Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bindalslaft AS
Juridisk navn:  Bindalslaft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90542826
C/O Berg Vekstra Sa Gamle Berg 4 Kveinveien 45 Fax:
8920 Sømna 7982 Bindalseidet
Fylke: Kommune:
Nordland Bindal
Org.nr: 992554185
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 2/29/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Regnskapsfører: Berg Vekstra Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
14.92%
Resultat  
  
-168.23%
Egenkapital  
  
-13.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 29.467.000 25.641.000 23.278.000 11.575.000 15.442.000
Resultat: -610.000 894.000 889.000 1.318.000 1.793.000
Egenkapital: 3.297.000 3.790.000 3.131.000 2.476.000 1.532.000
Regnskap for  Bindalslaft AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 29.467.000 25.641.000 23.278.000 11.575.000 15.442.000
Driftskostnader -29.896.000 -24.619.000 -22.274.000 -10.204.000 -13.629.000
Driftsresultat -429.000 1.022.000 1.003.000 1.373.000 1.814.000
Finansinntekter 1.000 4.000 2.000 7.000 13.000
Finanskostnader -182.000 -131.000 -116.000 -61.000 -34.000
Finans -181.000 -127.000 -114.000 -54.000 -21.000
Resultat før skatt -610.000 894.000 889.000 1.318.000 1.793.000
Skattekostnad 116.000 -235.000 -234.000 -374.000 -491.000
Årsresultat -493.000 659.000 655.000 944.000 1.302.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.968.000 6.922.000 4.966.000 4.455.000 978.000
Sum omløpsmidler 2.094.000 1.440.000 2.394.000 1.942.000 2.878.000
Sum eiendeler 10.062.000 8.362.000 7.360.000 6.397.000 3.856.000
Sum opptjent egenkapital 3.197.000 3.690.000 3.031.000 2.376.000 1.432.000
Sum egenkapital 3.297.000 3.790.000 3.131.000 2.476.000 1.532.000
Sum langsiktig gjeld 1.909.000 2.164.000 1.660.000 1.905.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 4.857.000 2.408.000 2.570.000 2.017.000 2.268.000
Sum gjeld og egenkapital 10.063.000 8.362.000 7.361.000 6.398.000 3.856.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.347.000 25.641.000 23.278.000 11.575.000 15.716.000
Andre inntekter 120.000 0 0 0 -273.000
Driftsinntekter 29.467.000 25.641.000 23.278.000 11.575.000 15.442.000
Varekostnad -17.410.000 -14.099.000 -12.836.000 -5.094.000 -8.027.000
Lønninger -9.862.000 -8.193.000 -6.942.000 -4.549.000 -4.404.000
Avskrivning -483.000 -398.000 -324.000 -155.000 -105.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.409.000 -2.293.000 -2.250.000 -1.057.000 -1.093.000
Driftskostnader -29.896.000 -24.619.000 -22.274.000 -10.204.000 -13.629.000
Driftsresultat -429.000 1.022.000 1.003.000 1.373.000 1.814.000
Finansinntekter 1.000 4.000 2.000 7.000 13.000
Finanskostnader -182.000 -131.000 -116.000 -61.000 -34.000
Finans -181.000 -127.000 -114.000 -54.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Årsresultat -493.000 659.000 655.000 944.000 1.302.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 141.000 25.000 0 62.000 0
Fast eiendom 6.418.000 5.678.000 3.865.000 3.675.000 667.000
Maskiner anlegg 705.000 737.000 742.000 595.000 196.000
Driftsløsøre 686.000 480.000 358.000 120.000 108.000
Sum varige driftsmidler 7.810.000 6.896.000 4.965.000 4.391.000 971.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 2.000 2.000 2.000 7.000
Sum anleggsmidler 7.968.000 6.922.000 4.966.000 4.455.000 978.000
Varebeholdning 802.000 764.000 485.000 408.000 202.000
Kundefordringer 829.000 378.000 321.000 209.000 1.850.000
Andre fordringer 30.000 0 137.000 56.000 392.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 434.000 298.000 1.452.000 1.270.000 434.000
Sum omløpsmidler 2.094.000 1.440.000 2.394.000 1.942.000 2.878.000
Sum eiendeler 10.062.000 8.362.000 7.360.000 6.397.000 3.856.000
Sum opptjent egenkapital 3.197.000 3.690.000 3.031.000 2.376.000 1.432.000
Sum egenkapital 3.297.000 3.790.000 3.131.000 2.476.000 1.532.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 28.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 630.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.909.000 2.164.000 1.660.000 1.905.000 56.000
Leverandørgjeld 1.177.000 750.000 381.000 248.000 674.000
Betalbar skatt 0 288.000 143.000 436.000 451.000
Skyldig offentlige avgifter 1.580.000 534.000 967.000 708.000 439.000
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 1.469.000 837.000 1.078.000 624.000 704.000
Sum kortsiktig gjeld 4.857.000 2.408.000 2.570.000 2.017.000 2.268.000
Sum gjeld og egenkapital 10.063.000 8.362.000 7.361.000 6.398.000 3.856.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.763.000 -968.000 -176.000 -75.000 610.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.6 0.9 1.0 1.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.7 0.8 1.2
Soliditet 32.8 45.3 42.5 38.7 39.7
Resultatgrad -1.5 4 4.3 11.9 11.7
Rentedekningsgrad -2.4 7.8 8.6 22.6 53.7
Gjeldsgrad 2.1 1.2 1.4 1.6 1.5
Total kapitalrentabilitet -4.3 12.3 13.7 21.6 47.4
Signatur
21.07.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex