Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørøya As
Juridisk navn:  Bjørøya As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74221990
Havbruksparken Storlavika 7 Fax: 74221999
7770 Flatanger 7770 Flatanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Flatanger
Org.nr: 932186497
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 64
Etableringsdato: 5/24/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27.35%
Resultat  
  
49.28%
Egenkapital  
  
27.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 652.751.000 512.554.000 607.541.000 386.663.000 390.529.000
Resultat: 210.283.000 140.869.000 253.140.000 149.861.000 90.154.000
Egenkapital: 419.110.000 328.122.000 346.340.000 220.871.000 135.662.000
Regnskap for  Bjørøya As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 652.751.000 512.554.000 607.541.000 386.663.000 390.529.000
Driftskostnader -446.453.000 -368.979.000 -352.309.000 -232.330.000 -294.859.000
Driftsresultat 206.297.000 143.575.000 255.233.000 154.332.000 95.669.000
Finansinntekter 7.277.000 2.053.000 1.840.000 674.000 275.000
Finanskostnader -3.292.000 -4.758.000 -3.932.000 -5.146.000 -5.790.000
Finans 3.985.000 -2.705.000 -2.092.000 -4.472.000 -5.515.000
Resultat før skatt 210.283.000 140.869.000 253.140.000 149.861.000 90.154.000
Skattekostnad -44.361.000 -29.087.000 -57.672.000 -34.651.000 -21.609.000
Årsresultat 165.922.000 111.782.000 195.468.000 115.210.000 68.546.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 244.773.000 268.236.000 224.267.000 159.677.000 157.879.000
Sum omløpsmidler 431.816.000 580.798.000 497.895.000 410.740.000 274.597.000
Sum eiendeler 676.589.000 849.034.000 722.162.000 570.417.000 432.476.000
Sum opptjent egenkapital 418.910.000 327.922.000 346.140.000 220.671.000 135.462.000
Sum egenkapital 419.110.000 328.122.000 346.340.000 220.871.000 135.662.000
Sum langsiktig gjeld 170.083.000 158.388.000 174.038.000 189.850.000 208.820.000
Sum kortsiktig gjeld 87.396.000 362.523.000 201.784.000 159.695.000 87.993.000
Sum gjeld og egenkapital 676.589.000 849.033.000 722.162.000 570.416.000 432.475.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 642.394.000 504.218.000 606.055.000 381.405.000 390.363.000
Andre inntekter 10.356.000 8.336.000 1.487.000 5.258.000 165.000
Driftsinntekter 652.751.000 512.554.000 607.541.000 386.663.000 390.529.000
Varekostnad -314.805.000 -252.702.000 -261.631.000 -160.141.000 -241.178.000
Lønninger -37.875.000 -36.642.000 -35.147.000 -27.888.000 -20.260.000
Avskrivning -32.754.000 -31.607.000 -20.686.000 -14.211.000 -11.567.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -61.019.000 -48.028.000 -34.845.000 -30.090.000 -21.854.000
Driftskostnader -446.453.000 -368.979.000 -352.309.000 -232.330.000 -294.859.000
Driftsresultat 206.297.000 143.575.000 255.233.000 154.332.000 95.669.000
Finansinntekter 7.277.000 2.053.000 1.840.000 674.000 275.000
Finanskostnader -3.292.000 -4.758.000 -3.932.000 -5.146.000 -5.790.000
Finans 3.985.000 -2.705.000 -2.092.000 -4.472.000 -5.515.000
Konsernbidrag -934.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -130.000.000 -30.000.000 0 0
Årsresultat 165.922.000 111.782.000 195.468.000 115.210.000 68.546.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 81.860.000 76.100.000 76.100.000 76.100.000 76.100.000
Fast eiendom 14.947.000 15.242.000 15.176.000 13.012.000 13.584.000
Maskiner anlegg 479.000 559.000 234.000 0 0
Driftsløsøre 1.483.000 1.276.000 880.000 458.000 387.000
Sum varige driftsmidler 103.769.000 140.046.000 129.249.000 65.189.000 66.632.000
Sum finansielle anleggsmidler 59.144.000 52.090.000 18.918.000 18.388.000 15.146.000
Sum anleggsmidler 244.773.000 268.236.000 224.267.000 159.677.000 157.879.000
Varebeholdning 251.618.000 254.482.000 202.424.000 182.187.000 100.339.000
Kundefordringer 98.382.000 154.672.000 156.088.000 164.928.000 127.685.000
Andre fordringer 43.817.000 47.643.000 20.032.000 10.609.000 8.202.000
Sum investeringer 0 0 8.326.000 0 0
Kasse, bank 37.999.000 124.000.000 111.010.000 53.015.000 38.370.000
Sum omløpsmidler 431.816.000 580.798.000 497.895.000 410.740.000 274.597.000
Sum eiendeler 676.589.000 849.034.000 722.162.000 570.417.000 432.476.000
Sum opptjent egenkapital 418.910.000 327.922.000 346.140.000 220.671.000 135.462.000
Sum egenkapital 419.110.000 328.122.000 346.340.000 220.871.000 135.662.000
Sum avsetninger til forpliktelser 51.835.000 53.303.000 43.195.000 41.490.000 23.719.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 170.083.000 158.388.000 174.038.000 189.850.000 208.820.000
Leverandørgjeld 31.093.000 186.425.000 101.354.000 117.663.000 42.281.000
Betalbar skatt 45.260.000 18.979.000 55.967.000 16.879.000 30.959.000
Skyldig offentlige avgifter 2.208.000 1.571.000 1.738.000 10.149.000 8.970.000
Utbytte 0 -130.000.000 -30.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.835.000 25.548.000 12.725.000 15.003.000 5.783.000
Sum kortsiktig gjeld 87.396.000 362.523.000 201.784.000 159.695.000 87.993.000
Sum gjeld og egenkapital 676.589.000 849.033.000 722.162.000 570.416.000 432.475.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 344.420.000 218.275.000 296.111.000 251.045.000 186.604.000
Likviditetsgrad 1 4.9 1.6 2.5 2.6 3.1
Likviditetsgrad 2 2.1 0.9 1.5 1.4 2.0
Soliditet 61.9 38.6 4 38.7 31.4
Resultatgrad 31.6 2 4 39.9 24.5
Rentedekningsgrad 62.7 30.2 64.9 3 16.6
Gjeldsgrad 0.6 1.6 1.1 1.6 2.2
Total kapitalrentabilitet 31.6 17.2 35.6 27.2 22.2
Signatur
13.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.01.2020
PROKURA HVER FOR SEG
LØFSNÆS PER ANTON
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex