Birger Pollen & Co AS
Juridisk navn:  Birger Pollen & Co AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69265322
Postboks 2166 Høyden Larkollveien 48 Fax: 69262724
1521 Moss 1570 Dilling
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 980490963
Aksjekapital: 307.500 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 1/12/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Krogh Revisjon As
Regnskapsfører: Magnar Nilsen Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.05%
Resultat  
  
366.54%
Egenkapital  
  
42.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.673.000 23.148.000 14.879.000 19.054.000 20.414.000
Resultat: 1.410.000 -529.000 837.000 766.000 1.783.000
Egenkapital: 1.657.000 1.161.000 1.577.000 1.412.000 1.137.000
Regnskap for  Birger Pollen & Co AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.673.000 23.148.000 14.879.000 19.054.000 20.414.000
Driftskostnader -21.245.000 -23.575.000 -13.912.000 -18.131.000 -18.460.000
Driftsresultat 1.428.000 -426.000 967.000 923.000 1.955.000
Finansinntekter 104.000 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -122.000 -104.000 -132.000 -159.000 -173.000
Finans -18.000 -103.000 -130.000 -158.000 -172.000
Resultat før skatt 1.410.000 -529.000 837.000 766.000 1.783.000
Skattekostnad -315.000 114.000 -207.000 -241.000 -485.000
Årsresultat 1.096.000 -416.000 630.000 525.000 1.298.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.082.000 2.839.000 2.601.000 2.300.000 2.603.000
Sum omløpsmidler 7.465.000 3.861.000 3.855.000 3.979.000 5.048.000
Sum eiendeler 10.547.000 6.700.000 6.456.000 6.279.000 7.651.000
Sum opptjent egenkapital 1.349.000 854.000 1.269.000 1.037.000 762.000
Sum egenkapital 1.657.000 1.161.000 1.577.000 1.412.000 1.137.000
Sum langsiktig gjeld 2.370.000 1.966.000 2.004.000 2.207.000 2.290.000
Sum kortsiktig gjeld 6.521.000 3.573.000 2.876.000 2.660.000 4.224.000
Sum gjeld og egenkapital 10.548.000 6.701.000 6.457.000 6.279.000 7.651.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.491.000 22.843.000 14.656.000 18.678.000 20.145.000
Andre inntekter 182.000 306.000 223.000 377.000 269.000
Driftsinntekter 22.673.000 23.148.000 14.879.000 19.054.000 20.414.000
Varekostnad -9.729.000 -9.589.000 -4.835.000 -9.145.000 -9.537.000
Lønninger -8.444.000 -9.470.000 -6.546.000 -6.317.000 -6.442.000
Avskrivning -275.000 -300.000 -210.000 -223.000 -226.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.797.000 -4.216.000 -2.321.000 -2.446.000 -2.255.000
Driftskostnader -21.245.000 -23.575.000 -13.912.000 -18.131.000 -18.460.000
Driftsresultat 1.428.000 -426.000 967.000 923.000 1.955.000
Finansinntekter 104.000 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -122.000 -104.000 -132.000 -159.000 -173.000
Finans -18.000 -103.000 -130.000 -158.000 -172.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 0 -250.000 -250.000 -500.000
Årsresultat 1.096.000 -416.000 630.000 525.000 1.298.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 98.000 0 0 0
Fast eiendom 1.907.000 1.930.000 1.953.000 1.977.000 2.000.000
Maskiner anlegg 0 76.000 99.000 95.000 154.000
Driftsløsøre 1.176.000 735.000 548.000 228.000 449.000
Sum varige driftsmidler 3.082.000 2.741.000 2.601.000 2.300.000 2.603.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.082.000 2.839.000 2.601.000 2.300.000 2.603.000
Varebeholdning 30.000 30.000 23.000 28.000 30.000
Kundefordringer 3.967.000 2.714.000 2.110.000 2.083.000 4.094.000
Andre fordringer 481.000 452.000 219.000 250.000 509.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.987.000 665.000 1.503.000 1.618.000 415.000
Sum omløpsmidler 7.465.000 3.861.000 3.855.000 3.979.000 5.048.000
Sum eiendeler 10.547.000 6.700.000 6.456.000 6.279.000 7.651.000
Sum opptjent egenkapital 1.349.000 854.000 1.269.000 1.037.000 762.000
Sum egenkapital 1.657.000 1.161.000 1.577.000 1.412.000 1.137.000
Sum avsetninger til forpliktelser 217.000 0 131.000 432.000 390.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.370.000 1.966.000 2.004.000 2.207.000 2.290.000
Leverandørgjeld 3.071.000 1.376.000 241.000 403.000 1.767.000
Betalbar skatt 0 115.000 508.000 16.000 101.000
Skyldig offentlige avgifter 1.581.000 870.000 713.000 898.000 1.039.000
Utbytte -600.000 0 -250.000 -250.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.269.000 1.213.000 1.164.000 1.093.000 818.000
Sum kortsiktig gjeld 6.521.000 3.573.000 2.876.000 2.660.000 4.224.000
Sum gjeld og egenkapital 10.548.000 6.701.000 6.457.000 6.279.000 7.651.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 944.000 288.000 979.000 1.319.000 824.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.3 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.3 1.5 1.2
Soliditet 15.7 17.3 24.4 22.5 14.9
Resultatgrad 6.3 -1.8 6.5 4.8 9.6
Rentedekningsgrad 11.7 -4.1 7.3 5.8 11.3
Gjeldsgrad 5.4 4.8 3.1 3.4 5.7
Total kapitalrentabilitet 14.5 -6.3 1 14.7 25.6
Signatur
23.12.2016
STYRET I FELLESSKAP. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex