Bjørgvin Eiendommer AS
Juridisk navn:  Bjørgvin Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55102086
v/ Kari Rosvold Sædalssvingene 8 v/ Kari Rosvold Sædalssvingene 8 Fax:
5099 Bergen 5099 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 974783924
Aksjekapital: 226.000 NOK
Etableringsdato: 7/24/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Bergen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
103.17%
Resultat  
  
153.25%
Egenkapital  
  
4.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 256.000 126.000 126.000 117.000 121.000
Resultat: 123.000 -231.000 174.000 115.000 252.000
Egenkapital: 1.822.000 1.738.000 1.924.000 1.765.000 1.646.000
Regnskap for  Bjørgvin Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 256.000 126.000 126.000 117.000 121.000
Driftskostnader -134.000 -317.000 -60.000 -73.000 -65.000
Driftsresultat 121.000 -191.000 66.000 44.000 56.000
Finansinntekter 2.000 -25.000 126.000 130.000 263.000
Finanskostnader 0 -15.000 -18.000 -59.000 -67.000
Finans 2.000 -40.000 108.000 71.000 196.000
Resultat før skatt 123.000 -231.000 174.000 115.000 252.000
Skattekostnad -39.000 45.000 -15.000 4.000 3.000
Årsresultat 84.000 -186.000 159.000 119.000 255.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.534.000 3.572.000 3.531.000 3.531.000 3.531.000
Sum omløpsmidler 36.000 138.000 338.000 9.000 7.000
Sum eiendeler 3.570.000 3.710.000 3.869.000 3.540.000 3.538.000
Sum opptjent egenkapital 1.596.000 1.512.000 1.698.000 1.539.000 1.420.000
Sum egenkapital 1.822.000 1.738.000 1.924.000 1.765.000 1.646.000
Sum langsiktig gjeld 1.650.000 1.742.000 1.887.000 1.747.000 1.864.000
Sum kortsiktig gjeld 98.000 230.000 57.000 28.000 29.000
Sum gjeld og egenkapital 3.570.000 3.710.000 3.868.000 3.540.000 3.539.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 256.000 126.000 126.000 117.000 121.000
Driftsinntekter 256.000 126.000 126.000 117.000 121.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -134.000 -317.000 -60.000 -73.000 -65.000
Driftskostnader -134.000 -317.000 -60.000 -73.000 -65.000
Driftsresultat 121.000 -191.000 66.000 44.000 56.000
Finansinntekter 2.000 -25.000 126.000 130.000 263.000
Finanskostnader 0 -15.000 -18.000 -59.000 -67.000
Finans 2.000 -40.000 108.000 71.000 196.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 84.000 -186.000 159.000 119.000 255.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 42.000 0 0 0
Fast eiendom 3.181.000 3.181.000 3.181.000 3.181.000 3.181.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.181.000 3.181.000 3.181.000 3.181.000 3.181.000
Sum finansielle anleggsmidler 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Sum anleggsmidler 3.534.000 3.572.000 3.531.000 3.531.000 3.531.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 135.000 310.000 0 0
Kasse, bank 36.000 2.000 28.000 9.000 7.000
Sum omløpsmidler 36.000 138.000 338.000 9.000 7.000
Sum eiendeler 3.570.000 3.710.000 3.869.000 3.540.000 3.538.000
Sum opptjent egenkapital 1.596.000 1.512.000 1.698.000 1.539.000 1.420.000
Sum egenkapital 1.822.000 1.738.000 1.924.000 1.765.000 1.646.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 4.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.650.000 1.742.000 1.887.000 1.747.000 1.864.000
Leverandørgjeld 0 51.000 1.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 16.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 98.000 179.000 41.000 26.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 98.000 230.000 57.000 28.000 29.000
Sum gjeld og egenkapital 3.570.000 3.710.000 3.868.000 3.540.000 3.539.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -62.000 -92.000 281.000 -19.000 -22.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.6 5.9 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 5.9 0.3 0.3
Soliditet 5 46.8 49.7 49.9 46.5
Resultatgrad 47.3 -151.6 52.4 37.6 46.3
Rentedekningsgrad -12.7 3.7 0.7 4.8
Gjeldsgrad 1 1.1 1 1 1.2
Total kapitalrentabilitet 3.4 -5.8 5 4.9 9.0
Signatur
18.04.2011
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex