Bjørkbom Holding As
Juridisk navn:  Bjørkbom Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Gunn Kristi Høgøy Skranevegen 125 C/O Gunn Kristi Høgøy Skranevegen 125 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 915557171
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/16/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Themaa Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-112.5%
Egenkapital  
  
-5.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 22.000 0 0
Resultat: -4.000 32.000 24.000 0
Egenkapital: 74.000 78.000 48.000 24.000
Regnskap for  Bjørkbom Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 22.000 0 0
Driftskostnader -4.000 -3.000 -3.000 0
Driftsresultat -4.000 19.000 -3.000 0
Finansinntekter 0 14.000 27.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 14.000 27.000 0
Resultat før skatt -4.000 32.000 24.000 0
Skattekostnad 0 -3.000 0 0
Årsresultat -4.000 30.000 24.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 149.000 149.000 119.000 100.000
Sum omløpsmidler 14.000 14.000 27.000 0
Sum eiendeler 163.000 163.000 146.000 100.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 48.000 18.000 0
Sum egenkapital 74.000 78.000 48.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 85.000 82.000 92.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 3.000 7.000 0
Sum gjeld og egenkapital 163.000 163.000 147.000 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 22.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 22.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -3.000 -3.000 0
Driftskostnader -4.000 -3.000 -3.000 0
Driftsresultat -4.000 19.000 -3.000 0
Finansinntekter 0 14.000 27.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 14.000 27.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 30.000 24.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 149.000 149.000 119.000 100.000
Sum anleggsmidler 149.000 149.000 119.000 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 14.000 14.000 27.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 14.000 14.000 27.000 0
Sum eiendeler 163.000 163.000 146.000 100.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 48.000 18.000 0
Sum egenkapital 74.000 78.000 48.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 85.000 82.000 92.000 76.000
Leverandørgjeld 4.000 0 3.000 0
Betalbar skatt 0 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 3.000 7.000 0
Sum gjeld og egenkapital 163.000 163.000 147.000 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.000 11.000 20.000 0
Likviditetsgrad 1 3.5 4.7 3.9
Likviditetsgrad 2 3.5 4.7 3.9 0.0
Soliditet 45.4 47.9 32.7 24.0
Resultatgrad 86.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2 1.1 2.1 3.2
Total kapitalrentabilitet -2.5 20.2 16.3 0.0
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex