Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Biot AS
Juridisk navn:  Biot AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67157295
C/O W. Otnes Hoslekroken 2 Hoslekroken 2 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 989266373
Aksjekapital: 234.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abaci As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
4618.18%
Egenkapital  
  
136.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 71.000 179.000 94.000
Resultat: 994.000 -22.000 -27.000 2.813.000 491.000
Egenkapital: 510.000 216.000 239.000 8.791.000 5.995.000
Regnskap for  Biot AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 71.000 179.000 94.000
Driftskostnader -13.000 -29.000 -261.000 -194.000 -179.000
Driftsresultat -14.000 -29.000 -190.000 -15.000 -85.000
Finansinntekter 1.008.000 7.000 163.000 2.882.000 577.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -54.000 0
Finans 1.007.000 7.000 162.000 2.828.000 577.000
Resultat før skatt 994.000 -22.000 -27.000 2.813.000 491.000
Skattekostnad 0 0 -25.000 -17.000 -33.000
Årsresultat 994.000 -22.000 -52.000 2.796.000 458.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 5.000 14.000 1.375.000 498.000
Sum omløpsmidler 1.212.000 218.000 861.000 7.524.000 5.664.000
Sum eiendeler 1.212.000 223.000 875.000 8.899.000 6.162.000
Sum opptjent egenkapital 276.000 -18.000 5.000 8.657.000 5.861.000
Sum egenkapital 510.000 216.000 239.000 8.791.000 5.995.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 702.000 7.000 636.000 109.000 167.000
Sum gjeld og egenkapital 1.212.000 223.000 875.000 8.900.000 6.163.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 179.000 94.000
Andre inntekter 0 0 71.000 0 0
Driftsinntekter 0 0 71.000 179.000 94.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -1.000 -59.000 -59.000 -151.000
Avskrivning -5.000 -8.000 -113.000 -82.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -20.000 -89.000 -53.000 -20.000
Driftskostnader -13.000 -29.000 -261.000 -194.000 -179.000
Driftsresultat -14.000 -29.000 -190.000 -15.000 -85.000
Finansinntekter 1.008.000 7.000 163.000 2.882.000 577.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -54.000 0
Finans 1.007.000 7.000 162.000 2.828.000 577.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -700.000 0 -600.000 0 0
Årsresultat 994.000 -22.000 -52.000 2.796.000 458.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 5.000 14.000 575.000 30.000
Sum varige driftsmidler 0 5.000 14.000 575.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 800.000 468.000
Sum anleggsmidler 0 5.000 14.000 1.375.000 498.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 7.000 8.000 20.000 48.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.205.000 210.000 841.000 7.476.000 5.664.000
Sum omløpsmidler 1.212.000 218.000 861.000 7.524.000 5.664.000
Sum eiendeler 1.212.000 223.000 875.000 8.899.000 6.162.000
Sum opptjent egenkapital 276.000 -18.000 5.000 8.657.000 5.861.000
Sum egenkapital 510.000 216.000 239.000 8.791.000 5.995.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 2.000 2.000 5.000 3.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 25.000 18.000 34.000
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 1.000 83.000 82.000
Utbytte -700.000 0 -600.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 4.000 5.000 5.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 702.000 7.000 636.000 109.000 167.000
Sum gjeld og egenkapital 1.212.000 223.000 875.000 8.900.000 6.163.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 510.000 211.000 225.000 7.415.000 5.497.000
Likviditetsgrad 1 1.7 31.1 1.4 69.0 33.9
Likviditetsgrad 2 1.7 31.1 1.4 69.1 34.0
Soliditet 42.1 96.9 27.3 98.8 97.3
Resultatgrad -267.6 -8.4 -90.4
Rentedekningsgrad -27.0 53.1
Gjeldsgrad 1.4 0 2.7 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 8 -9.9 -3.1 32.2 8.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex