Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bindalseidet Skole Sa
Juridisk navn:  Bindalseidet Skole Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75031327
Parkveien 3 Parkveien 3 Fax: 75031335
7982 Bindalseidet 7982 Bindalseidet
Fylke: Kommune:
Nordland Bindal
Org.nr: 991288716
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 6/10/2007
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Bakkan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.54%
Resultat  
  
68.51%
Egenkapital  
  
22.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.556.000 12.934.000 12.542.000 11.200.000 9.002.000
Resultat: 1.338.000 794.000 1.413.000 1.264.000 702.000
Egenkapital: 7.215.000 5.877.000 5.082.000 3.670.000 3.986.000
Regnskap for  Bindalseidet Skole Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.556.000 12.934.000 12.542.000 11.200.000 9.002.000
Driftskostnader -13.249.000 -12.165.000 -11.150.000 -9.982.000 -8.407.000
Driftsresultat 1.306.000 770.000 1.391.000 1.218.000 595.000
Finansinntekter 36.000 28.000 22.000 50.000 109.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -1.000 -2.000 -1.000
Finans 32.000 24.000 21.000 48.000 108.000
Resultat før skatt 1.338.000 794.000 1.413.000 1.264.000 702.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.338.000 794.000 1.413.000 1.264.000 702.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.449.000 1.077.000 1.197.000 0 0
Sum omløpsmidler 7.647.000 6.608.000 5.715.000 5.627.000 5.371.000
Sum eiendeler 9.096.000 7.685.000 6.912.000 5.627.000 5.371.000
Sum opptjent egenkapital 7.215.000 5.877.000 5.083.000 3.670.000 3.986.000
Sum egenkapital 7.215.000 5.877.000 5.082.000 3.670.000 3.986.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.881.000 1.809.000 1.830.000 1.957.000 1.386.000
Sum gjeld og egenkapital 9.096.000 7.686.000 6.913.000 5.627.000 5.372.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.134.000 12.810.000 11.941.000 10.610.000 9.002.000
Andre inntekter 422.000 125.000 602.000 590.000 0
Driftsinntekter 14.556.000 12.934.000 12.542.000 11.200.000 9.002.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -11.160.000 -10.166.000 -9.205.000 -8.021.000 -6.774.000
Avskrivning -149.000 -120.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.940.000 -1.879.000 -1.945.000 -1.961.000 -1.633.000
Driftskostnader -13.249.000 -12.165.000 -11.150.000 -9.982.000 -8.407.000
Driftsresultat 1.306.000 770.000 1.391.000 1.218.000 595.000
Finansinntekter 36.000 28.000 22.000 50.000 109.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -1.000 -2.000 -1.000
Finans 32.000 24.000 21.000 48.000 108.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.338.000 794.000 1.413.000 1.264.000 702.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.179.000 1.077.000 1.197.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 270.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.449.000 1.077.000 1.197.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.449.000 1.077.000 1.197.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 44.000 518.000 0 203.000
Andre fordringer 568.000 380.000 666.000 348.000 216.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.080.000 6.184.000 4.531.000 5.279.000 4.952.000
Sum omløpsmidler 7.647.000 6.608.000 5.715.000 5.627.000 5.371.000
Sum eiendeler 9.096.000 7.685.000 6.912.000 5.627.000 5.371.000
Sum opptjent egenkapital 7.215.000 5.877.000 5.083.000 3.670.000 3.986.000
Sum egenkapital 7.215.000 5.877.000 5.082.000 3.670.000 3.986.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 148.000 111.000 414.000 687.000 96.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 535.000 580.000 468.000 426.000 506.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.198.000 1.118.000 948.000 843.000 784.000
Sum kortsiktig gjeld 1.881.000 1.809.000 1.830.000 1.957.000 1.386.000
Sum gjeld og egenkapital 9.096.000 7.686.000 6.913.000 5.627.000 5.372.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.766.000 4.799.000 3.885.000 3.670.000 3.985.000
Likviditetsgrad 1 4.1 3.7 3.1 2.9 3.9
Likviditetsgrad 2 4.1 3.7 3.1 2.9 3.9
Soliditet 79.3 76.5 73.5 65.2 74.2
Resultatgrad 9 6 11.1 10.9 6.6
Rentedekningsgrad 326.5 192.5 1 634.0 704.0
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 14.8 10.4 20.4 22.5 13.1
Signatur
20.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex