Bjøntegaard Leirskole Og Leirsted As
Juridisk navn:  Bjøntegaard Leirskole Og Leirsted As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62467935
Fax:
2478 Hanestad 2478 Hanestad
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 994235915
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/8/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rendalen Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.07%
Resultat  
  
-62.69%
Egenkapital  
  
2.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.133.000 1.274.000 1.040.000 1.238.000 1.561.000
Resultat: 25.000 67.000 -144.000 147.000 10.000
Egenkapital: 999.000 975.000 918.000 1.021.000 897.000
Regnskap for  Bjøntegaard Leirskole Og Leirsted As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.133.000 1.274.000 1.040.000 1.238.000 1.561.000
Driftskostnader -998.000 -1.094.000 -1.064.000 -959.000 -1.407.000
Driftsresultat 135.000 180.000 -25.000 279.000 154.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 0 0
Finanskostnader -111.000 -115.000 -121.000 -132.000 -144.000
Finans -110.000 -113.000 -118.000 -132.000 -144.000
Resultat før skatt 25.000 67.000 -144.000 147.000 10.000
Skattekostnad -2.000 -9.000 41.000 -23.000 -5.000
Årsresultat 23.000 58.000 -103.000 124.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.802.000 2.987.000 3.097.000 3.328.000 3.259.000
Sum omløpsmidler 31.000 11.000 27.000 153.000 84.000
Sum eiendeler 2.833.000 2.998.000 3.124.000 3.481.000 3.343.000
Sum opptjent egenkapital 166.000 143.000 85.000 188.000 64.000
Sum egenkapital 999.000 975.000 918.000 1.021.000 897.000
Sum langsiktig gjeld 1.465.000 1.580.000 1.666.000 1.791.000 1.861.000
Sum kortsiktig gjeld 368.000 443.000 540.000 669.000 586.000
Sum gjeld og egenkapital 2.831.000 2.998.000 3.123.000 3.480.000 3.343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.083.000 1.135.000 950.000 1.225.000 1.489.000
Andre inntekter 50.000 140.000 90.000 13.000 73.000
Driftsinntekter 1.133.000 1.274.000 1.040.000 1.238.000 1.561.000
Varekostnad -196.000 -213.000 -203.000 -230.000 -387.000
Lønninger -178.000 -163.000 -225.000 -145.000 -350.000
Avskrivning -187.000 -191.000 -231.000 -223.000 -213.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -437.000 -527.000 -405.000 -361.000 -457.000
Driftskostnader -998.000 -1.094.000 -1.064.000 -959.000 -1.407.000
Driftsresultat 135.000 180.000 -25.000 279.000 154.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 0 0
Finanskostnader -111.000 -115.000 -121.000 -132.000 -144.000
Finans -110.000 -113.000 -118.000 -132.000 -144.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 58.000 -103.000 124.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 49.000 62.000 79.000 101.000 123.000
Fast eiendom 2.560.000 2.672.000 2.703.000 2.850.000 2.738.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 175.000 237.000 300.000 362.000 383.000
Sum varige driftsmidler 2.736.000 2.910.000 3.002.000 3.212.000 3.121.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 2.802.000 2.987.000 3.097.000 3.328.000 3.259.000
Varebeholdning 0 11.000 27.000 25.000 54.000
Kundefordringer 0 0 -5.000 82.000 14.000
Andre fordringer 31.000 0 5.000 15.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 32.000 0
Sum omløpsmidler 31.000 11.000 27.000 153.000 84.000
Sum eiendeler 2.833.000 2.998.000 3.124.000 3.481.000 3.343.000
Sum opptjent egenkapital 166.000 143.000 85.000 188.000 64.000
Sum egenkapital 999.000 975.000 918.000 1.021.000 897.000
Sum avsetninger til forpliktelser 161.000 179.000 174.000 215.000 206.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 275.000 273.000 251.000 277.000
Sum langsiktig gjeld 1.465.000 1.580.000 1.666.000 1.791.000 1.861.000
Leverandørgjeld 33.000 44.000 38.000 4.000 24.000
Betalbar skatt 20.000 4.000 0 14.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 -61.000 -37.000 68.000 26.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 315.000 180.000 266.000 332.000 258.000
Sum kortsiktig gjeld 368.000 443.000 540.000 669.000 586.000
Sum gjeld og egenkapital 2.831.000 2.998.000 3.123.000 3.480.000 3.343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -337.000 -432.000 -513.000 -516.000 -502.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0 0.2 0.1
Soliditet 35.3 32.5 29.4 29.3 26.8
Resultatgrad 11.9 14.1 -2.4 22.5 9.9
Rentedekningsgrad 1.2 1.6 -0.2 2.1 1.1
Gjeldsgrad 1.8 2.1 2.4 2.4 2.7
Total kapitalrentabilitet 4.8 6.1 -0.7 8.0 4.6
Signatur
12.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex