Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Birger Stenersen AS
Juridisk navn:  Birger Stenersen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55161650
Markaneset 50 Markaneset 50 Fax: 55161650
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 942042167
Aksjekapital: 210.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/30/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
463.45%
Egenkapital  
  
8.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.432.000 -394.000 2.040.000 2.345.000 405.000
Egenkapital: 19.253.000 17.821.000 18.215.000 16.146.000 13.805.000
Regnskap for  Birger Stenersen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -118.000 -599.000 -142.000 -119.000 -114.000
Driftsresultat -119.000 -600.000 -142.000 -119.000 -115.000
Finansinntekter 1.555.000 207.000 2.182.000 2.464.000 520.000
Finanskostnader -5.000 0 0 0 0
Finans 1.550.000 207.000 2.182.000 2.464.000 520.000
Resultat før skatt 1.432.000 -394.000 2.040.000 2.345.000 405.000
Skattekostnad 0 0 29.000 -4.000 1.000
Årsresultat 1.432.000 -394.000 2.069.000 2.341.000 406.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.849.000 9.820.000 11.872.000 11.872.000 14.893.000
Sum omløpsmidler 12.859.000 11.610.000 11.555.000 9.426.000 5.371.000
Sum eiendeler 22.708.000 21.430.000 23.427.000 21.298.000 20.264.000
Sum opptjent egenkapital 16.043.000 14.611.000 15.005.000 12.936.000 10.595.000
Sum egenkapital 19.253.000 17.821.000 18.215.000 16.146.000 13.805.000
Sum langsiktig gjeld 3.424.000 3.579.000 5.182.000 5.119.000 6.431.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 30.000 30.000 33.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 22.707.000 21.430.000 23.427.000 21.298.000 20.264.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -50.000 -531.000 -74.000 -51.000 -46.000
Driftskostnader -118.000 -599.000 -142.000 -119.000 -114.000
Driftsresultat -119.000 -600.000 -142.000 -119.000 -115.000
Finansinntekter 1.555.000 207.000 2.182.000 2.464.000 520.000
Finanskostnader -5.000 0 0 0 0
Finans 1.550.000 207.000 2.182.000 2.464.000 520.000
Konsernbidrag -1.432.000 0 -2.069.000 -2.341.000 -406.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.432.000 -394.000 2.069.000 2.341.000 406.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.566.000 2.566.000 5.130.000 5.130.000 5.130.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.566.000 2.566.000 5.130.000 5.130.000 5.130.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.283.000 7.255.000 6.742.000 6.742.000 9.763.000
Sum anleggsmidler 9.849.000 9.820.000 11.872.000 11.872.000 14.893.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 2.000 314.000
Sum investeringer 10.096.000 10.704.000 10.438.000 9.137.000 4.512.000
Kasse, bank 2.763.000 906.000 1.117.000 287.000 545.000
Sum omløpsmidler 12.859.000 11.610.000 11.555.000 9.426.000 5.371.000
Sum eiendeler 22.708.000 21.430.000 23.427.000 21.298.000 20.264.000
Sum opptjent egenkapital 16.043.000 14.611.000 15.005.000 12.936.000 10.595.000
Sum egenkapital 19.253.000 17.821.000 18.215.000 16.146.000 13.805.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 29.000 28.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.424.000 3.579.000 5.182.000 5.119.000 6.431.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 15.000 15.000 15.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 30.000 30.000 33.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 22.707.000 21.430.000 23.427.000 21.298.000 20.264.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.829.000 11.580.000 11.525.000 9.393.000 5.343.000
Likviditetsgrad 1 428.6 3 385.2 285.6 191.8
Likviditetsgrad 2 428.6 3 385.2 285.6 191.9
Soliditet 84.8 83.2 77.8 75.8 68.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -23.8
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 6.3 -1.8 8.7 1 2.0
Signatur
24.09.2008
FORMANNEN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex