Bindal Sjømat Compani AS
Juridisk navn:  Bindal Sjømat Compani AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/o Arild Aarsand C/O Arild Aarsand Fax:
7980 Terråk 7980 Terråk
Fylke: Kommune:
Nordland Bindal
Org.nr: 992979070
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/15/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.28%
Resultat  
  
125.2%
Egenkapital  
  
63.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.045.000 2.182.000 1.669.000 999.000 1.061.000
Resultat: 563.000 250.000 152.000 -386.000 -30.000
Egenkapital: 1.109.000 678.000 492.000 386.000 685.000
Regnskap for  Bindal Sjømat Compani AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.045.000 2.182.000 1.669.000 999.000 1.061.000
Driftskostnader -1.488.000 -1.932.000 -1.517.000 -1.388.000 -1.038.000
Driftsresultat 557.000 249.000 152.000 -390.000 23.000
Finansinntekter 5.000 1.000 0 3.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -55.000
Finans 5.000 1.000 0 3.000 -53.000
Resultat før skatt 563.000 250.000 152.000 -386.000 -30.000
Skattekostnad -132.000 -65.000 -46.000 87.000 7.000
Årsresultat 431.000 185.000 107.000 -299.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.004.000 1.085.000 1.408.000 1.750.000 806.000
Sum omløpsmidler 1.064.000 1.173.000 570.000 68.000 794.000
Sum eiendeler 2.068.000 2.258.000 1.978.000 1.818.000 1.600.000
Sum opptjent egenkapital 109.000 -322.000 -508.000 -614.000 -315.000
Sum egenkapital 1.109.000 678.000 492.000 386.000 685.000
Sum langsiktig gjeld 765.000 1.265.000 1.303.000 1.334.000 763.000
Sum kortsiktig gjeld 194.000 315.000 183.000 97.000 152.000
Sum gjeld og egenkapital 2.068.000 2.258.000 1.978.000 1.817.000 1.600.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.045.000 2.144.000 1.631.000 961.000 1.023.000
Andre inntekter 0 38.000 38.000 38.000 38.000
Driftsinntekter 2.045.000 2.182.000 1.669.000 999.000 1.061.000
Varekostnad -34.000 -94.000 -26.000 -31.000 -15.000
Lønninger -861.000 -1.131.000 -914.000 -700.000 -506.000
Avskrivning -211.000 -258.000 -313.000 -321.000 -246.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -382.000 -449.000 -264.000 -336.000 -271.000
Driftskostnader -1.488.000 -1.932.000 -1.517.000 -1.388.000 -1.038.000
Driftsresultat 557.000 249.000 152.000 -390.000 23.000
Finansinntekter 5.000 1.000 0 3.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -55.000
Finans 5.000 1.000 0 3.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 431.000 185.000 107.000 -299.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 54.000 131.000 196.000 242.000 154.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 950.000 954.000 1.212.000 1.508.000 652.000
Sum varige driftsmidler 950.000 954.000 1.212.000 1.508.000 652.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.004.000 1.085.000 1.408.000 1.750.000 806.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 320.000 246.000 0 0
Andre fordringer 31.000 4.000 4.000 27.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.032.000 849.000 321.000 41.000 787.000
Sum omløpsmidler 1.064.000 1.173.000 570.000 68.000 794.000
Sum eiendeler 2.068.000 2.258.000 1.978.000 1.818.000 1.600.000
Sum opptjent egenkapital 109.000 -322.000 -508.000 -614.000 -315.000
Sum egenkapital 1.109.000 678.000 492.000 386.000 685.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 38.000 76.000 114.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 765.000 1.265.000 1.303.000 1.334.000 763.000
Leverandørgjeld 1.000 75.000 0 2.000 0
Betalbar skatt 55.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 43.000 121.000 88.000 18.000 92.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 96.000 119.000 95.000 77.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 194.000 315.000 183.000 97.000 152.000
Sum gjeld og egenkapital 2.068.000 2.258.000 1.978.000 1.817.000 1.600.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 870.000 858.000 387.000 -29.000 642.000
Likviditetsgrad 1 5.5 3.7 3.1 0.7 5.2
Likviditetsgrad 2 5.5 3.7 3.1 0.8 5.3
Soliditet 53.6 3 24.9 21.2 42.8
Resultatgrad 27.2 11.4 9.1 -39.0 2.2
Rentedekningsgrad 0.5
Gjeldsgrad 0.9 2.3 3 3.7 1.3
Total kapitalrentabilitet 27.2 11.1 7.7 -21.3 1.6
Signatur
15.08.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.08.2008
ARILD AARSAND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex