Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørkebollen Turforening
Juridisk navn:  Bjørkebollen Turforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62463775
Atnbrua Rondeveien 875 C/O Atnbrua Handel Fax:
2477 Sollia 2477 Sollia
Fylke: Kommune:
Innlandet Stor-Elvdal
Org.nr: 994477250
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/1/2009 1
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2010
Omsetning: 286.000
Resultat: 92.000
Egenkapital: 468.000
Regnskap for  Bjørkebollen Turforening
Resultat 2010
Driftsinntekter 286.000
Driftskostnader -194.000
Driftsresultat 92.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 92.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 262.000
Sum omløpsmidler 318.000
Sum eiendeler 580.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 468.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 112.000
Sum gjeld og egenkapital 580.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 286.000
Driftsinntekter 286.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -65.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -129.000
Driftskostnader -194.000
Driftsresultat 92.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 262.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 262.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 262.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 318.000
Sum omløpsmidler 318.000
Sum eiendeler 580.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 468.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 112.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 112.000
Sum gjeld og egenkapital 580.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 206.000
Likviditetsgrad 1 2.8
Likviditetsgrad 2 2.9
Soliditet 80.7
Resultatgrad 32.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 15.9
Signatur
22.07.2019
SIGNATUR HVER FOR SEG
DALE SIGMUND
SIGNATUR HVER FOR SEG
BONDAL HANS
Prokurister
22.07.2019
PROKURA HVER FOR SEG
DALE SIGMUND
PROKURA HVER FOR SEG
BONDAL HANS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Uenighet med ledelse, regnskapsprinsipp/estimat
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex