Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bio Visjon AS
Juridisk navn:  Bio Visjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22026020
Postboks 4452 Nydalen Gullhaugveien 10 Fax: 22026021
0403 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 948521083
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/15/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS
Regnskapsfører: Online Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
49.23%
Resultat  
  
46.35%
Egenkapital  
  
-184.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.420.000 3.632.000 3.987.000 17.691.000 42.967.000
Resultat: -3.362.000 -6.266.000 -10.329.000 -601.000 11.433.000
Egenkapital: -5.186.000 -1.824.000 2.845.000 10.209.000 5.766.000
Regnskap for  Bio Visjon AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.420.000 3.632.000 3.987.000 17.691.000 42.967.000
Driftskostnader -8.751.000 -9.885.000 -14.306.000 -18.318.000 -31.469.000
Driftsresultat -3.330.000 -6.253.000 -10.319.000 -627.000 11.498.000
Finansinntekter 8.000 6.000 1.000 38.000 80.000
Finanskostnader -40.000 -19.000 -11.000 -12.000 -146.000
Finans -32.000 -13.000 -10.000 26.000 -66.000
Resultat før skatt -3.362.000 -6.266.000 -10.329.000 -601.000 11.433.000
Skattekostnad 0 1.425.000 2.578.000 134.000 -3.117.000
Årsresultat -3.362.000 -4.841.000 -7.751.000 -467.000 8.316.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.821.000 6.323.000 6.251.000 5.187.000 5.193.000
Sum omløpsmidler 2.303.000 1.081.000 2.141.000 7.425.000 25.619.000
Sum eiendeler 8.124.000 7.404.000 8.392.000 12.612.000 30.812.000
Sum opptjent egenkapital -6.249.000 -2.887.000 1.955.000 9.706.000 5.666.000
Sum egenkapital -5.186.000 -1.824.000 2.845.000 10.209.000 5.766.000
Sum langsiktig gjeld 12.826.000 9.355.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 484.000 -126.000 5.547.000 2.404.000 25.046.000
Sum gjeld og egenkapital 8.123.000 7.404.000 8.392.000 12.613.000 30.812.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.420.000 3.632.000 3.987.000 17.691.000 42.967.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.420.000 3.632.000 3.987.000 17.691.000 42.967.000
Varekostnad 0 0 0 0 -3.273.000
Lønninger -2.588.000 -2.980.000 -5.054.000 -6.441.000 -6.835.000
Avskrivning -776.000 -979.000 -1.399.000 -1.592.000 -1.739.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.387.000 -5.926.000 -7.853.000 -10.285.000 -19.622.000
Driftskostnader -8.751.000 -9.885.000 -14.306.000 -18.318.000 -31.469.000
Driftsresultat -3.330.000 -6.253.000 -10.319.000 -627.000 11.498.000
Finansinntekter 8.000 6.000 1.000 38.000 80.000
Finanskostnader -40.000 -19.000 -11.000 -12.000 -146.000
Finans -32.000 -13.000 -10.000 26.000 -66.000
Konsernbidrag 0 172.000 387.000 403.000 -12.592.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.362.000 -4.841.000 -7.751.000 -467.000 8.316.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.839.000 3.839.000 2.462.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.982.000 2.484.000 3.463.000 4.862.000 4.257.000
Sum varige driftsmidler 1.982.000 2.484.000 3.463.000 4.862.000 4.257.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 325.000 325.000 937.000
Sum anleggsmidler 5.821.000 6.323.000 6.251.000 5.187.000 5.193.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.297.000 338.000 711.000 856.000 6.235.000
Andre fordringer 377.000 250.000 28.000 918.000 12.857.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 629.000 493.000 1.402.000 5.652.000 6.528.000
Sum omløpsmidler 2.303.000 1.081.000 2.141.000 7.425.000 25.619.000
Sum eiendeler 8.124.000 7.404.000 8.392.000 12.612.000 30.812.000
Sum opptjent egenkapital -6.249.000 -2.887.000 1.955.000 9.706.000 5.666.000
Sum egenkapital -5.186.000 -1.824.000 2.845.000 10.209.000 5.766.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.826.000 9.355.000 0 0 0
Leverandørgjeld 421.000 49.000 43.000 353.000 391.000
Betalbar skatt -480.000 -694.000 -557.000 0 3.107.000
Skyldig offentlige avgifter 150.000 92.000 220.000 1.282.000 2.504.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 394.000 427.000 5.841.000 769.000 19.044.000
Sum kortsiktig gjeld 484.000 -126.000 5.547.000 2.404.000 25.046.000
Sum gjeld og egenkapital 8.123.000 7.404.000 8.392.000 12.613.000 30.812.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.819.000 1.207.000 -3.406.000 5.021.000 573.000
Likviditetsgrad 1 4.8 -8.6 0.4 3.1 1.0
Likviditetsgrad 2 4.8 -8.6 0.4 3.1 1.1
Soliditet -63.8 -24.6 33.9 80.9 18.7
Resultatgrad -61.4 -172.2 -258.8 -3.5 26.8
Rentedekningsgrad -83.3 -329.1 -938.1 -52.3 79.3
Gjeldsgrad -2.6 -5.1 1.9 0.2 4.3
Total kapitalrentabilitet -40.9 -84.4 -4.7 37.6
Signatur
24.09.2020
STYRETS FORMANN.
Prokurister
26.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex