Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bistro'N Kiosk Og Gatekjøkken As
Juridisk navn:  Bistro'N Kiosk Og Gatekjøkken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sandevegen 179 Vadheimsveien Fax:
6973 Sande I Sunnfjord 6973 Sande I Sunnfjord
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 913083547
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/2/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: A Pluss Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.36%
Resultat  
  
90%
Egenkapital  
  
-9.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.546.000 1.651.000 1.848.000 2.165.000 1.726.000
Resultat: -5.000 -50.000 -14.000 -42.000 34.000
Egenkapital: -46.000 -42.000 8.000 22.000 54.000
Regnskap for  Bistro'N Kiosk Og Gatekjøkken As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.546.000 1.651.000 1.848.000 2.165.000 1.726.000
Driftskostnader -1.546.000 -1.691.000 -1.847.000 -2.189.000 -1.671.000
Driftsresultat 1.000 -39.000 1.000 -23.000 55.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -11.000 -15.000 -19.000 -22.000
Finans -5.000 -11.000 -15.000 -19.000 -22.000
Resultat før skatt -5.000 -50.000 -14.000 -42.000 34.000
Skattekostnad 0 0 0 10.000 -10.000
Årsresultat -5.000 -50.000 -14.000 -32.000 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 64.000 111.000 159.000 206.000
Sum omløpsmidler 147.000 182.000 153.000 285.000 336.000
Sum eiendeler 163.000 246.000 264.000 444.000 542.000
Sum opptjent egenkapital -76.000 -72.000 -22.000 -8.000 24.000
Sum egenkapital -46.000 -42.000 8.000 22.000 54.000
Sum langsiktig gjeld 24.000 91.000 154.000 212.000 276.000
Sum kortsiktig gjeld 185.000 195.000 101.000 209.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 163.000 244.000 263.000 443.000 543.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.546.000 1.651.000 1.848.000 2.165.000 1.715.000
Andre inntekter 0 0 0 0 11.000
Driftsinntekter 1.546.000 1.651.000 1.848.000 2.165.000 1.726.000
Varekostnad -709.000 -802.000 -834.000 -914.000 -770.000
Lønninger -498.000 -529.000 -646.000 -914.000 -645.000
Avskrivning -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -291.000 -312.000 -319.000 -313.000 -224.000
Driftskostnader -1.546.000 -1.691.000 -1.847.000 -2.189.000 -1.671.000
Driftsresultat 1.000 -39.000 1.000 -23.000 55.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -11.000 -15.000 -19.000 -22.000
Finans -5.000 -11.000 -15.000 -19.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -50.000 -14.000 -32.000 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 64.000 111.000 159.000 206.000
Sum varige driftsmidler 16.000 64.000 111.000 159.000 206.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 64.000 111.000 159.000 206.000
Varebeholdning 80.000 90.000 85.000 90.000 110.000
Kundefordringer 0 0 0 3.000 2.000
Andre fordringer 9.000 9.000 34.000 39.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 58.000 83.000 34.000 153.000 225.000
Sum omløpsmidler 147.000 182.000 153.000 285.000 336.000
Sum eiendeler 163.000 246.000 264.000 444.000 542.000
Sum opptjent egenkapital -76.000 -72.000 -22.000 -8.000 24.000
Sum egenkapital -46.000 -42.000 8.000 22.000 54.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.000 91.000 154.000 212.000 276.000
Leverandørgjeld 42.000 50.000 1.000 2.000 -2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 27.000 21.000 28.000 55.000 49.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 116.000 124.000 73.000 152.000 166.000
Sum kortsiktig gjeld 185.000 195.000 101.000 209.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 163.000 244.000 263.000 443.000 543.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -38.000 -13.000 52.000 76.000 123.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1.5 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.7 1.0 1.1
Soliditet -28.2 -17.2 3 5.0 9.9
Resultatgrad 0.1 -2.4 0.1 -1.1 3.2
Rentedekningsgrad 0.2 -3.5 0.1 -1.2 2.5
Gjeldsgrad -4.5 -6.8 31.9 19.1 9.1
Total kapitalrentabilitet 0.6 0.4 -5.2 10.1
Signatur
26.02.2016
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex