Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Birger Stenersen AS
Juridisk navn:  Birger Stenersen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55161650
Markaneset 50 Markaneset 50 Fax: 55161650
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 942042167
Aksjekapital: 210.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/30/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-119.31%
Egenkapital  
  
-2.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -394.000 2.040.000 2.345.000 405.000 130.000
Egenkapital: 17.821.000 18.215.000 16.146.000 13.805.000 13.399.000
Regnskap for  Birger Stenersen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -599.000 -142.000 -119.000 -114.000 -114.000
Driftsresultat -600.000 -142.000 -119.000 -115.000 -114.000
Finansinntekter 207.000 2.182.000 2.464.000 520.000 243.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 207.000 2.182.000 2.464.000 520.000 243.000
Resultat før skatt -394.000 2.040.000 2.345.000 405.000 130.000
Skattekostnad 0 29.000 -4.000 1.000 28.000
Årsresultat -394.000 2.069.000 2.341.000 406.000 158.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.820.000 11.872.000 11.872.000 14.893.000 14.893.000
Sum omløpsmidler 11.610.000 11.555.000 9.426.000 5.371.000 5.726.000
Sum eiendeler 21.430.000 23.427.000 21.298.000 20.264.000 20.619.000
Sum opptjent egenkapital 14.611.000 15.005.000 12.936.000 10.595.000 10.189.000
Sum egenkapital 17.821.000 18.215.000 16.146.000 13.805.000 13.399.000
Sum langsiktig gjeld 3.579.000 5.182.000 5.119.000 6.431.000 7.192.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 30.000 33.000 28.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 21.430.000 23.427.000 21.298.000 20.264.000 20.619.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -531.000 -74.000 -51.000 -46.000 -46.000
Driftskostnader -599.000 -142.000 -119.000 -114.000 -114.000
Driftsresultat -600.000 -142.000 -119.000 -115.000 -114.000
Finansinntekter 207.000 2.182.000 2.464.000 520.000 243.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 207.000 2.182.000 2.464.000 520.000 243.000
Konsernbidrag 0 -2.069.000 -2.341.000 -406.000 -158.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -394.000 2.069.000 2.341.000 406.000 158.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.566.000 5.130.000 5.130.000 5.130.000 5.130.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.566.000 5.130.000 5.130.000 5.130.000 5.130.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.255.000 6.742.000 6.742.000 9.763.000 9.763.000
Sum anleggsmidler 9.820.000 11.872.000 11.872.000 14.893.000 14.893.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 2.000 314.000 1.111.000
Sum investeringer 10.704.000 10.438.000 9.137.000 4.512.000 4.557.000
Kasse, bank 906.000 1.117.000 287.000 545.000 58.000
Sum omløpsmidler 11.610.000 11.555.000 9.426.000 5.371.000 5.726.000
Sum eiendeler 21.430.000 23.427.000 21.298.000 20.264.000 20.619.000
Sum opptjent egenkapital 14.611.000 15.005.000 12.936.000 10.595.000 10.189.000
Sum egenkapital 17.821.000 18.215.000 16.146.000 13.805.000 13.399.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 29.000 28.000 29.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.579.000 5.182.000 5.119.000 6.431.000 7.192.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 15.000 15.000 13.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 30.000 33.000 28.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 21.430.000 23.427.000 21.298.000 20.264.000 20.619.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.580.000 11.525.000 9.393.000 5.343.000 5.698.000
Likviditetsgrad 1 3 385.2 285.6 191.8 204.5
Likviditetsgrad 2 3 385.2 285.6 191.9 204.6
Soliditet 83.2 77.8 75.8 68.1 65.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -1.8 8.7 1 2.0 0.6
Signatur
24.09.2008
FORMANNEN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex