Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bindalseidet Boligselskap As
Juridisk navn:  Bindalseidet Boligselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75031566
Vikestad Gård Vikestad Gård Fax: 75031659
7982 Bindalseidet 7982 Bindalseidet
Fylke: Kommune:
Nordland Bindal
Org.nr: 888591982
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/25/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
33.33%
Egenkapital  
  
-50%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -2.000 -3.000 -5.000 -3.000 -3.000
Egenkapital: -6.000 -4.000 -1.000 -23.000 -20.000
Regnskap for  Bindalseidet Boligselskap As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -2.000 -3.000 -5.000 -3.000 -3.000
Driftsresultat -2.000 -3.000 -5.000 -3.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -2.000 -3.000 -5.000 -3.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -3.000 -5.000 -3.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum eiendeler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum opptjent egenkapital -635.000 -633.000 -630.000 -652.000 -649.000
Sum egenkapital -6.000 -4.000 -1.000 -23.000 -20.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 6.000 3.000 25.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -3.000 -5.000 -3.000 -3.000
Driftskostnader -2.000 -3.000 -5.000 -3.000 -3.000
Driftsresultat -2.000 -3.000 -5.000 -3.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -3.000 -5.000 -3.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum eiendeler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum opptjent egenkapital -635.000 -633.000 -630.000 -652.000 -649.000
Sum egenkapital -6.000 -4.000 -1.000 -23.000 -20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 4.000 3.000 25.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 6.000 3.000 25.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.000 -4.000 -1.000 -23.000 -20.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.7 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.7 0.1 0.1
Soliditet -1150.0 -1000.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.3 -1.5 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet -150.0 -150.0
Signatur
05.10.2012
DAGLIG LEDER ALENE
Prokurister
05.10.2012
DAGLIG LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex