Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Birralee International School Trondheim As
Juridisk navn:  Birralee International School Trondheim As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73870260
Bispegata 9C Bispegata 9C Fax: 73870265
7012 Trondheim 7012 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 936269044
Aksjekapital: 45.000 NOK
Antall ansatte: 58
Etableringsdato: 1/2/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Orkla Revisjon As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.49%
Resultat  
  
189.46%
Egenkapital  
  
21.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 37.037.000 32.349.000 30.648.000 26.918.000 24.121.000
Resultat: 3.187.000 1.101.000 1.465.000 0 -1.917.000
Egenkapital: 17.742.000 14.555.000 13.454.000 11.989.000 11.989.000
Regnskap for  Birralee International School Trondheim As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 37.037.000 32.349.000 30.648.000 26.918.000 24.121.000
Driftskostnader -33.259.000 -30.715.000 -28.571.000 -26.284.000 -25.425.000
Driftsresultat 3.779.000 1.635.000 2.077.000 633.000 -1.304.000
Finansinntekter 95.000 177.000 123.000 94.000 124.000
Finanskostnader -686.000 -711.000 -735.000 -728.000 -737.000
Finans -591.000 -534.000 -612.000 -634.000 -613.000
Resultat før skatt 3.187.000 1.101.000 1.465.000 0 -1.917.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 3.187.000 1.101.000 1.465.000 0 -1.917.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.360.000 18.730.000 17.286.000 17.973.000 18.670.000
Sum omløpsmidler 15.942.000 13.571.000 13.881.000 13.330.000 12.036.000
Sum eiendeler 35.302.000 32.301.000 31.167.000 31.303.000 30.706.000
Sum opptjent egenkapital 17.697.000 14.510.000 13.409.000 11.944.000 11.944.000
Sum egenkapital 17.742.000 14.555.000 13.454.000 11.989.000 11.989.000
Sum langsiktig gjeld 12.727.000 13.057.000 13.372.000 13.671.000 13.955.000
Sum kortsiktig gjeld 4.833.000 4.688.000 4.341.000 5.643.000 4.761.000
Sum gjeld og egenkapital 35.302.000 32.300.000 31.167.000 31.303.000 30.705.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.358.000 6.298.000 5.430.000 4.849.000 4.153.000
Andre inntekter 29.679.000 26.051.000 25.218.000 22.068.000 19.967.000
Driftsinntekter 37.037.000 32.349.000 30.648.000 26.918.000 24.121.000
Varekostnad -1.555.000 -1.143.000 -1.213.000 -1.010.000 -1.171.000
Lønninger -24.830.000 -22.200.000 -20.226.000 -18.454.000 -17.510.000
Avskrivning -1.081.000 -954.000 -845.000 -814.000 -838.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.793.000 -6.418.000 -6.287.000 -6.006.000 -5.906.000
Driftskostnader -33.259.000 -30.715.000 -28.571.000 -26.284.000 -25.425.000
Driftsresultat 3.779.000 1.635.000 2.077.000 633.000 -1.304.000
Finansinntekter 95.000 177.000 123.000 94.000 124.000
Finanskostnader -686.000 -711.000 -735.000 -728.000 -737.000
Finans -591.000 -534.000 -612.000 -634.000 -613.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.187.000 1.101.000 1.465.000 0 -1.917.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 18.635.000 18.221.000 16.952.000 17.689.000 18.426.000
Maskiner anlegg 19.000 47.000 75.000 103.000 131.000
Driftsløsøre 707.000 461.000 260.000 181.000 113.000
Sum varige driftsmidler 19.360.000 18.730.000 17.286.000 17.973.000 18.670.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.360.000 18.730.000 17.286.000 17.973.000 18.670.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 78.000 97.000 119.000 41.000 95.000
Andre fordringer 508.000 1.026.000 548.000 597.000 719.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 15.356.000 12.448.000 13.214.000 12.691.000 11.223.000
Sum omløpsmidler 15.942.000 13.571.000 13.881.000 13.330.000 12.036.000
Sum eiendeler 35.302.000 32.301.000 31.167.000 31.303.000 30.706.000
Sum opptjent egenkapital 17.697.000 14.510.000 13.409.000 11.944.000 11.944.000
Sum egenkapital 17.742.000 14.555.000 13.454.000 11.989.000 11.989.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.727.000 13.057.000 13.372.000 13.671.000 13.955.000
Leverandørgjeld 505.000 537.000 458.000 956.000 698.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.644.000 1.525.000 1.436.000 1.299.000 1.256.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.685.000 2.625.000 2.448.000 3.387.000 2.807.000
Sum kortsiktig gjeld 4.833.000 4.688.000 4.341.000 5.643.000 4.761.000
Sum gjeld og egenkapital 35.302.000 32.300.000 31.167.000 31.303.000 30.705.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.109.000 8.883.000 9.540.000 7.687.000 7.275.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2.9 3.2 2.4 2.5
Likviditetsgrad 2 3.3 2.9 3.2 2.4 2.5
Soliditet 50.3 45.1 43.2 38.3 3
Resultatgrad 10.2 5.1 6.8 2.4 -5.4
Rentedekningsgrad 5.5 2.3 2.8 0.9 -1.8
Gjeldsgrad 1.0 1.2 1.3 1.6 1.6
Total kapitalrentabilitet 11.0 5.6 7.1 2.3 -3.8
Signatur
03.05.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex