Bite-Tech Dataservice AS
Juridisk navn:  Bite-Tech Dataservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90161039
Nittedalsg 1 B Nittedalsg 1 B Fax: 22430360
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Akershus Skedsmo
Org.nr: 958441223
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/6/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.89%
Resultat  
  
-50%
Egenkapital  
  
-29.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 756.000 1.198.000 1.116.000 1.198.000 1.252.000
Resultat: 250.000 500.000 465.000 455.000 430.000
Egenkapital: 371.000 529.000 152.000 478.000 462.000
Regnskap for  Bite-Tech Dataservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 756.000 1.198.000 1.116.000 1.198.000 1.252.000
Driftskostnader -506.000 -698.000 -651.000 -744.000 -822.000
Driftsresultat 250.000 499.000 465.000 455.000 430.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 250.000 500.000 465.000 455.000 430.000
Skattekostnad -58.000 -123.000 -118.000 -129.000 -119.000
Årsresultat 192.000 377.000 347.000 326.000 311.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 5.000 12.000 19.000
Sum omløpsmidler 529.000 674.000 735.000 643.000 598.000
Sum eiendeler 529.000 674.000 740.000 655.000 617.000
Sum opptjent egenkapital 221.000 379.000 2.000 328.000 312.000
Sum egenkapital 371.000 529.000 152.000 478.000 462.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 158.000 145.000 587.000 178.000 155.000
Sum gjeld og egenkapital 529.000 674.000 740.000 656.000 617.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 756.000 1.198.000 1.116.000 1.198.000 1.252.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 756.000 1.198.000 1.116.000 1.198.000 1.252.000
Varekostnad -167.000 -366.000 -354.000 -428.000 -513.000
Lønninger -70.000 -52.000 -52.000 -43.000 -28.000
Avskrivning 0 -5.000 -7.000 -7.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -269.000 -275.000 -238.000 -266.000 -274.000
Driftskostnader -506.000 -698.000 -651.000 -744.000 -822.000
Driftsresultat 250.000 499.000 465.000 455.000 430.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -350.000 0 -673.000 -310.000 0
Årsresultat 192.000 377.000 347.000 326.000 311.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 5.000 12.000 19.000
Sum varige driftsmidler 0 0 5.000 12.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 5.000 12.000 19.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 132.000 60.000 33.000 124.000 115.000
Andre fordringer 4.000 14.000 0 -13.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 393.000 601.000 702.000 532.000 434.000
Sum omløpsmidler 529.000 674.000 735.000 643.000 598.000
Sum eiendeler 529.000 674.000 740.000 655.000 617.000
Sum opptjent egenkapital 221.000 379.000 2.000 328.000 312.000
Sum egenkapital 371.000 529.000 152.000 478.000 462.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 3.000 0 13.000
Betalbar skatt 58.000 124.000 117.000 129.000 120.000
Skyldig offentlige avgifter 20.000 11.000 19.000 48.000 23.000
Utbytte -350.000 0 -673.000 -310.000 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 9.000 103.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 158.000 145.000 587.000 178.000 155.000
Sum gjeld og egenkapital 529.000 674.000 740.000 656.000 617.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 371.000 529.000 148.000 465.000 443.000
Likviditetsgrad 1 3.3 4.6 1.3 3.6 3.9
Likviditetsgrad 2 3.3 4.6 1.3 3.7 3.9
Soliditet 70.1 78.5 20.5 72.9 74.9
Resultatgrad 33.1 41.7 41.7 38.0 34.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.3 3.9 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 47.3 7 62.8 69.4 69.9
Signatur
08.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex