Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjø Holding AS
Juridisk navn:  Bjø Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søreidneset 100 Søreidneset 100 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 993076511
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 6/28/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Areto Revisjon AS
Regnskapsfører: Aval As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-371.33%
Egenkapital  
  
-15.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 355.000 355.000 355.000 96.000 228.000
Resultat: -1.126.000 415.000 -5.395.000 4.503.000 570.000
Egenkapital: 27.992.000 33.195.000 35.917.000 48.668.000 44.505.000
Regnskap for  Bjø Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 355.000 355.000 355.000 96.000 228.000
Driftskostnader -561.000 -468.000 -622.000 -440.000 -354.000
Driftsresultat -206.000 -113.000 -268.000 -344.000 -125.000
Finansinntekter 2.203.000 1.121.000 4.835.000 6.750.000 1.486.000
Finanskostnader -3.124.000 -594.000 -9.963.000 -1.902.000 -790.000
Finans -921.000 527.000 -5.128.000 4.848.000 696.000
Resultat før skatt -1.126.000 415.000 -5.395.000 4.503.000 570.000
Skattekostnad 23.000 -36.000 -606.000 -340.000 -35.000
Årsresultat -1.103.000 378.000 -6.001.000 4.163.000 535.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.211.000 37.978.000 45.209.000 48.133.000 39.394.000
Sum omløpsmidler 8.466.000 16.188.000 13.021.000 23.838.000 18.142.000
Sum eiendeler 45.677.000 54.166.000 58.230.000 71.971.000 57.536.000
Sum opptjent egenkapital 27.592.000 32.795.000 35.517.000 48.268.000 44.205.000
Sum egenkapital 27.992.000 33.195.000 35.917.000 48.668.000 44.505.000
Sum langsiktig gjeld 17.602.000 20.246.000 21.294.000 22.694.000 12.896.000
Sum kortsiktig gjeld 83.000 724.000 1.020.000 610.000 136.000
Sum gjeld og egenkapital 45.677.000 54.165.000 58.231.000 71.972.000 57.537.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 355.000 355.000 355.000 96.000 228.000
Driftsinntekter 355.000 355.000 355.000 96.000 228.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -108.000 -85.000 -84.000 -71.000 -62.000
Avskrivning -124.000 -124.000 -124.000 -167.000 -92.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -329.000 -259.000 -414.000 -202.000 -200.000
Driftskostnader -561.000 -468.000 -622.000 -440.000 -354.000
Driftsresultat -206.000 -113.000 -268.000 -344.000 -125.000
Finansinntekter 2.203.000 1.121.000 4.835.000 6.750.000 1.486.000
Finanskostnader -3.124.000 -594.000 -9.963.000 -1.902.000 -790.000
Finans -921.000 527.000 -5.128.000 4.848.000 696.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -4.100.000 -3.100.000 -6.750.000 -100.000 0
Årsresultat -1.103.000 378.000 -6.001.000 4.163.000 535.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 19.836.000 16.438.000 16.438.000 16.438.000 9.394.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 391.000 515.000 638.000 762.000 678.000
Sum varige driftsmidler 20.227.000 16.952.000 17.076.000 17.200.000 10.072.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.984.000 21.026.000 28.133.000 30.933.000 29.322.000
Sum anleggsmidler 37.211.000 37.978.000 45.209.000 48.133.000 39.394.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 674.000 1.218.000 785.000 117.000
Sum investeringer 1.889.000 5.634.000 5.747.000 17.186.000 10.808.000
Kasse, bank 6.577.000 9.879.000 6.056.000 5.867.000 7.217.000
Sum omløpsmidler 8.466.000 16.188.000 13.021.000 23.838.000 18.142.000
Sum eiendeler 45.677.000 54.166.000 58.230.000 71.971.000 57.536.000
Sum opptjent egenkapital 27.592.000 32.795.000 35.517.000 48.268.000 44.205.000
Sum egenkapital 27.992.000 33.195.000 35.917.000 48.668.000 44.505.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 23.000 32.000 35.000 25.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.602.000 20.246.000 21.294.000 22.694.000 12.896.000
Leverandørgjeld 6.000 3.000 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 45.000 609.000 330.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 14.000 84.000 71.000 62.000
Utbytte -4.100.000 -3.100.000 -6.750.000 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 74.000 62.000 74.000 208.000 64.000
Sum kortsiktig gjeld 83.000 724.000 1.020.000 610.000 136.000
Sum gjeld og egenkapital 45.677.000 54.165.000 58.231.000 71.972.000 57.537.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.383.000 15.464.000 12.001.000 23.228.000 18.006.000
Likviditetsgrad 1 1 22.4 12.8 39.1 133.4
Likviditetsgrad 2 1 22.4 12.8 39.1 133.4
Soliditet 61.3 61.3 61.7 67.6 77.4
Resultatgrad - -31.8 -75.5 -358.3 -54.8
Rentedekningsgrad -0.1 -0.2 3.4 1.7
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.6 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 4.4 1.9 7.8 8.9 2.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex