Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Birkeland Gruppen Shipping As
Juridisk navn:  Birkeland Gruppen Shipping As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90878089
Fjellsdalen 3 C/O Astrid Annbjørg Birkeland Birkelandshaugen 6 Fax:
5155 Bønes 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 997633261
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 11/17/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.35%
Resultat  
  
-57.46%
Egenkapital  
  
-0.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.746.000 3.780.000 3.150.000 791.000 1.312.000
Resultat: -1.573.000 -999.000 -1.146.000 -2.640.000 -2.287.000
Egenkapital: 10.366.000 10.463.000 10.567.000 16.422.000 16.086.000
Regnskap for  Birkeland Gruppen Shipping As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.746.000 3.780.000 3.150.000 791.000 1.312.000
Driftskostnader -4.400.000 -4.802.000 -4.357.000 -3.597.000 -3.729.000
Driftsresultat -1.654.000 -1.022.000 -1.207.000 -2.806.000 -2.417.000
Finansinntekter 81.000 23.000 61.000 166.000 131.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 81.000 23.000 61.000 166.000 131.000
Resultat før skatt -1.573.000 -999.000 -1.146.000 -2.640.000 -2.287.000
Skattekostnad 351.000 236.000 291.000 749.000 616.000
Årsresultat -1.222.000 -763.000 -855.000 -1.890.000 -1.671.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 2.010.000 1.405.000 2.652.000 3.831.000
Sum omløpsmidler 11.242.000 9.461.000 9.828.000 14.835.000 13.089.000
Sum eiendeler 11.244.000 11.471.000 11.233.000 17.487.000 16.920.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 10.366.000 10.463.000 10.567.000 16.422.000 16.086.000
Sum langsiktig gjeld 100.000 134.000 173.000 481.000 407.000
Sum kortsiktig gjeld 778.000 874.000 493.000 584.000 426.000
Sum gjeld og egenkapital 11.244.000 11.471.000 11.233.000 17.487.000 16.919.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 571.000 1.580.000 2.499.000 83.000 641.000
Andre inntekter 2.175.000 2.200.000 651.000 708.000 671.000
Driftsinntekter 2.746.000 3.780.000 3.150.000 791.000 1.312.000
Varekostnad 0 0 0 0 -30.000
Lønninger -4.119.000 -4.235.000 -2.640.000 -2.612.000 -2.597.000
Avskrivning -6.000 -11.000 -174.000 -186.000 -473.000
Nedskrivning 0 0 -1.077.000 0 0
Andre driftskostnader -275.000 -556.000 -466.000 -799.000 -629.000
Driftskostnader -4.400.000 -4.802.000 -4.357.000 -3.597.000 -3.729.000
Driftsresultat -1.654.000 -1.022.000 -1.207.000 -2.806.000 -2.417.000
Finansinntekter 81.000 23.000 61.000 166.000 131.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 81.000 23.000 61.000 166.000 131.000
Konsernbidrag 1.124.000 659.000 0 2.226.000 2.079.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.222.000 -763.000 -855.000 -1.890.000 -1.671.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 8.000 55.000 21.000 1.033.000
Sum varige driftsmidler 2.000 8.000 1.405.000 2.608.000 3.779.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.002.000 0 44.000 51.000
Sum anleggsmidler 2.000 2.010.000 1.405.000 2.652.000 3.831.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.415.000 2.978.000 582.000 398.000 31.000
Andre fordringer 1.519.000 5.214.000 5.899.000 5.849.000 3.135.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.308.000 1.269.000 3.346.000 8.588.000 9.923.000
Sum omløpsmidler 11.242.000 9.461.000 9.828.000 14.835.000 13.089.000
Sum eiendeler 11.244.000 11.471.000 11.233.000 17.487.000 16.920.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 10.366.000 10.463.000 10.567.000 16.422.000 16.086.000
Sum avsetninger til forpliktelser 100.000 134.000 173.000 481.000 407.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 100.000 134.000 173.000 481.000 407.000
Leverandørgjeld 1.000 11.000 9.000 8.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 18.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 335.000 414.000 228.000 321.000 179.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 442.000 450.000 238.000 254.000 241.000
Sum kortsiktig gjeld 778.000 874.000 493.000 584.000 426.000
Sum gjeld og egenkapital 11.244.000 11.471.000 11.233.000 17.487.000 16.919.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.464.000 8.587.000 9.335.000 14.251.000 12.663.000
Likviditetsgrad 1 14.4 10.8 19.9 25.4 30.7
Likviditetsgrad 2 14.4 10.8 19.9 25.5 30.8
Soliditet 92.2 91.2 94.1 93.9 95.1
Resultatgrad -60.2 -38.3 -354.7 -184.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -8.7 -10.2 -15.1 -13.5
Signatur
01.08.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex