Bjørkesett Subsea Consulting As
Juridisk navn:  Bjørkesett Subsea Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99294009
Svenelia 19B Svenelia 19B Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 999649300
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/25/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Flesberg Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
83.13%
Egenkapital  
  
-15.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 157.000 1.642.000 1.883.000
Resultat: -14.000 -83.000 -518.000 161.000 232.000
Egenkapital: -107.000 -93.000 -9.000 507.000 391.000
Regnskap for  Bjørkesett Subsea Consulting As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 157.000 1.642.000 1.883.000
Driftskostnader -14.000 -83.000 -675.000 -1.481.000 -1.650.000
Driftsresultat -14.000 -83.000 -518.000 162.000 233.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000 -1.000
Resultat før skatt -14.000 -83.000 -518.000 161.000 232.000
Skattekostnad 0 0 1.000 -45.000 -64.000
Årsresultat -14.000 -83.000 -517.000 116.000 168.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 15.000 28.000 46.000 40.000
Sum omløpsmidler 0 4.000 75.000 805.000 705.000
Sum eiendeler 12.000 19.000 103.000 851.000 745.000
Sum opptjent egenkapital -137.000 -123.000 -39.000 477.000 361.000
Sum egenkapital -107.000 -93.000 -9.000 507.000 391.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 119.000 112.000 112.000 343.000 352.000
Sum gjeld og egenkapital 12.000 19.000 103.000 851.000 745.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 157.000 1.642.000 1.883.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 157.000 1.642.000 1.883.000
Varekostnad 0 0 0 0 -6.000
Lønninger 0 0 -152.000 -869.000 -904.000
Avskrivning -3.000 -12.000 -19.000 -16.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -71.000 -504.000 -596.000 -733.000
Driftskostnader -14.000 -83.000 -675.000 -1.481.000 -1.650.000
Driftsresultat -14.000 -83.000 -518.000 162.000 233.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -83.000 -517.000 116.000 168.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 15.000 28.000 46.000 40.000
Sum varige driftsmidler 12.000 15.000 28.000 46.000 40.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 15.000 28.000 46.000 40.000
Varebeholdning 0 0 0 15.000 0
Kundefordringer 0 0 0 97.000 328.000
Andre fordringer 0 0 2.000 197.000 296.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 4.000 73.000 496.000 81.000
Sum omløpsmidler 0 4.000 75.000 805.000 705.000
Sum eiendeler 12.000 19.000 103.000 851.000 745.000
Sum opptjent egenkapital -137.000 -123.000 -39.000 477.000 361.000
Sum egenkapital -107.000 -93.000 -9.000 507.000 391.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 2.000
Leverandørgjeld 0 -3.000 11.000 105.000 42.000
Betalbar skatt 0 0 0 46.000 62.000
Skyldig offentlige avgifter 12.000 12.000 12.000 120.000 140.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 108.000 103.000 89.000 72.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 119.000 112.000 112.000 343.000 352.000
Sum gjeld og egenkapital 12.000 19.000 103.000 851.000 745.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -119.000 -108.000 -37.000 462.000 353.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.7 2.3 2.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0.7 2.4 2.1
Soliditet -891.7 -489.5 -8.7 59.6 52.5
Resultatgrad -329.9 9.9 12.4
Rentedekningsgrad 162.0 233.0
Gjeldsgrad -1.1 -1.2 -12.4 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet -116.7 -436.8 -502.9 19.0 31.3
Signatur
06.02.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex