Birkelunden Spillekiosk ANS
Juridisk navn:  Birkelunden Spillekiosk ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22378266
Thorvald Meyers gate 30B Thorvald Meyers gate 30B Fax: 69195075
0555 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 942731914
Aksjekapital: 174 NOK
Etableringsdato: 12/15/1985
Foretakstype: ANS
Regnskapsfører: Fast Regnskap Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.37%
Resultat  
  
-81.09%
Egenkapital  
  
-61.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2005 2004 2003 2002
Omsetning: 2.158.000 2.491.000 2.341.000 2.526.000
Resultat: 187.000 989.000 787.000 944.000
Egenkapital: 147.000 380.000 99.000 174.000
Regnskap for  Birkelunden Spillekiosk ANS
Resultat 2005 2004 2003 2002
Driftsinntekter 2.158.000 2.491.000 2.341.000 2.526.000
Driftskostnader -1.971.000 -1.502.000 -1.554.000 -1.582.000
Driftsresultat 187.000 989.000 787.000 944.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 187.000 989.000 787.000 944.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 187.000 989.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 99.000 136.000 108.000 145.000
Sum omløpsmidler 262.000 460.000 231.000 246.000
Sum eiendeler 361.000 596.000 339.000 391.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 147.000 380.000 99.000 174.000
Sum langsiktig gjeld 184.000 184.000 184.000 184.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 32.000 56.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 361.000 596.000 339.000 390.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 2.158.000 2.491.000 2.341.000 2.526.000
Varekostnad -720.000 -689.000 -756.000 -852.000
Lønninger -265.000 -181.000 -203.000 -15.000
Avskrivning -36.000 -50.000 -37.000 -50.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -950.000 -582.000 -558.000 -665.000
Driftskostnader -1.971.000 -1.502.000 -1.554.000 -1.582.000
Driftsresultat 187.000 989.000 787.000 944.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 1.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 -709.000 -862.000 0
Årsresultat 187.000 989.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 99.000 136.000 108.000 145.000
Varebeholdning 23.000 55.000 49.000 40.000
Kundefordringer 162.000 194.000 100.000 102.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer
Kasse, bank 77.000 211.000 83.000 104.000
Sum omløpsmidler 262.000 460.000 231.000 246.000
Sum eiendeler 361.000 596.000 339.000 391.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 147.000 380.000 99.000 174.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 184.000 184.000 184.000 184.000
Leverandørgjeld 19.000 24.000 29.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 -9.000 9.000 -4.000
Utbytte 0 -709.000 -862.000 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 17.000 19.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 32.000 56.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 361.000 596.000 339.000 390.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 232.000 428.000 175.000 214.000
Likviditetsgrad 1 8.7 14.4 4.1 7.7
Likviditetsgrad 2 8.0 12.7 3.3 6.5
Soliditet 40.7 63.8 29.2 44.6
Resultatgrad 8.7 39.7 33.6 37.4
Rentedekningsgrad 946.0
Gjeldsgrad 1.5 0.6 2.4 1.2
Total kapitalrentabilitet 51.8 165.9 232.2 242.6
Signatur
09.07.2015
SIGNATUR
EVENSEN GLENN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2005
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex