Bis Consulting AS
Juridisk navn:  Bis Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91670450
Hammarslandgrenda 59 Hammarslandgrenda 59 Fax: 55277111
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 984002343
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-14.04%
Egenkapital  
  
23.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 441.000 513.000 -4.000 -19.000 456.000
Egenkapital: 2.437.000 1.973.000 1.460.000 1.464.000 1.483.000
Regnskap for  Bis Consulting AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -11.000 -9.000 -27.000 -44.000
Driftsresultat -10.000 -11.000 -9.000 -27.000 -44.000
Finansinntekter 450.000 524.000 12.000 9.000 500.000
Finanskostnader 0 0 -6.000 0 0
Finans 450.000 524.000 6.000 9.000 500.000
Resultat før skatt 441.000 513.000 -4.000 -19.000 456.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 441.000 513.000 -4.000 -19.000 456.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 565.000 553.000 675.000 518.000 450.000
Sum omløpsmidler 1.942.000 1.480.000 1.038.000 1.021.000 1.055.000
Sum eiendeler 2.507.000 2.033.000 1.713.000 1.539.000 1.505.000
Sum opptjent egenkapital 2.346.000 0 1.369.000 1.373.000 1.392.000
Sum egenkapital 2.437.000 1.973.000 1.460.000 1.464.000 1.483.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 69.000 60.000 252.000 75.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 2.506.000 2.033.000 1.712.000 1.539.000 1.506.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -17.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -11.000 -9.000 -27.000 -27.000
Driftskostnader -10.000 -11.000 -9.000 -27.000 -44.000
Driftsresultat -10.000 -11.000 -9.000 -27.000 -44.000
Finansinntekter 450.000 524.000 12.000 9.000 500.000
Finanskostnader 0 0 -6.000 0 0
Finans 450.000 524.000 6.000 9.000 500.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 441.000 513.000 -4.000 -19.000 456.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 565.000 553.000 675.000 518.000 450.000
Sum anleggsmidler 565.000 553.000 675.000 518.000 450.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 1.000 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.942.000 1.480.000 1.037.000 1.017.000 1.050.000
Sum omløpsmidler 1.942.000 1.480.000 1.038.000 1.021.000 1.055.000
Sum eiendeler 2.507.000 2.033.000 1.713.000 1.539.000 1.505.000
Sum opptjent egenkapital 2.346.000 0 1.369.000 1.373.000 1.392.000
Sum egenkapital 2.437.000 1.973.000 1.460.000 1.464.000 1.483.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 69.000 60.000 252.000 75.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 69.000 60.000 252.000 75.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 2.506.000 2.033.000 1.712.000 1.539.000 1.506.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.873.000 1.420.000 786.000 946.000 1.032.000
Likviditetsgrad 1 28.1 24.7 4.1 13.6 45.9
Likviditetsgrad 2 28.1 24.7 4.1 13.7 45.9
Soliditet 97.2 9 85.3 95.1 98.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.5
Gjeldsgrad 0 0 0.2 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 17.6 25.2 0.2 -1.2 30.3
Signatur
18.03.2019
Prokurister
14.06.2006
DAG TØNDER BREISTEIN
ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex