Bioenergi Finnøy AS
Juridisk navn:  Bioenergi Finnøy AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51714515
Finnøy Næringshage Finnøy Næringshage Fax: 51714501
4160 Finnøy 4160 Finnøy
Fylke: Kommune:
Rogaland Finnøy
Org.nr: 994553755
Aksjekapital: 275.000 NOK
Etableringsdato: 8/4/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Finnøy Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.57%
Resultat  
  
151.06%
Egenkapital  
  
45.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 50.000 70.000 13.000 38.000 0
Resultat: 24.000 -47.000 -6.000 1.000 -12.000
Egenkapital: -29.000 -53.000 -6.000 0 -1.000
Regnskap for  Bioenergi Finnøy AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 50.000 70.000 13.000 38.000 0
Driftskostnader -26.000 -118.000 -18.000 -37.000 -12.000
Driftsresultat 24.000 -47.000 -6.000 1.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 24.000 -47.000 -6.000 1.000 -12.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 -47.000 -6.000 1.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 31.000 30.000 11.000 20.000 10.000
Sum eiendeler 31.000 30.000 11.000 20.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -304.000 -328.000 -281.000 -275.000 -276.000
Sum egenkapital -29.000 -53.000 -6.000 0 -1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 61.000 84.000 17.000 19.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000 31.000 11.000 19.000 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 50.000 70.000 13.000 38.000 0
Driftsinntekter 50.000 70.000 13.000 38.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -25.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -93.000 -18.000 -37.000 -12.000
Driftskostnader -26.000 -118.000 -18.000 -37.000 -12.000
Driftsresultat 24.000 -47.000 -6.000 1.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 -47.000 -6.000 1.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 26.000 25.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 5.000 11.000 20.000 10.000
Sum omløpsmidler 31.000 30.000 11.000 20.000 10.000
Sum eiendeler 31.000 30.000 11.000 20.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -304.000 -328.000 -281.000 -275.000 -276.000
Sum egenkapital -29.000 -53.000 -6.000 0 -1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 56.000 58.000 0 4.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 7.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 18.000 17.000 16.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 84.000 17.000 19.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000 31.000 11.000 19.000 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -30.000 -54.000 -6.000 1.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.6 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.7 1.1 1.0
Soliditet -90.6 -54.5 0.0 -10.0
Resultatgrad 4 -67.1 -46.2 2.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.1 -1.6 -2.8 -11.0
Total kapitalrentabilitet 7 -151.6 -54.5 5.3 -120.0
Signatur
05.07.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex