 405.000 403.000 403.000
Sum gjeld og egenkapital 839.000 218.000 233.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 234.000 -185.000 -169.000
Likviditetsgrad 1 1 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 1 0.5 0.6
Soliditet -31.7 -84.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.2 -2.2 -2.4
Total kapitalrentabilitet -9.8 -6.9 -86.7
Signatur
29.06.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex