Biolaks As
Juridisk navn:  Biolaks As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Apeltunlien 36G Apeltunlien 36G Fax:
5238 Rådal 5238 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 916939140
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 3/7/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor-Partner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3.03%
Egenkapital  
  
-31.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -32.000 -33.000 -10.000 -9.000
Egenkapital: 67.000 98.000 132.000 141.000
Regnskap for  Biolaks As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -32.000 -28.000 -10.000 -9.000
Driftsresultat -32.000 -28.000 -10.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 0 0
Finans 0 -6.000 0 0
Resultat før skatt -32.000 -33.000 -10.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 -33.000 -10.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 128.000 128.000 201.000 201.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 1.000
Sum eiendeler 128.000 128.000 201.000 202.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -52.000 -18.000 -9.000
Sum egenkapital 67.000 98.000 132.000 141.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 62.000 30.000 69.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 129.000 128.000 201.000 201.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -28.000 -10.000 -9.000
Driftskostnader -32.000 -28.000 -10.000 -9.000
Driftsresultat -32.000 -28.000 -10.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 0 0
Finans 0 -6.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 -33.000 -10.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 128.000 128.000 201.000 201.000
Sum varige driftsmidler 128.000 128.000 201.000 201.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 128.000 128.000 201.000 201.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 1.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 1.000
Sum eiendeler 128.000 128.000 201.000 202.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -52.000 -18.000 -9.000
Sum egenkapital 67.000 98.000 132.000 141.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 0 52.000 52.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 49.000 30.000 17.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 30.000 69.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 129.000 128.000 201.000 201.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -62.000 -30.000 -69.000 -59.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 51.9 76.6 65.7 70.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -4.7
Gjeldsgrad 0.9 0.3 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet -24.8 -21.9 -4.5
Signatur
26.04.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex