Birger Berntsen Rør As
Juridisk navn:  Birger Berntsen Rør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sætenes Sætenes Fax:
6963 Dale I Sunnfjord 6963 Dale I Sunnfjord
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Fjaler
Org.nr: 997468538
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/5/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hope Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-57.87%
Resultat  
  
-229.82%
Egenkapital  
  
-17.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 439.000 1.042.000 1.396.000 1.735.000 1.957.000
Resultat: -74.000 57.000 152.000 -149.000 174.000
Egenkapital: 338.000 412.000 373.000 228.000 377.000
Regnskap for  Birger Berntsen Rør As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 439.000 1.042.000 1.396.000 1.735.000 1.957.000
Driftskostnader -509.000 -985.000 -1.239.000 -1.884.000 -1.784.000
Driftsresultat -70.000 58.000 157.000 -149.000 174.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -3.000 0 -4.000 0 -1.000
Finans -3.000 0 -4.000 0 0
Resultat før skatt -74.000 57.000 152.000 -149.000 174.000
Skattekostnad 0 -18.000 -7.000 0 -40.000
Årsresultat -74.000 39.000 146.000 -149.000 134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 24.000 41.000 58.000
Sum omløpsmidler 397.000 610.000 586.000 551.000 785.000
Sum eiendeler 397.000 610.000 610.000 592.000 843.000
Sum opptjent egenkapital 138.000 212.000 173.000 28.000 177.000
Sum egenkapital 338.000 412.000 373.000 228.000 377.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59.000 198.000 237.000 364.000 466.000
Sum gjeld og egenkapital 397.000 610.000 610.000 592.000 843.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 439.000 1.042.000 1.396.000 1.735.000 1.987.000
Andre inntekter 0 0 0 0 -30.000
Driftsinntekter 439.000 1.042.000 1.396.000 1.735.000 1.957.000
Varekostnad -387.000 -596.000 -945.000 -1.086.000 -870.000
Lønninger -9.000 -228.000 -147.000 -660.000 -691.000
Avskrivning 0 -24.000 -17.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -113.000 -137.000 -130.000 -121.000 -206.000
Driftskostnader -509.000 -985.000 -1.239.000 -1.884.000 -1.784.000
Driftsresultat -70.000 58.000 157.000 -149.000 174.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -3.000 0 -4.000 0 -1.000
Finans -3.000 0 -4.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -74.000 39.000 146.000 -149.000 134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 10.000 20.000 30.000
Driftsløsøre 0 0 14.000 21.000 28.000
Sum varige driftsmidler 0 0 24.000 41.000 58.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 24.000 41.000 58.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 158.000 416.000 381.000 276.000 185.000
Andre fordringer 2.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 237.000 194.000 205.000 275.000 600.000
Sum omløpsmidler 397.000 610.000 586.000 551.000 785.000
Sum eiendeler 397.000 610.000 610.000 592.000 843.000
Sum opptjent egenkapital 138.000 212.000 173.000 28.000 177.000
Sum egenkapital 338.000 412.000 373.000 228.000 377.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 46.000 69.000 73.000 148.000 169.000
Betalbar skatt 0 18.000 7.000 0 40.000
Skyldig offentlige avgifter 0 61.000 84.000 102.000 116.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 49.000 73.000 114.000 141.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 198.000 237.000 364.000 466.000
Sum gjeld og egenkapital 397.000 610.000 610.000 592.000 843.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 338.000 412.000 349.000 187.000 319.000
Likviditetsgrad 1 6.7 3.1 2.5 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 6.7 3.1 2.5 1.6 1.7
Soliditet 85.1 67.5 61.1 38.5 44.7
Resultatgrad -15.9 5.6 11.2 -8.6 8.9
Rentedekningsgrad -23.3 39.3 175.0
Gjeldsgrad 0.2 0.5 0.6 1.6 1.2
Total kapitalrentabilitet -17.6 9.5 25.7 -25.2 20.8
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex