Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bistro Express AS
Juridisk navn:  Bistro Express AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72557676
Munkvollveien 76 Munkvollveien 76 Fax:
7022 Trondheim 7022 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 895203602
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/12/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomipartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.45%
Resultat  
  
238.64%
Egenkapital  
  
145.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.292.000 4.688.000 5.353.000 5.176.000 4.571.000
Resultat: 122.000 -88.000 -46.000 -28.000 413.000
Egenkapital: 152.000 62.000 132.000 175.000 209.000
Regnskap for  Bistro Express AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.292.000 4.688.000 5.353.000 5.176.000 4.571.000
Driftskostnader -4.168.000 -4.769.000 -5.397.000 -5.202.000 -4.154.000
Driftsresultat 126.000 -80.000 -45.000 -25.000 415.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -9.000 -2.000 -3.000 -3.000
Finans -4.000 -9.000 -2.000 -3.000 -3.000
Resultat før skatt 122.000 -88.000 -46.000 -28.000 413.000
Skattekostnad -31.000 18.000 3.000 -7.000 -116.000
Årsresultat 91.000 -70.000 -43.000 -34.000 297.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 191.000 235.000 263.000 276.000 254.000
Sum omløpsmidler 388.000 417.000 432.000 338.000 637.000
Sum eiendeler 579.000 652.000 695.000 614.000 891.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 -47.000 23.000 66.000 100.000
Sum egenkapital 152.000 62.000 132.000 175.000 209.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 26.000 0 192.000
Sum kortsiktig gjeld 426.000 589.000 538.000 440.000 490.000
Sum gjeld og egenkapital 579.000 652.000 696.000 615.000 891.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.292.000 4.688.000 5.340.000 5.146.000 4.571.000
Andre inntekter 0 0 13.000 30.000 0
Driftsinntekter 4.292.000 4.688.000 5.353.000 5.176.000 4.571.000
Varekostnad -1.343.000 -1.552.000 -1.797.000 -1.744.000 -1.593.000
Lønninger -1.813.000 -2.189.000 -2.519.000 -2.403.000 -1.785.000
Avskrivning -24.000 -46.000 -64.000 -67.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -919.000 -908.000 -947.000 -956.000 -742.000
Driftskostnader -4.168.000 -4.769.000 -5.397.000 -5.202.000 -4.154.000
Driftsresultat 126.000 -80.000 -45.000 -25.000 415.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -9.000 -2.000 -3.000 -3.000
Finans -4.000 -9.000 -2.000 -3.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 91.000 -70.000 -43.000 -34.000 297.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 26.000 8.000 5.000 8.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 185.000 209.000 255.000 272.000 246.000
Sum varige driftsmidler 185.000 209.000 255.000 272.000 246.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 191.000 235.000 263.000 276.000 254.000
Varebeholdning 70.000 84.000 94.000 100.000 60.000
Kundefordringer 1.000 33.000 22.000 0 1.000
Andre fordringer 19.000 58.000 39.000 38.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 298.000 243.000 277.000 200.000 543.000
Sum omløpsmidler 388.000 417.000 432.000 338.000 637.000
Sum eiendeler 579.000 652.000 695.000 614.000 891.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 -47.000 23.000 66.000 100.000
Sum egenkapital 152.000 62.000 132.000 175.000 209.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 26.000 0 192.000
Leverandørgjeld 102.000 101.000 102.000 82.000 69.000
Betalbar skatt 11.000 0 0 4.000 51.000
Skyldig offentlige avgifter 167.000 175.000 224.000 173.000 169.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 146.000 313.000 212.000 182.000 201.000
Sum kortsiktig gjeld 426.000 589.000 538.000 440.000 490.000
Sum gjeld og egenkapital 579.000 652.000 696.000 615.000 891.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -38.000 -172.000 -106.000 -102.000 147.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 0.8 0.8 1.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.6 0.6 1.2
Soliditet 26.3 9.5 1 28.5 23.5
Resultatgrad 2.9 -1.7 -0.8 -0.5 9.1
Rentedekningsgrad 25.2 -8.9 -22.5 -8.3 138.3
Gjeldsgrad 2.8 9.5 4.3 2.5 3.3
Total kapitalrentabilitet 2 -12.3 -6.5 -4.1 46.6
Signatur
20.10.2016
SIGNATUR
AYDILEK AHMET
Prokurister
20.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex