Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjånesø Holding AS
Juridisk navn:  Bjånesø Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordeide 105A Nordeide 105A Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 889147962
Aksjekapital: 40.000 NOK
Etableringsdato: 10/19/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tonheim Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
11766.67%
Egenkapital  
  
8.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 257.000 250.000
Resultat: 356.000 3.000 197.000 805.000 770.000
Egenkapital: 4.585.000 4.229.000 4.224.000 4.029.000 3.907.000
Regnskap for  Bjånesø Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 257.000 250.000
Driftskostnader -12.000 -10.000 -26.000 -131.000 -121.000
Driftsresultat -12.000 -10.000 -26.000 126.000 129.000
Finansinntekter 372.000 17.000 227.000 684.000 644.000
Finanskostnader -4.000 -3.000 -4.000 -4.000 -4.000
Finans 368.000 14.000 223.000 680.000 640.000
Resultat før skatt 356.000 3.000 197.000 805.000 770.000
Skattekostnad 0 1.000 -2.000 -33.000 -37.000
Årsresultat 357.000 4.000 195.000 772.000 733.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.178.000 1.178.000 1.178.000 728.000 728.000
Sum omløpsmidler 3.412.000 3.053.000 3.052.000 4.068.000 3.306.000
Sum eiendeler 4.590.000 4.231.000 4.230.000 4.796.000 4.034.000
Sum opptjent egenkapital 4.240.000 3.884.000 3.879.000 3.684.000 2.912.000
Sum egenkapital 4.585.000 4.229.000 4.224.000 4.029.000 3.907.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 4.000 5.000 9.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 0 -2.000 0 758.000 115.000
Sum gjeld og egenkapital 4.589.000 4.231.000 4.229.000 4.796.000 4.034.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 257.000 250.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 257.000 250.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -10.000 -26.000 -131.000 -121.000
Driftskostnader -12.000 -10.000 -26.000 -131.000 -121.000
Driftsresultat -12.000 -10.000 -26.000 126.000 129.000
Finansinntekter 372.000 17.000 227.000 684.000 644.000
Finanskostnader -4.000 -3.000 -4.000 -4.000 -4.000
Finans 368.000 14.000 223.000 680.000 640.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 357.000 4.000 195.000 772.000 733.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.178.000 1.178.000 1.178.000 728.000 728.000
Sum anleggsmidler 1.178.000 1.178.000 1.178.000 728.000 728.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 346.000 250.000 465.000 392.000 501.000
Sum investeringer 2.000 3.000 7.000 11.000 1.913.000
Kasse, bank 3.064.000 2.800.000 2.580.000 3.665.000 892.000
Sum omløpsmidler 3.412.000 3.053.000 3.052.000 4.068.000 3.306.000
Sum eiendeler 4.590.000 4.231.000 4.230.000 4.796.000 4.034.000
Sum opptjent egenkapital 4.240.000 3.884.000 3.879.000 3.684.000 2.912.000
Sum egenkapital 4.585.000 4.229.000 4.224.000 4.029.000 3.907.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 4.000 5.000 9.000 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 4.000 5.000 9.000 12.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 30.000 41.000
Skyldig offentlige avgifter 0 -2.000 0 39.000 42.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 688.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 0 -2.000 0 758.000 115.000
Sum gjeld og egenkapital 4.589.000 4.231.000 4.229.000 4.796.000 4.034.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.412.000 3.055.000 3.052.000 3.310.000 3.191.000
Likviditetsgrad 1 -1526.5 5.4 28.7
Likviditetsgrad 2 0 -1526.5 0 5.4 28.8
Soliditet 99.9 1 99.9 8 96.9
Resultatgrad 4 51.6
Rentedekningsgrad -3.3 -6.5 31.5 193.3
Gjeldsgrad 0 0 0 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet 7.8 0.2 4.8 16.9 19.2
Signatur
12.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex