Bjørg Thorhallsdottir As
Juridisk navn:  Bjørg Thorhallsdottir As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67540000
Sjøholmen Sandviksveien 130 Sjøholmen Sandviksveien 130 Fax:
1365 Blommenholm 1365 Blommenholm
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 994073338
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/17/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.95%
Resultat  
  
-96.91%
Egenkapital  
  
0.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.442.000 4.467.000 4.332.000 4.653.000 7.570.000
Resultat: 23.000 745.000 -139.000 762.000 588.000
Egenkapital: 2.457.000 2.439.000 1.864.000 1.975.000 2.049.000
Regnskap for  Bjørg Thorhallsdottir As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.442.000 4.467.000 4.332.000 4.653.000 7.570.000
Driftskostnader -3.400.000 -3.718.000 -4.470.000 -3.890.000 -6.951.000
Driftsresultat 42.000 749.000 -138.000 763.000 619.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 3.000 1.000
Finanskostnader -19.000 -5.000 -2.000 -4.000 -32.000
Finans -19.000 -4.000 -1.000 -1.000 -31.000
Resultat før skatt 23.000 745.000 -139.000 762.000 588.000
Skattekostnad -5.000 -170.000 28.000 -193.000 -177.000
Årsresultat 18.000 575.000 -111.000 569.000 411.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 157.000 164.000 298.000 198.000 183.000
Sum omløpsmidler 2.668.000 3.241.000 2.851.000 2.574.000 3.381.000
Sum eiendeler 2.825.000 3.405.000 3.149.000 2.772.000 3.564.000
Sum opptjent egenkapital 2.357.000 2.339.000 1.764.000 1.875.000 1.949.000
Sum egenkapital 2.457.000 2.439.000 1.864.000 1.975.000 2.049.000
Sum langsiktig gjeld 0 25.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 368.000 940.000 1.285.000 797.000 1.515.000
Sum gjeld og egenkapital 2.825.000 3.404.000 3.149.000 2.772.000 3.564.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.642.000 2.616.000 2.990.000 3.391.000 4.261.000
Andre inntekter 800.000 1.851.000 1.342.000 1.262.000 3.309.000
Driftsinntekter 3.442.000 4.467.000 4.332.000 4.653.000 7.570.000
Varekostnad -1.222.000 -1.088.000 -1.343.000 -1.161.000 -2.045.000
Lønninger -1.070.000 -1.150.000 -1.792.000 -1.602.000 -2.816.000
Avskrivning -71.000 -65.000 -88.000 -85.000 -153.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.037.000 -1.415.000 -1.247.000 -1.042.000 -1.937.000
Driftskostnader -3.400.000 -3.718.000 -4.470.000 -3.890.000 -6.951.000
Driftsresultat 42.000 749.000 -138.000 763.000 619.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 3.000 1.000
Finanskostnader -19.000 -5.000 -2.000 -4.000 -32.000
Finans -19.000 -4.000 -1.000 -1.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 18.000 575.000 -111.000 569.000 411.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 69.000 40.000 71.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 152.000 160.000 226.000 155.000 112.000
Sum varige driftsmidler 152.000 160.000 226.000 155.000 112.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 0
Sum anleggsmidler 157.000 164.000 298.000 198.000 183.000
Varebeholdning 875.000 1.078.000 723.000 665.000 817.000
Kundefordringer 234.000 135.000 436.000 351.000 950.000
Andre fordringer 454.000 771.000 608.000 613.000 628.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 644.000 1.256.000 1.084.000 945.000 986.000
Sum omløpsmidler 2.668.000 3.241.000 2.851.000 2.574.000 3.381.000
Sum eiendeler 2.825.000 3.405.000 3.149.000 2.772.000 3.564.000
Sum opptjent egenkapital 2.357.000 2.339.000 1.764.000 1.875.000 1.949.000
Sum egenkapital 2.457.000 2.439.000 1.864.000 1.975.000 2.049.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 25.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 25.000 0 0 0
Leverandørgjeld 92.000 352.000 411.000 183.000 222.000
Betalbar skatt 31.000 76.000 0 162.000 247.000
Skyldig offentlige avgifter 93.000 79.000 103.000 166.000 226.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 152.000 433.000 771.000 286.000 820.000
Sum kortsiktig gjeld 368.000 940.000 1.285.000 797.000 1.515.000
Sum gjeld og egenkapital 2.825.000 3.404.000 3.149.000 2.772.000 3.564.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.300.000 2.301.000 1.566.000 1.777.000 1.866.000
Likviditetsgrad 1 7.3 3.4 2.2 3.2 2.2
Likviditetsgrad 2 4.9 2.3 1.7 2.4 1.7
Soliditet 8 71.7 59.2 71.2 57.5
Resultatgrad 1.2 16.8 -3.2 16.4 8.2
Rentedekningsgrad 2.2 149.8 190.8 19.4
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.7 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 1.5 2 -4.4 27.6 17.4
Signatur
11.08.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
11.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex