Birralee International School Trondheim As
Juridisk navn:  Birralee International School Trondheim As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73870260
Bispegata 9C Bispegata 9C Fax: 73870265
7012 Trondheim 7012 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 936269044
Aksjekapital: 45.000 NOK
Antall ansatte: 50
Etableringsdato: 1/2/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Orkla Revisjon As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.55%
Resultat  
  
-24.85%
Egenkapital  
  
8.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 32.349.000 30.648.000 26.918.000 24.121.000 26.197.000
Resultat: 1.101.000 1.465.000 0 -1.917.000 1.926.000
Egenkapital: 14.555.000 13.454.000 11.989.000 11.989.000 11.989.000
Regnskap for  Birralee International School Trondheim As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 32.349.000 30.648.000 26.918.000 24.121.000 26.197.000
Driftskostnader -30.715.000 -28.571.000 -26.284.000 -25.425.000 -23.701.000
Driftsresultat 1.635.000 2.077.000 633.000 -1.304.000 2.496.000
Finansinntekter 177.000 123.000 94.000 124.000 179.000
Finanskostnader -711.000 -735.000 -728.000 -737.000 -749.000
Finans -534.000 -612.000 -634.000 -613.000 -570.000
Resultat før skatt 1.101.000 1.465.000 0 -1.917.000 1.926.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.101.000 1.465.000 0 -1.917.000 1.926.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.730.000 17.286.000 17.973.000 18.670.000 19.368.000
Sum omløpsmidler 13.571.000 13.881.000 13.330.000 12.036.000 14.929.000
Sum eiendeler 32.301.000 31.167.000 31.303.000 30.706.000 34.297.000
Sum opptjent egenkapital 14.510.000 13.409.000 11.944.000 11.944.000 11.944.000
Sum egenkapital 14.555.000 13.454.000 11.989.000 11.989.000 11.989.000
Sum langsiktig gjeld 13.057.000 13.372.000 13.671.000 13.955.000 14.225.000
Sum kortsiktig gjeld 4.688.000 4.341.000 5.643.000 4.761.000 8.082.000
Sum gjeld og egenkapital 32.300.000 31.167.000 31.303.000 30.705.000 34.296.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.298.000 5.430.000 4.849.000 4.153.000 4.091.000
Andre inntekter 26.051.000 25.218.000 22.068.000 19.967.000 22.106.000
Driftsinntekter 32.349.000 30.648.000 26.918.000 24.121.000 26.197.000
Varekostnad -1.143.000 -1.213.000 -1.010.000 -1.171.000 -881.000
Lønninger -22.200.000 -20.226.000 -18.454.000 -17.510.000 -15.811.000
Avskrivning -954.000 -845.000 -814.000 -838.000 -846.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.418.000 -6.287.000 -6.006.000 -5.906.000 -6.163.000
Driftskostnader -30.715.000 -28.571.000 -26.284.000 -25.425.000 -23.701.000
Driftsresultat 1.635.000 2.077.000 633.000 -1.304.000 2.496.000
Finansinntekter 177.000 123.000 94.000 124.000 179.000
Finanskostnader -711.000 -735.000 -728.000 -737.000 -749.000
Finans -534.000 -612.000 -634.000 -613.000 -570.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.101.000 1.465.000 0 -1.917.000 1.926.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 18.221.000 16.952.000 17.689.000 18.426.000 19.163.000
Maskiner anlegg 47.000 75.000 103.000 131.000 0
Driftsløsøre 461.000 260.000 181.000 113.000 205.000
Sum varige driftsmidler 18.730.000 17.286.000 17.973.000 18.670.000 19.368.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.730.000 17.286.000 17.973.000 18.670.000 19.368.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 97.000 119.000 41.000 95.000 4.000
Andre fordringer 1.026.000 548.000 597.000 719.000 561.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.448.000 13.214.000 12.691.000 11.223.000 14.364.000
Sum omløpsmidler 13.571.000 13.881.000 13.330.000 12.036.000 14.929.000
Sum eiendeler 32.301.000 31.167.000 31.303.000 30.706.000 34.297.000
Sum opptjent egenkapital 14.510.000 13.409.000 11.944.000 11.944.000 11.944.000
Sum egenkapital 14.555.000 13.454.000 11.989.000 11.989.000 11.989.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.057.000 13.372.000 13.671.000 13.955.000 14.225.000
Leverandørgjeld 537.000 458.000 956.000 698.000 481.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.525.000 1.436.000 1.299.000 1.256.000 1.091.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.625.000 2.448.000 3.387.000 2.807.000 6.510.000
Sum kortsiktig gjeld 4.688.000 4.341.000 5.643.000 4.761.000 8.082.000
Sum gjeld og egenkapital 32.300.000 31.167.000 31.303.000 30.705.000 34.296.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.883.000 9.540.000 7.687.000 7.275.000 6.847.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.2 2.4 2.5 1.8
Likviditetsgrad 2 2.9 3.2 2.4 2.5 1.9
Soliditet 45.1 43.2 38.3 3 35.0
Resultatgrad 5.1 6.8 2.4 -5.4 9.5
Rentedekningsgrad 2.3 2.8 0.9 -1.8 3.6
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.6 1.6 1.9
Total kapitalrentabilitet 5.6 7.1 2.3 -3.8 7.8
Signatur
06.11.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex