Bjørgan Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Bjørgan Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91706557
C/O Ola Andersson Seem Sørsivegen 4402 C/O Arnstein Seem Mediå Fax: 73944050
7870 Grong 7870 Grong
Fylke: Kommune:
Trøndelag Grong
Org.nr: 991346651
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 5/24/2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
229.73%
Egenkapital  
  
45.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 57.000 0 0 0 0
Resultat: 48.000 -37.000 -58.000 -185.000 -15.000
Egenkapital: 151.000 104.000 141.000 264.000 449.000
Regnskap for  Bjørgan Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 57.000 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -37.000 -58.000 -16.000 -12.000
Driftsresultat 43.000 -37.000 -58.000 -16.000 -12.000
Finansinntekter 5.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -169.000 -3.000
Finans 5.000 0 0 -169.000 -3.000
Resultat før skatt 48.000 -37.000 -58.000 -185.000 -15.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 -37.000 -58.000 -185.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 527.000 527.000 527.000 448.000 618.000
Sum omløpsmidler 154.000 4.970.000 2.000 2.000 2.000
Sum eiendeler 681.000 5.497.000 529.000 450.000 620.000
Sum opptjent egenkapital -49.000 -96.000 -59.000 64.000 249.000
Sum egenkapital 151.000 104.000 141.000 264.000 449.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 530.000 5.393.000 387.000 186.000 171.000
Sum gjeld og egenkapital 681.000 5.497.000 528.000 450.000 620.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 57.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 57.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -37.000 -58.000 -16.000 -12.000
Driftskostnader -14.000 -37.000 -58.000 -16.000 -12.000
Driftsresultat 43.000 -37.000 -58.000 -16.000 -12.000
Finansinntekter 5.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -169.000 -3.000
Finans 5.000 0 0 -169.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 -37.000 -58.000 -185.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 527.000 527.000 527.000 448.000 448.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 527.000 527.000 527.000 448.000 448.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 169.000
Sum anleggsmidler 527.000 527.000 527.000 448.000 618.000
Varebeholdning 121.000 4.935.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 33.000 35.000 2.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 154.000 4.970.000 2.000 2.000 2.000
Sum eiendeler 681.000 5.497.000 529.000 450.000 620.000
Sum opptjent egenkapital -49.000 -96.000 -59.000 64.000 249.000
Sum egenkapital 151.000 104.000 141.000 264.000 449.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 3.319.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -4.000 1.663.000 0 16.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 533.000 411.000 387.000 171.000 144.000
Sum kortsiktig gjeld 530.000 5.393.000 387.000 186.000 171.000
Sum gjeld og egenkapital 681.000 5.497.000 528.000 450.000 620.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -376.000 -423.000 -385.000 -184.000 -169.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0 0.1 0.1
Soliditet 22.2 1.9 26.7 58.7 72.4
Resultatgrad 75.4
Rentedekningsgrad -0.1 -4.0
Gjeldsgrad 3.5 51.9 2.7 0.7 0.4
Total kapitalrentabilitet 7 -0.7 -3.6 -1.9
Signatur
16.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex